Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


198 document(en) met "object-" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Kantor spreekt dus duidelijk twee talen met één artistiek object: het Westen ervaart het als een irrea-listisch visioen dat naar boven komt uit de diepste regionen van onze ziel, terwijl Polen zelf

Nr. 16, Januari 1987 • Leen Thielemans • George Tabori
Men kan hem niet als instrument of als object behandelen

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Deze voorstelling toont de vrouw als koopwaar, de mens als corrumpeerbaar object, het menselijk bedrijf als platte commerce, zonder kritiek hierop

Nr. 17, Maart 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Tweemaal Shakespeare: Othello en Koning Lear
Als theatervoorstelling, als te bekijken object zijn beide een stuk interessanter dan de voorgaande...hun verankering in de problematiek van deze tijd én in wat er op dit moment in het theater gaande is. De vraag rijst meteen of een op het eerste gezicht - esthetisch gezien - boeiender object ook

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans • De Munt is een huis van hoop
Geen wonder dat het publiek radeloos zit te kijken op iets dat als esthetisch object verantwoord lijkt, maar dat zich aan de begrijpelijkheid onttrekt, omdat het zich koestert in zijn eigen enigma

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Het verband tussen stem en lichamelijkheid vormt een object van studie

Nr. 18, Juni 1987 • La Belle et la Bête
Dit model verloopt, grof geschetst, als volgt: het Subject verliest een Object en dit verlies kan enkel goedgemaakt worden door het verlies van een (ander) Object bij een (ander) Subject, door middel...De Schone is dus enkel een Object tussen beide mannen, een medium dat een evenwicht herstelt...Madame de Beaumont laat vader en dochter samen vertrekken: het Subject staat zijn (waardevol) Object af aan de Tegenstander, terwijl Pauline Mol de eenzaamheid van die zoektocht naar een nieuwe

Nr. 18, Juni 1987 • Johan Thielemans, Pol Arias • Peter Sellars, Amerikaanse wonderknaap
Je draagt het niet met je mee als een object...Daarom is het gewoonweg onnozel om het object zo mooi te willen maken, want het is de herinnering die de bepaalde theatervoorstelling later mooi zal maken

Nr. 18, Juni 1987 • Klaas Tindemans • Drie meisjes in korte japonnen
geen zichtbare breuk tussen vertel-act en vertel-object

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Muziek, zowel het instrument als de klank, wordt een theatraal object, een element van de vertelling, en zeker geen vrijblijvende vondst

Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
Door ook haar verlangen naar een eenheid met het kind verder af te zwakken (van de vijf moeder-kind scènes blijft er slechts één, hoewel centraal, over) wordt Marianne enkel nog als object behandeld

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
zijn object

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Müllers teksten vormen een dankbaar object voor onderzoekers: het open karakter van het werk, de hoge dosis intertekstualiteit, de 'verdoken' toespelingen op allerlei toestanden, de bewerkingsgraad

Nr. 23, September 1988 • Johan Thielemans • Foto Eric Peustjens
De woorden van de makers zijn randverschijnselen, die soms tonen dat iemand zichzelf scherp ziet, en die al even goed een schril licht kunnen werpen op de blindheid van de maker tegenover zijn object...Maar de constatering kan een waardeoordeel over het object niet vervangen...Het object dus

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst • Chris Thys, actrice
Eerst rond het concrete object...Die probeer je later te reconstrueren zonder het object

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Kantor speelt het personage Kantor, gekoppeld aan zijn eigen doodskist als veelzeggend object

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
Volgens hem zijn de verschillende 'uiterlijke vormen' van alle mogelijke theatrale manifestaties terug te voeren tot één gemeenschappelijk draagvlak en precies dat moet het object van de

Nr. 24, December 1988 • Luk Van den Dries • WOYZECK
Zijn gekheid belet hem greep te krijgen op zijn omgeving en vervreemdt hem van iedereen: Woyzeck is een dompelaar in zijn sociale situatie, een arme stumperd als experimenteel object, een impotente

Nr. 25, Maart 1989 • Pol Arias • Het Theater als Avontuur
De grote marmeren poort waardoor het publiek wandelde zal als object in de stad achterblijven

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Koudwatervrees voor de radicale lectuur
Bij de vrouwen lijkt er immers nog een drift te overleven, zelfs al is het 'object' (Platonov) verdwenen


Toon volgende resultaten