Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


1166 document(en) met "niet" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultaten



Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Gevangenen Is het Nederlandse Theater Instituut niet actiever dan het Belgische...Eventuele vijandigheid aan Franstalige zijde kan ik niet beoordelen...dit Belgische Centrum, omdat ze de internationale samenhang ervan niet begrijpen en er ook geen belangstelling voor hebben

Nr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
Theater Radeis, "Ik wist niet dat Engeland zo mooi was", allerlaatste voorstellingen; Erik Devolder, "Vader zingt aan tafel" als voorprogramma, 18, 19, 20 januari - Toneelgroep Baal, "Uit den vreemde

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Karl-Ernst Herrmann heeft deze dimensie van het stuk niet benadrukt, omdat het teveel historisch goed is. Hij doet het wel op het ogenblik dat Titus in een virtuoze aria de eigenlijke boodschap...Later, wanneer Vitellia mislukt is en ze vreest dat ze de bruid van Titus niet zal worden, ontdoet ze zich, tijdens de mooiste aria van het stuk (Non piü di fiori), van al haar sieraden en ook haar...Maar dat is een praktijk die Gerard Mortier niet ligt, zodat hij Karl-Ernst Herrmann opnieuw uit Berlijn heeft laten overkomen

Nr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Het gaat de kritiek veeleer om het nog niet ingeslibde, het nog niet vertrouwde, het nieuwe want andere, het noodzakelijk telkens andere...Kritiek mag nooit drammerig worden, niet vanuit de geestdrift en niet vanuit de afkeer...Niet met de vinger wijzen, niet afblokken, niet beperken, maar aantonen, verwijzen, opleiden

Nr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
Maar het is geen omkoperij: we laten ons niet meeslepen in de euforie

Nr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
Wooster-group, enz... BLIJF NIET GELATEN OP DE WONDEREN WACHTEN Benaderingen van het vormingstheater in Vlaanderen van 1968 tot nu waarin alles nog goed was, de keuzes duidelijk...Marianne Van Kerkhoven, Hans van Maanén Prijs : 1. Blijf niet gelaten op de wonderen wachten...BLIJF NIET GELATEN OP DE WONDEREN WACHTEN ? ......ex

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Dit niet-reflecteren trekt me aan en stoot me af...Ik kan niet zoveel doen met een artikel (Jo Van Damme) waarin nog maar eens het belang van Fo en Mistero Buffo bevestigd wordt en waarin Arturo Corso met de motivatie van zijn remake van Buffo ons...Yangnummer 109, p. 60), dan komen deze woorden als blufferig en ondoordacht over: de geschiedenis herhaalt zich niet; de realiteit is niet eenduidig

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Duitsland hadden ze toen ook het theater niet dat ze nu hebben...Hoe kan je op zo'n manier tot een serieuze Vlaamse dramaturgie komen ? Het feit dat we het voortdurend hebben over "theatervernieuwing" en niet over "theaterrevolutie" is een curiosum op...Een feit en geen verschijnsel: verschijnselen ontwikkelen zich in tijd en ruimte, feiten niet

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Zij lijken ook een alternatief te willen bieden voor de al dan niet vermeende logheid en/of grootschaligheid en/of officialiteit van stadsschouwburgen en culturele centra...Welke zijn de moeilijkheden bij dit niet-geïnstitutionaliseerde theaterwerk ? Liggen er oplossingen in het verschiet en - daar draait het toch steeds om - wat kan er van de overheid verwacht worden...De beslissing over de Vooruit-aanvraag luidde als volgt: "De aanvraag wordt niet goedgekeurd daar ze weinig is aangepast aan de werkloosheidsstructuur en concurrentie met de privé-sector niet

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Maar het kan best zijn dat dit voor een buitenstaander niet zo duidelijk is, ook al omdat het hem nooit met zoveel woorden werd uitgelegd...organiseren niet zelf tournees in het buitenland, we doen er wel presentaties...De Horde en De Mexicaanse Hond, of de Dog-troep, Jozef van den Berg,... Wij werken daar nu één jaar aan maar zijn nog lang niet waar we wezen moeten

