Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


80 document(en) met "noodlot" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Om ons heen liggen veel afgronden, die het noodlot groef

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Maar op die hoogte wordt vallen een obsessie, een uitdaging van het noodlot, aangekondigd in talrijke val-woordspelingen

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
De komi-tragische kant van het noodlot is veel sterker dan het toeval

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
schrijven betekent voor hem sociaal engagement: de zieleroerselen van het individu gaan hem niet aan en de tragedie vindt hij te reactionair omdat de strijd van de held met een hem ongunstig noodlot meestal

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
Ze weet niet wie zij is, en ze is de speelbal van een vaag noodlot

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
al bijna weer omdraaien... Maar toen kwam mijn noodlot, kindje... (De eerste bewoner kijkt plotseling de tweede aan, die zich omdraait als uit schaamte

Nr. 9, Januari 1985 • Johan Thielemans • Don Giovanni of Herrmanns dialoog met de...
Deze innerlijke, fysieke aantrekkingskracht wordt Don Giovanni's noodlot

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Dit noodlot bleef niet beperkt tot 't Westquartier, maar ginds was de repressie hardnekkiger dan elders

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Een goede vondst is de act met de ballon (waarop een gezicht getekend) die Sindbad naar zijn noodlot lijkt voort te stuwen

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
de laatste tijd in de wonderbare bouw van de wereld gapende kloof het allerdichtste met mijn persoonlijk noodlot verbonden de wereldkatastrofe zoals ik dus terecht mag zeggen de wereldkatastrofe is de...toekomst ook U Apage Flechsigs en alle andere speciale gezanten die de Heilige Stoel op mijn mannelijkheid afzendt zullen het noodlot van de 240 benediktijnen niet ontlopen die ik samen met ontelbare

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Voorbij de evidenties van Müllers 'Quartett'
de heteroseksuele liefde, als uitzichtloos verschijnsel, tonen, hij legt de nadruk op de materiële en historische context, op het noodlot

Nr. 12, Januari 1985 • Klaas Tindemans • Brooks Mahabharata, het grote gedicht van de...
naar een meer algemene notie van lot en noodlot...De god, die met zijn listen het noodlot stuurde, sterft, dus is ook het verhaal ten einde

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans, Marianne Van Kerkhoven • Oidipoes in de kinderkamer
Sofokles stelt een metafysisch probleem aan de orde: kan men zijn noodlot ontlopen

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • Ivo Van Hove
morele wreedheid in door die niet meer thuishoort in het door goden en noodlot beheerste universum van Sophokles en de anderen

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
ten slotte aan dezelfde wet, aan hetzelfde "noodlot van stijgende kosten" ten prooi vallen

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
noodlot is tegelijk ook de thematisering van de burgerlijkheid als noodlot" schreef een Zwitser over de geestestoestand van zijn land

Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Ze kiezen voor de onontkoombaarheid van dit noodlot

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
vrouwelijke aantrekkingskracht hier als een kooi en een noodlot wordt beklemtoond, is één van die typische vrouwenhaterige trekjes die Jean-Pierre De Decker niet achterwege kan laten), toch was het te veel

Nr. 18, Juni 1987 • La Belle et la Bête
Bovendien krijgt hij van het Beest vele rijkdommen mee bij de terugreis, ondanks zijn noodlot

Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
onontkoombaar naar zijn noodlot wordt gedreven, maar een individu dat een moord heeft gepleegd...Daardoor wordt het oorspronkelijke einde van het stuk waarin Oedipus zijn noodlot aanvaardt en vraagt om weggezonden te worden, vervangen door een "kommentaar' waarin hij zijn onschuld bepleit en de