Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


292 document(en) met "omgeving" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Antwerpen) een lezing over 'Postmodernism in the American Theatre'. Tn 1972 ontmoette ik in India een vrouw, The Mother of Pondicherry, die, naar haar omgeving geloofde, onsterfelijk was...van hem vervreemde omgeving

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
aandoenlijke koopman, verloren in een vijandige omgeving...Nieuwe mensen, een nieuwe omgeving kunnen hem stimuleren

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
zijn omgeving mag niets nutteloos zijn

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Daar waar zeer vele theaterprodukten in onze direkte omgeving een constante worsteling verraden met de realiteit, met de herkenbaarheid en met de vraag naar de doorbreking ervan, wordt Tavora

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Tasso's liefdespoëzie klinkt nergens geloofwaardig, en wijst alleen - maar dramaturgisch zeer duidelijk - op het feit dat hij zijn omgeving opgeeft en de wanhoop gaat cultiveren

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Ze lijken de scenische omgeving op een onherroepelijke manier binnen te vallen (soms letterlijk, cfr

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Maar met dit belangrijke verschil: Tilly wordt goed behandeld door haar omgeving

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Gloucester: een door en door goed mens voor zijn omgeving, maar in het eigen nest een bazig en driftig heertje

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Gloucester: een door en door goed mens voor zijn omgeving, maar in het eigen nest een bazig en driftig heertje

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Hij krijgt een brede adem door de omgeving waarin hij geplaatst wordt

Nr. 4, September 1983 • Dirkje Houtman • Globe op zoek naar liefde en geluk
Het eerste benadert alleen maar het beeld van een gekende realiteit en wekt herkenning* Het tweede vindt plaats in een doelmatig niet gekende gekunstelde omgeving: die van een als moratorium...Integendeel, binnen die beslotenheid exploiteerde hij zijn eigen realiteit, zijn eigen fantasie, zijn eigen scherpzinnigheid, In die provinciale omgeving konden voorstellingen groeien van de meest

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
Hamlets verhouding met zijn omgeving, maar ook in de motieven van de andere personages, vind je dat terug

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Een advokaat die de boosaardigheid van de omgeving ontmaskert Structurele veranderingen beginnen altijd bij de andere, nooit bij jezelf ! Dat wil ik even duidelijk stellen, voor we het dossier openen...Als je er goed over nadenkt, is hier geen enkel voldoende motief, dat een zo radikale breuk van een jonge, levenslustige vrouw met haar onmiddellijke omgeving liet vermoeden

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
de greep van de Éénogen is een zwaar symbolische politieke komedie, die zich afspeelt in een orweliaanse omgeving, waarin iedereen iedereen bespioneert en waarin sex verboden is. Dit soort

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Theater kan er hoogstens af en toe voor zorgen dat sommige toeschouwers heel even hun omgeving anders gaan bekijken

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • Geruchten, zomer '81
Getoond worden, vanuit het standpunt van Mattias, de recuperatiepogingen van zijn omgeving...Een omgeving die hem, op uitzondering van de oude man René, onder druk van de psychiaters ziek verklaart

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • Off-off-Antwerpen: De zelfstudie van Guy Cassiers
Ik heb het publiek in een zeer onaantrekkelijke omgeving gezet maar ik hoop dat men via de taal zeer mooie beelden gezien heeft...De Ontmoeting werd het dus anders: ik was het nu die in een mij vreemde omgeving kwam te staan...Het thema: drie kinderen sluiten zich vrijwillig op, creëren een eigen territorium, trachten een relatie te zoeken met de omgeving en pogen als kind een eigen persoonlijkheid op te bouwen

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
De mensen hebben zich aangepast aan hun omgeving en vice versa

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Hij gelooft meer in het sociaal determinisme van de omgeving dan in erfelijkheid maar herhaalt dat de mens in staat is zijn omgeving om te vormen, geschiedenis te schrijven in plaats van ze te

Nr. 6, Maart 1984 • Bart Patoor, Paul De Bruyne • Ceci n'est pas het Epigonentheater
Minimale stukjes tekst, brokjes bewegingen, flarden muziek creëren obsederende en bedreigende patronen die elke individuele actie doen oplossen in de omgeving, of die nu het decor, een steeds