Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


357 document(en) met "namelijk" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Vlaanderen is dat duidelijk het resultaat van onmacht, in Nederland gebeurt het volgens Jan Joris Lamers uit onwil: voor een dergelijke onderneming heb je namelijk een gemeenschap nodig, en dat...Een nieuwe regeling in het Nederlandse theaterbestel voorziet trouwens in een termijn die een bepaalde (artistieke) bewindsploeg krijgt voor de verwezenlijking van haar plannen, namelijk drie jaar

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Dat is namelijk het paradoxale van toneelspelen: geloofwaardigheid heeft niets te maken met realisme...Sinds het midden van de jaren '70 zijn namelijk-zelfs bij ons-positieve trends waarneembaar met namen als Stekelbees, het Speel-theater, Taptoe en in mindere mate het intussen ter ziele gegane Brial

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter • Bartók / Aantekeningen
De Keersmaeker is er namelijk in geslaagd om een doorheen de hele voorstelling aangehouden spanning te creëren tussen de emotieve dimensie van de verschillende "bewegingen" en de formele structuur van

Nr. 14, Juli 1986 • Leo Geerts • Cambodja: Shakespeareaanse clownerie?
De artistenloges zijn namelijk één grote open ruimte vol met al de rommel die bij de acteur hoort

Nr. 14, Juli 1986 • Lea Winkeler • L'histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk
Wat blijft er dan over: de man bevestigt in diverse scènes steeds hetzelfde, namelijk dat hij door de loop der geschiedenis is ingehaald, veroordeeld tot toeschouwer in z'n eigen toneelstuk

Nr. 15, September 1986 • 'Boris' Van den Mooter • 'Boris' Van den Mooter
het, gelijk bekend, cirkelvormige Koninklijk Circus deden verschillende zangers namelijk een spectaculaire entrée via de publiekstoegangen

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
De vraag waarmee je jezelf opzadelt alvorens de zaal binnen te stappen, betreft namelijk de toelaatbaarheid van dergelijke onderneming...Daedalus onderschrijft immers perfect de stelling dat iedereen op zijn minst één goede rol kan spelen, namelijk zichzelf...Probleem is namelijk dat het decor een louter illustratieve functie heeft

Nr. 16, Januari 1987 • Leen Thielemans • George Tabori
als hommage aan de "Wiener Kreis". Naar eigen zeggen wil hij daar een oude wens waar maken, namelijk "van de grote kathedralen naar de catacomben van het theater terugkeren

Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Hij toont namelijk het door de traditie meest gemystifieerde stuk van het toneelrepertoire als schijnbaar zuivere ideologie: de herkenbare logica van de integriteit, waarin de twijfel woekert als

Nr. 16, Januari 1987 • Werner Van den Mooter • Werner Van den Mooter
Strauss legde namelijk in deze beide scènewerken zo veel roodgloeiende emotie per strekkende maat neder dat zelfs Siegfried en Götterdämmerung, om een in geladenheid enigszins congeniaal paar

Nr. 16, Januari 1987 • Johan Thielemans • Der Rosenkavalier: flauwe saus à la Strauss
Dan krijg ik een kramp in mijn maag, ik heb, namelijk, even helemaal naar boven gekeken

Nr. 17, Maart 1987 • Mark Deputter • Claus Peymann in Wenen
Anders dan in Bochum echter, betekende dit dat een gedeelte van het bestaande publiek diende af te vloeien; onderbezetting was namelijk nooit een probleem in het Burgtheater...Terwijl hij namelijk "een bad neemt", proberen beide zussen het nieuwe gegeven onder controle te krijgen: Ludwig, jongere broer, oudere broer, genie of waanzinnige, schrijver van filosofische

Nr. 17, Maart 1987 • Geert Kimpen • Geert Kimpen
barsten of barsten", sprak Don, zo heette hij namelijk, zijn vier plannetjesdeelsters nog moedvol toe

Nr. 18, Juni 1987 • Luk Van den Dries • Tie3 zonder Tone Brulin
Tie3 had namelijk zichzelf uitgenodigd (of durfde de Beurs het risico niet aan

Nr. 18, Juni 1987 • Mark Deputter • Mark Deputter
mijnheer Van Gils vast ook één van die produkties die nu eens echt nérgens over gaan - stootte ik namelijk op een hoogst relevante bijdrage van Pierre Klossowski: "De Italianen zoeken geen verklaringen

Nr. 18, Juni 1987 • Johan Thielemans, Pol Arias • Peter Sellars, Amerikaanse wonderknaap
Zo vonden we een oplossing voor een van de moeilijkste problemen van het Griekse drama, namelijk het neerzetten van het koor

Nr. 19, September 1987 • Leen Thielemans • De kapitein verliet als eerste het zinkende...
Geen licht of decoreffecten, geen schmink of overdadige kostuums, enkel de acteurs, de toeschouwers, de ruimte en een fictief ontmoetingselement, namelijk een voorstelling...Daar waar de eerste tien jaar gebruikt worden om een technische waardigheid te verwerven, namelijk de overgave door fysieke training, kwam de klemtoon te liggen op het psychologische aspect...elementen namelijk, los van elke godsdienst of symboliek, die op de betrokkenen een afgebakende, te bestuderen invloed hebben

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Ik ben namelijk zelf altijd teleurgesteld over de gangbare mime: dat is wel leuk als versiering, maar heeft zo weinig te vertellen

Nr. 20, December 1987 • Guy Joosten • Een stuk Sehnsucht van
Daar is namelijk een knoop af...Ik ben gisteren tijdens de vooravondsessie van onze praatgroep tot een merkwaardige ervaring gekomen, namelijk dat het mij vroeger ook zo ging als jij nu

Nr. 20, December 1987 • Guy Joosten • Een stuk van twee dagen
Daar is namelijk een knoop af...Ik ben vanavond tijdens de vooravondsessie van onze praatgroep tot een merkwaardige ontdekking gekomen, namelijk dat het mij vroeger ook zo ging als jij nu...Het is namelijk zo, dat... Marianne Wat heb jij met je kindergezicht voor recht om 'ik' te zeggen


Toon volgende resultaten