Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


38 document(en) met "nationalisme" • Resultaten 21 tot 38 worden getoondNr. 73, Januari 2000 • Raymond Detrez • GENOCIDE OP DE BALKAN
Dat heeft te maken met de opkomst van de ideologie van het nationalisme die voorhoudt dat de natie - in de praktijk is dat in Europa de 'etnische natie' -en de staat congruent moeten zijn

Nr. 73, Januari 2000 • RWANDA 1994 - VOORWOORD
De jaren negentig werden geteisterd door nationalisme, met de daarbijhorende gevaren...Nationalisme wordt gevoed door (o.a

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
Nationalisme, racisme, religieus fanatisme: zijn dat de tragische maskers van ons bestaan zonder lot

Nr. 81, Februari 2002 • Raymond Detrez • Cultureel pluralisme avant la lettre: Het Osmaanse...
Aan deze situatie kwam een einde in de 19de eeuw, met de opkomst van het nationalisme...De Osmanen pro- beerden een modern Osmaans civiel nationalisme ingang te doen vinden - een koepel van Osmaans staatsburgerschap waaronder alle etno-culturele gemeenschappen (talen en religies

Nr. 81, Februari 2002 • Anthony Coleman • Reflections in J
En in dat soort op emotie drijvende politieke filosofieën is de ruk naar nationalisme, naar bloed-en-bodem-ideologieën sterk aanwezig...En toewijding aan cultureel nationalisme is nog steeds nationalisme ook al is het maar een kwestie van een sterk beeld te vinden

Nr. 82, Juni 2002 • Erwin Jans • De religie, de media, de terreur... en...
centrale geloofspunten, haar rituelen en haar instituties.16 Zo kan het (Amerikaanse) nationalisme zonder veel moeite geanalyseerd worden als een civiele religie en is het niet toevallig dat het islamisme...de Arabische wereld zijn fundamenten heeft op de ruïnes van een mislukt nationalisme

Nr. 90, Februari 2004 • Erwin Jans • Hoezo, 'allochtonentheater'?: It ain't where your from,...
Volgens mij behelst dat een kritisch onderzoek van een drietal grote gebieden: 1. de geschiedenis van de Vlaamse strijd, het Vlaams nationalisme, en de verhouding tot Wallonië en de Franse taal

Nr. 92, Juni 2004 • Erwin Jans • Geschiedenis van een exotisch cliché: Ontvoering, verleiding...
Willem Bruis wijt dit aan het opkomend nationalisme, het imperialisme en de groeiende culturele onverdraagzaamheid

Nr. 97, Juni 2005 • Erwin Jans, Ivo Janssens • Een horizon van belangrijke vragen
De geschiedenis van de Vlaamse strijd, van het Vlaams nationalisme, van de verhouding van Vlaanderen tot Wallonië (en het Frans), en tot Nederland (en het Nederlands), en van de specifieke positie van

Nr. 99, December 2005 • Maaike Bleeker • Moet theater de wereld redden?: Over We...
blootgelegd wordt door Guido Snel in zijn essay Srebrenica en onze kleine oorlog: Het nationalisme van Dutchbat (Vrij Nederland, 2 juli 2005). Het Nederlandse verhaal van Srebrenica heeft het Bosnische overstemd...Noem het ironisch, noem het tragisch' concludeert Snel, 'maar de Nederlandse houding jegens Srebrenica steekt in haar autisme het vermaledijde Balkan-nationalisme naar de kroon...Voor Snel ligt het antwoord in een diepgeworteld nationalisme dat ons het zicht ontneemt op het verhaal waarin Dutchbat één van de spelers is, maar zeker niet de tragische held

Nr. 99, December 2005 • Jan Lauwers • State of the Union: Het eeuwige vergeten...
En is dat niet de essentie van nationalisme: dat je wil sterven voor je vaderland...Als je dan leeft in een verbrokkeld land waar iedereen maar wat aansjoemelt en het woord nationalisme vooral in de mond genomen wordt door mensen die soms wel erg verkeerd denken danben ik blij dat...Einstein noemde nationalisme een kinderziekte van de beschaving, maar internationalisme is ook niet evident

Nr. 100, Februari 2006 • Pieter De Buysser • Een zonnige verschrikking
Overal zien we dat de periodes van heftig nationalisme, gevoed door veroveringsdrang of door een bedreiging, periodes waren waarin de tragedie bloeide

Nr. 101, April 2006 • Ivan Grubanov, Anne Dekerk • 'Mapping myself into complex social situations'
Na het instorten van het communisme sleept hij het volk mee in een ongebreideld nationalisme

Nr. 101, April 2006 • Rabih Mroué • Geschiedenis, documenten, kunstwerken en andere kwesties...
Ondanks de ontelbare boeken en analyses die nationalisme en religieuze overtuiging kritisch benaderen, zijn deze twee politieke ideologieën nog altijd bijzonder invloedrijk

Nr. 106, April 2007 • Bram De Cock • “Singhet ende weset vro”
De vervanging van een Vlaams nationalisme en separatisme door de postulering en omarming van een Vlaamse identiteit en een Vlaams bewustzijn, is misschien politiek correct (in de zin van anti-Vlaams

Nr. 109, December 2007 • (Advertentie) • (Advertentie)
paradijs leven wij ? Fort Europa is een theatrale lezing van Tom Lanoye's spitante teksten over de verworvenheden van de Europese cultuur die bedreigd worden door nationalisme, xenofobie, decadentie en

Nr. 112, Juni 2008 • Geert Opsomer • Vaders, moeders en zonen in de trilogie...
Achteraan op de scène prijkt niet langer de foto van de redder van de natie, maar een aureool, een hall of fame van ‘glowing icons’. Hier gaan religie en nationalisme hand in hand...nationalisme

Nr. 113, September 2008 • EveLyne Coussens • De huid herinnert zich alles
De verwijzingen naar mediatisering, globalisering, oorlog en nationalisme zijn legio