Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


38 document(en) met "nationalisme" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Waar nochtans Van de Veldes katholiciteit een complex van zekerheid betekent, cirkelt zijn nationalisme om een geheel van emotionele intuïtie en wens-denken

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Genoeg eng nationalisme

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
Een zoveelste slachtpartij - met dit keer het inzetten van religie, macht, hoog-technologisch en massaal vernietigen, racisme, nationalisme, weerloosheid, geweld, manipulatie en nietsontziend

Nr. 35, September 1991 • Pol Arias • Profiteren van de waarheid der dingen
Je mag me niet beschuldigen van naief nationalisme wanneer ik zeg dat we in Portugal prachtige theaterkunstenaars hebben

Nr. 36, December 1991 • Benoît Vreux • Van leeg tot barstensvol
periode waarin het meest sectaire nationalisme opnieuw de kop opsteekt

Nr. 36, December 1991 • Gunther Sergooris • Den seligen Göttern, wie geht's?
en een extreem nationalisme

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De deuren van de tijd gaan niet...
Klaas Tindemans gaat, aan de hand van Kristeva's De vreemde in onszelf, op zoek naar tegengif voor xenofoob nationalisme en artistiek maoïsme...ideologieën die de paradox niet toelaten, die elk dwaalspoor uit de betekenis van hun begrippen verwijderen: xenofoob nationalisme van het Vlaams-Blok-type, romantisch terrorisme van het Lichtend-Pad-type, maar...Belangrijk is echter dat de redelijkheid van de nationale betrachtingen het probleemloos haalt op het sentimentele aspect ervan: het is pas later dat Rousseau's juridisch-politiek nationalisme

Nr. 37, April 1992 • Ludo Abicht • La Muette de Portici was geen grote...
intolerantie, antisemitisme, racisme, godsdienstig integrisme en een soort van dolgedraaid nationalisme...Integendeel: wij komen uit een eerbiedwaardige en humanistische traditie die op geen enkel punt moet onderdoen voor jullie opgeklopte etnocentrisme en groteske nationalisme dat nog geen tweehonderd

Nr. 40, Februari 1993 • Bart Van den Eynde • De bloeddorst van de ideale vorst
De Honderdjarige Oorlog kabbelt verder en zal naast een lege staatskist, een geterroriseerd en leeggeplunderd Frans binnenland, de beide landen vooral een wassend nationalisme opleveren

Nr. 40, Februari 1993 • Marianne Van Kerkhoven • 'Hoe klein zijn deze bloemen'
Ook deze uitspraak van John Berger bevat veel waarheid en maakt meteen duidelijk dat elke vorm van nationalisme niet met één adjectief - 'goed' of 'slecht' - afgedaan kan worden, maar keer op keer...het 'zoeken naar een eigen kern' ook niet in deze context te interpreteren; kan de groei van nationalisme en regionalisme in Europa hierdoor niet een bijkomende verklaring krijgen

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
tussen een authentiek streven naar culturele autonomie en een xenofobisch nationalisme...Faroech Kasim: 'Nationalisme mag je in geen geval verwarren met liefde voor je vaderland en voor je moedertaal...Het nationalisme - en hierbij wil ik mijn diepste overtuiging uitdrukken - is het misbruik maken van nationale gevoelens om duistere krachten op te wekken in de maatschappij

Nr. 46, Januari 1994 • Marleen Baeten • Engelengezang uit de hel
Nationalisme steekt weliswaar overal de kop op, maar weinig staten beschikken over zulk een uitgebreid en gevarieerd nationalistisch getint liederenrepertoire...elk geval wordt vooral in het tweede deel van de voorstelling duidelijk dat Murx... meer is dan een gevatte satire over 'Zehnzucht' en nationalisme...Het zijn maar enkele voorbeelden, maar het zijn er voldoende om een snelle en afstandelijke interpretatie te verhinderen, alsof Murx... alleen maar tegen een simplistische vorm van nationalisme zou

Nr. 49, April 1995 • Dieter Lesage • Niet alleen theater
Het behoort tot de retoriek, zowel van het racisme als van het nationalisme, alsook van een bepaald ondoordacht soort multiculturalisme om te spreken in termen van 'gemeenschappen', 'volkeren

Nr. 50, Juni 1995 • Herman Asselberghs • Polemiek: Brief van Herman Asselberghs
Hebben jullie het dan over het seksisme van Ice Cube, over de vrijblijvende rijmelarij van Snoop Doggy Dog of over het zwarte nationalisme van Professor Griff

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
nationalisme had ons nog niet met onze totale onmacht geconfronteerd

Nr. 53, December 1995 • Marleen Baeten • Purcell als een tango
Ook eventuele ideeën over 'hoge' en 'lage' cultuur, over racisme en nationalisme, over man en vrouw, over kind en volwassene, over groep en individu en over de opbouw van een identiteit

Nr. 53, December 1995 • Geert van Istendael • Doordringen tot het tragische
Eeuwenlang en zeker in de negentiende eeuw heeft er een authentiek Hongaars nationalisme bestaan

Nr. 55, April 1996 • Gunther Sergooris • Verboden en vergeten
Men mag daarbij niet vergeten dat ook buiten Duitsland de invloed van het nationalisme en het antisemitisme niet te verwaarlozen was

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
DE ONDERWERPEN Voor Waaiendijck I wordt het mechanisme van het nationalisme bestudeerd en hoe dat verweven is met de geschiedenis van België

Nr. 73, Januari 2000 • Luc Vandeweyer • 'DE GROTE ZUIVERINGSDAG BREKE AAN IN AL...
Het Vlaams-nationalisme werd gecreëerd en het groeide in aanhang en radicalisme...Dat nationalisme moet 'etnisch' zijn want je hebt nood aan criteria die toelaten een deel van de bevolking daarvan uit te sluiten, zijnde de 'volksvreemden'. Je hebt ook macht nodig, véél macht...De Standaard-commentator Manu Ruys omschreef op 9 augustus 1996 het Vlaams-nationalisme zelfs als 'een beweging die zich niets te verwijten heeft'. Een terugblik in de geschiedenis van het eigen land