Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


59 document(en) met "naoorlogse" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Voordien was hij reeds betrokken bij de eerste pogingen tot politiek toneel in het naoorlogse België, namelijk de Werkgemeenschap van de Beursschouwburg (69-70) en Het Trojaanse Paard (70-71). Anno 83

Nr. 6, Maart 1984 • (advertentie)
Die bladen droegen beloftevol-le namen als Morgenrood en Bevrijding: in dezelfde geest verliepen de debatten over de naoorlogse toekomst waaraan Nic Bal als lid van het socialistische oorlogsbureau

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
Net zoals de hele naoorlogse Duitse cultuur, internationaal bekeken, eerder op het tweede plan geraakt is. Sven-Claude Bettinger

Nr. 14, Juli 1986 • Leen Thielemans • THEATERTIJDSCHRIFTEN 1945-1985
Binnen het genoemde tijdsverloop van veertig jaar zijn twee soorten theaterkritiek te herkennen: de naoorlogse (1945- 1955) in tijdschriften als Het Toneel éi Het Antwerps Toneel, Het Voetlicht, Pyg...De naoorlogse kritieken hechtten vooral belang aan de uiterlijke deelaspecten zoals de tekst, de kleding, het decor...Waar de naoorlogse kritiek in de eerste plaats programmerend van aard was, bedoeld om de theaterbezoeker te helpen in zijn keuze, en meer gericht op het amusement dan op het artistieke karakter van

Nr. 14, Juli 1986 • Jan Joris Lamers • Jan Joris Lamers
Tot mijn verrassing hoorde ik de grand old man van ons toneel in een radiointerview over de geordende naoorlogse situatie

Nr. 17, Maart 1987 • Monique Spithoven • De Spaanse burgeroorlog in het theater
Angel Berenguer, zich baserend op de methodologische principes van Lucien Goldmann, onderscheidt drie houdingen in het naoorlogse Spanje: ofwel identificeerde men zich met het Franco-regime (uit...Dit was het geval voor Alejandro Casona, één van de voornaamste toneelschrijvers van het naoorlogse Spanje, die net als Garcia Lorca ten tijde van de Republiek met een reizend gezelschap door het land...Oppositioneel gericht toneel kon zeker in die eerste naoorlogse periode niet op de planken worden gebracht

Nr. 19, September 1987 • Michel De Sutter • Een kunst die het zien uitschakelt
Ook in de naoorlogse periode werden meesterwerken door de BBC gecreëerd: Under nulkwood van Dylan Thomas, All that fall van S. Beckett, de later als toneelstukken bekend geraakte luisterspelen van

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
schreef hij een klein oeuvre toneelwerken bij elkaar dat tot het origineelste behoort uit onze naoorlogse theaterliteratuur

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Dat is dan wel lichtelijk anders dan in het naoorlogse Frankrijk waar van de groten alleen Jean-Louis Barrault zich eenmaal aan hem gewaagd heeft (La Répéti-tiori). De anderen hebben hem links

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Op dat ogenblik heeft het gezelschap een monopolie (zoals het naoorlogse Nationaal Toneel): het bespeelt ook Brussel en Gent, die geen officieel Vlaams gezelschap hebben...Verouderd Ondertussen is het ongetwijfeld ook duidelijk dat het selectisme en radicalisme van het interbellum de naoorlogse successen van het Nationaal Toneel hebben mogelijk gemaakt

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
theatervernieuwing in Duitsland zich verzamelde: "Het theater, dat in de cesuur van de naoorlogse periode en maatschappelijke wijzigingen onderhevig was aan een generatiewissel en verandering, had een plaats nodig waar het

Nr. 25, Maart 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Een hoogst onpersoonlijk uitziende omnibus, een dik doorsneeboek in de naoorlogse nieuwe spelling

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Het succesrecept van de naoorlogse KVS o.l.v

Nr. 30, Juni 1990 • Inhoudstafel
51 Heiner Müller/Hilmar Thate Als er één land is dat de tragiek van het naoorlogse Europa incarneert, dan Duitsland

Nr. 33, Maart 1991 • Waldemar Kamer • Peter Brook
Zelf bracht u in die naoorlogse jaren heel verfijnd theater met veel effecten

Nr. 34, Juni 1991 • Henri Bloemen • Frisch en Dürrenmatt
Wie de naoorlogse duitstalige Zwitserse literatuur slechts van op afstand gevolgd heeft, zou na de dood van Dürrenmatt en Frisch wel moeten concluderen, dat deze toch altijd al een beetje verdoken

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
1990 verscheen Syber-bergs essay Vom Unglück und Glück der Kunst in Deutschland nach dem letzten Kriege, waarin hij het verval van de kunst in het naoorlogse Duitsland analyseert tegen de achtergrond...De stelling zelf waarmee Syberberg de naoorlogse kunst in Duitsland te lijf gaat is relatief eenvoudig: deze Duitse kunst, voorzover ze die naam nog waardig is, heeft zichzelf een aantal taboes...De taal is geen instrument, en de Duitse taal kon dus ook niet onschuldig zijn: het cynisme over de naoorlogse supermarktcultuur dat Syberberg zo toejuicht bij Thomas Bernhard, is een verschrikkelijk

Nr. 35, September 1991 • Bruno Verbergt • The origin of 'dance'species
Japanse Butoh zijn niet toevallig werkzaam in het grijze naoorlogse Wuppertal, in het Oostblok-Polen of in het monotone, rigoureuze Japan

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries • De Opdracht theatrale kaalslag
Traktor is het naoorlogse Oost-Duitsland het terrein waar zich een verscheurend conflict afspeelt tussen de vraag om een vermijnd veld te ploegen en de keuze voor het vege lijf: een been of een zak

Nr. 39, December 1992 • ERwin Jans • "Ben ik dan uit de tijd gevallen?"
Becketts en Pinters teksten behoren tot de oerteksten van de naoorlogse dramaturgie: een dramaturgie van de vertwijfeling, de onzekerheid, de eenzaamheid, de onvatbaarheid en de kwetsbaarheid van de