Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


439 document(en) met "ogenblik" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Op de dag van de première, vrijdag dus, wordt nog gewerkt tot het laatste ogenblik...Het gevloek is niet van de lucht te krijgen en op het ogenblik dat het publiek moet binnenkomen repeteren we in razend tempo het groetencere-monieel...Op dit ogenblik willen we niet aan introspectie doen

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Die is op dit ogenblik in Rotterdam niet schitterend en zoiets weegt natuurlijk erg zwaar op de totaalindruk van de avond...En met deze rollen is het op: de vrouwen zijn - en dat wordt een pijnlijke Rotterdamse traditie-- slecht van het ogenblik dat ze hun mond opendoen...De vocale tekortkoming van Marijnens spelersmateriaal op een ogenblik dat hijzelf meer en meer tekst zonder franjes wil laten zeggen, begint erg zwaar te wegen op de prestaties van het Ro Theater

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Op een ander ogenblik wordt deze oefening gevarieerd

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
een ogenblik...Voor een ogenblik maar, maar genoeg...Het ogenblik komt terug

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Tot voor enkele jaren vormden de Vlamingen het grote overwicht; op dit ogenblik is dat een beetje omgekeerd...Op dit ogenblik moeten wij, Vlamingen, inderdaad uitkijken naar een soliedere ledenbasis voor de Vlaamse afdeling...Op dit ogenblik zeer weinig

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Karl-Ernst Herrmann heeft deze dimensie van het stuk niet benadrukt, omdat het teveel historisch goed is. Hij doet het wel op het ogenblik dat Titus in een virtuoze aria de eigenlijke boodschap...Zo is er de doorgesneden watermeloen die op geen enkel ogenblik aan de actie deelneemt...Zo zijn ze elementen die elke illusie doorprikken: op elk ogenblik van de vertoning maken ze duidelijk dat alles spel en aanduiding is. Hun aanwezigheid onderstreept wat hier essentieel aan de gang

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
hoogtepunt heen is en de angst voor de crisis er op dit ogenblik het artistieke niveau bepaalt

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
De grootste moeilijkheid situeert zich op dit ogenblik echter op het principiële vlak

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Kalldewey, het stuk dat op dit ogenblik met een reuzesucces in Berlijn loopt, zitten een hele reeks interessante postmoderne elementen

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Een ogenblik lang heb ik geloofd dat je meende wat je zei

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
Er werd geen andere tijd, geen andere plaats, geen andere handeling gesuggereerd dan die van het ogenblik zelf...Veel verder dan deze op het ogenblik van de voorstelling opgedane ervaring, ben ik bij het nadenken over die avond niet gekomen, vrees ik

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Je verwacht ieder ogenblik het uitvallen van deze sonore aarzelingen, was er niet het personage Tasso, dat door zijn natuurlijke onstuimigheid de beweging op gang houdt

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Het is een anti-oorlogsstuk en het kan op geen beter ogenblik gemonteerd worden

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Op een bepaald ogenblik was het zo goed als aan Julien Schoenaerts om de cijfers van het decreet in te vullen

Nr. 3, Juni 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Onze theatrale waarnemingswereld - in ieder geval voorwaarde tot, wellicht zelfs bestemming van onze functie als theatertoeschouwers - bestaat nu eenmaal altijd uit wat op het ogenblik van de

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
De performance was meditatief, gebeurde in volledige stilte, alleen onderbroken door de klachten van een misnoegde toeschouwster die op een bepaald ogenblik zelfs naar Fabre schreeuwde, blijkbaar

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Op zeker ogenblik mocht je ook aanwezig zijn bij hun repetities...Het restbedrag dat aan cultuur besteed wordt, is steeds kleiner en dat precies op een ogenblik dat we met het Ro-Theater onze troep verder moeten uitbouwen, maar je krijgt alleen te horen: inleveren

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Na de pauze heeft ofwel de tekst regisseur Decorte op geen enkel ogenblik aangesproken, of is de King Lear (Het Trojaanse Paard) Foto Herman Sorgeloos tekst aan

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Na de pauze heeft ofwel de tekst regisseur Decorte op geen enkel ogenblik aangesproken, of is de King Lear (Het Trojaanse Paard) Foto Herman Sorgeloos tekst aan

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Bij hem komt de vertoning voor een kort ogenblik echt tot leven