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Julien Schoenaerts en Jo Demeyere laten zich niet in de boot nemen voor iets wat niet door en door theatraal is. Verder is het wel duidelijk geworden dat de "nonsens" nooit zoveel betekenissen heeft...De vurigste volgelingen zoals de jonge Schechner of de jonge Marijnen moesten wel hun eigen materiaal bedenken, maar op de lange duur bleek dat niet bevredigend...Medeleven of hommage zijn hier niet aan de orde

Nr. 2, Maart 1983 • Eric De Kuyper •
Doch niet onbelangrijk zijn, en misschien veel te maken hebben met het theatergenot...Snel, we wilden niet beginnen alvorens jullie er waren...Ik weet ook niet of ik het mis; wat Benjamin daar geschreven heeft is zo mooi dat ik mijn nieuwsgierigheid naar zijn mening over de opvoering graag vergeet

Nr. 2, Maart 1983 • (advertentie)
De waarheid dat een mens, zoals hij is, niet wil zijn, het toch is, daarvan niet wil weten en het toch moet erkennen, uit zijn oorsprong wil vluchten maar het niet kan, en dan tenslotte liever blind

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Sasportas We zijn niet gelijk, zolang we mekaar de huid niet hebben afgestroopt...Zij slapen niet, zij zitten niet op een generaal te wachten...jij niet, Sasportas, en wij ook niet, Galloudec, en misschien was wat wij voor het morgenrood van de vrijheid hielden alleen maar het masker van een nieuwe nog verschrikkelijker slavernij, waarbij

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
Het is de taak van de analyticus zoveel mogelijk doorgangen tot het einde te gaan, toch altijd opnieuw kunnen beginnen, verbindingen te leggen en ervoor te zorgen dat het geheel niet uit mekaar valt...Georg Wieghaus: Heiner Müller Die uitwerking moet je niet zoeken in dit oranjekleurige dunboekje, het 25ste in de reeks "Einfuhrungen für den Leser deutschsprachiger Gegen-wartsliteratuur...Opnieuw constateert men de mogelijkheden tot en niet de analyse van

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Hij zei: doe er nog een schepje bovenop, het is nog niet walgelijk genoeg, of: het is schitterend, zo walgelijk als dat is, het is een wonder, een meesterwerk, een giftige bloem, eindelijk begint de...Dat lezen gaat niet zo vlot want de spots staan niet waar de acteurs staan...Niet voor een idee over zo'n tekst, maar voor de woorden, de zinnen zoals Muller die neerschreef

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
De pupil eet zijn appel als iemand die niet bekeken wordt...Hij deinst er niet voor terug woorden als 'Seele', 'Geist', 'Trost', 'die Götter' - woorden waarvan het gebruik op zich niet hoeft gepenali-seerd te worden, vind ik - ongereflecteerd en vanuit het...Uber die Dörfer wekte bij mij enkel bevreemding, niet eens irritatie

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
Horvath, Fleisser, Brecht Het werk van Kroetz laat zich in twee periodes opsplitsen, waarbij de vraag rijst of hij met Nicht Fisch, nicht Fleisch niet een derde periode inluidt...toch niet durven loslaten ; niet durven op zoek gaan in stijl, in beelden, maar vooral in werkmethode naar iets dat niet zomaar voor het grijpen ligt en niet meer zo ouderwets-evident is ; wel vragen...kenmerken noemt van het 'théâtre du quotidien' is helemaal niet paradoxaal

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
Stelde ik een of andere beweging voor, zei Cairo, 'dat doe ik niet, dat is tegen mijn neger zijn'. (Lacht). Op zich vond ik dat niet erg, maar alle mensen uit die produktie, de twee muzikanten en de...Welfare State staat niet alleen in voor de shows maar voor de hele enscenering van het feest waarbij moet samengewerkt worden met zestien lokale verenigingen (amateurgezelschappen, dierenvrienden...Zij worden niet echt verwacht

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Dat is niet gebeurd...Het theater dat ik nu maak, is niet zo, kan zo niet zijn...Dat boeddhistische aspect heeft niet met een god te maken, wel met het feit dat er geestelijke krachten leven waarvan wij ons niet bewust zijn


Toon volgende resultaten