Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


35 document(en) met "onbehagen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
geloof me, zijn wispelturig onbehagen rust op het brede kussen van zijn geluk

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
uitdrukking van het onbehagen in bepaalde Vlaamse kringen in die tijd...Van de Velde ageert hier vanuit een centrum van maatschappelijk onbehagen en zijn beelden blijven symbolen die een aan te klagen situatie opvangen in overtrokken, bewust en opzettelijk overtrokken...Dat verklaart wellicht de snelle en erg nerveuze poging om een nieuwe periode, een nieuwe historische tijd te ontwerpen waarin het onbehagen uitdrukking vindt terwijl het tegelijk zekerheid waarborgt

Nr. 4, September 1983 • Jean-Pierre De Decker • Wat moest bewezen worden
Dat blijkt vooral in het tweede deel: de chaotische structuur van het stuk heeft misschien een te grote stilering gekregen, dit soort discrepantie geeft na enige tijd een gevoel van onbehagen, de

Nr. 15, September 1986 • 'Boris' Van den Mooter • 'Boris' Van den Mooter
Aan het eind overheerste temidden der aanwezigen een licht onbehagen

Nr. 17, Maart 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Tweemaal Shakespeare: Othello en Koning Lear
van onbehagen, zwoelheid en dreiging geschapen waarin elk moment geweld kan losbranden

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
En toch werkt de voorstelling op die Woyzeckmomenten, krullen de tenen van onbehagen

Nr. 35, September 1991 • Ludo Verbeeck • De vijanden van Hans Jürgen Syberberg
Achter elke repliek loert dan ook het onbehagen

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Bruna Koninckx, Paul... • KRONIEK
Bernhard komen we veel meer te weten over zijn en ons onbehagen tegenover de politici en de captains in welke industrieën dan ook, de ondraaglijke lichtheid, de woede die geen uitwegen meer kent, de

Nr. 41, April 1993 • Agna Smisdom • Tableau vivant van de geborneerdheid
Onbehagen In dit opzet is Cornelissen met Nonkel geslaagd, zowel wat de setting als wat de acteerstijl betreft...Ze lijken eerder functioneel dan comfortabel en suggereren een fundamenteel onbehagen...Dit steeds opnieuw weerleggen van herkenningsmomenten zorgt voor een vervreemdend effect, voor een gevoel van onbehagen dat perfect past in de sfeer die Tsjechov in zijn teksten oproept

Nr. 44, Februari 1994 • Myriam Van Imschoot • Een slingerbeweging tussen denken en dansen
Het publiek doorkruist een serie gewaarwordingen, van verwondering tot lachen tot onbehagen

Nr. 50, Juni 1995 • Steven Humblet • Onvruchtbare krenterigheid
Centraal in dit stuk staat het verval van het ritueel en het hedendaagse onbehagen van een publiek dat met dergelijk verval wordt geconfronteerd...Misschien hebben de zojuist geschetste onwennigheden eerder iets te maken met een opkomend onbehagen ten aanzien van haar existentiële band met het actuele

Nr. 51, Augustus 1995 • Hildegard De Vuyst • Tussen duivelskunstenaar en zwarte activist
Buiten de fictie knaagt het onbehagen Faust is in opdracht van De Trust geschreven door de Oostenrijkse auteur Gustav Ernst en werd, in een regie van Theu Boermans, opgevoerd tijdens het...elk geval verdwijnt het onbehagen niet met de voorstelling; ze wordt blijvend gevoed door de werkelijkheid

Nr. 52, Januari 1995 • Carlos Tindemans, Hugo Claus, Alex van Royen • Fragmenten uit T 68 van Carlos Tindemans,...
Bovendien wensen wij T 68 vrij te houden van partijpolitieke voorkeuren die zo vaak op geborneerdheid stoelen en die medeverantwoordelijk zijn voor het artistieke onbehagen

Nr. 53, December 1995 • Marianne Buyck • Verschillende trajecten
Ze toont meesterlijk het onbehaaglijke lichaam, en laat het onbehagen overslaan op de zaal...Onbehagen Er was niet alleen de ongemakkelijke voorstelling van Stuart: het voortbrengen van onbehagen was mee gepland in het festival...Het onbehagen van het 'slechte geweten'. Oorlog en aids, beide confronteren ons met een dood die te vroeg komt en iets spectaculairs heeft

Nr. 54, Februari 1996 • Freddy Decreus • Bij open doek
Frans Van Bladel analyseert het grote onbehagen dat Tindemans beving o.a...En waar de dagbladkritiek (...) zich zo neutraal op de vlakte houdt, blijft er voor de ontwikkelde, kritische toeschouwer alleen maar ergernis en onbehagen over, en ja ook spijt, weemoed naar vroeger

Nr. 58, December 1996 • Hugo De Greef, Erwin Jans • Jukebox
Het vertrekt daarentegen vanuit een gevoel van ontworteling en van onbehagen

Nr. 63, Maart 1998 • Pascal Gielen • Corps incorporated
De confrontatie met doodsverlangens, SM-erotiek en genitale esthetiek zou op het eerste gezicht onbehagen kunnen wekken, zoals Ron Athey ooit met zijn haast rauwe en ongemedieerde Deliverance in de

Nr. 72, Juni 2000 • Johan Wambacq • Wanhoop en weerzin, liefde en lust
Tussen de lijnen proef je een flinke portie mal de vivre, onbehagen en onmacht

Nr. 75, Maart 2001 • Peter Brook • Op zoek naar honger
zullen een gevoel van isolement en onbehagen moeten accepteren

Nr. 77, Juni 2001 • Katrien Vuylsteke-Vanfleteren • Genet
Dit herstellen mislukt constant, wat een onbehagen met zich meebrengt...Genet geeft deze mislukking een belangrijke plaats in zijn theaterwerk door de dood, het tekort, dat het onbehagen een fundering geeft, te ensceneren