Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


259 document(en) met "ongeveer" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries • Dantons dood in het NTG
Rechts vooraan, ongeveer op dezelfde plaats waar in Woyzeck de zandloper stond, zet hij zich onder een zandstraal en filosofeert over de dood, een obsessie bij Büchner

Nr. 8, September 1984 • Erna Metdepenninghen • Valerie Panov leidt nu de dans
eerste deel van het dansseizoen 1983-84 in Duitsland het volgende schreef: "Aangezien ik erg teleurgesteld werd door ongeveer alles wat ik van Panov heb gezien, na zijn vrij belovende start in West-Berlijn

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • Jan Fabres theatertrilogie
de herhaling (de scène duurt ongeveer een uur) escaleert het liefdevolle gebaar tot een pijnlijke machtsstrijd: het meisje raakt verward in haar kleding en wordt vernederd door de hautaine houding van

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
Er bestonden talrijke escort-services, call-girls en ongeveer 150 clubs voor homo-sexuele mannen en vrouwen

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • Tadeusz Kantor
Bij Cricot 2 is dat ongeveer van bij het begin niet het 'Werk' geweest, niet de literatuur in de strikte betekenis, maar wel de actie

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Taylor, Cunningham, Graham, Lifar en de Groupe Emile Dubois) en een grote toeloop (30 a 35.000 toeschouwers) toch tegen een deficit van ongeveer 1 miljoen FF moest aankijken...Tussen de ongeveer 200 (!) Franse moderne compagnieën, die bijna allemaal het laatste decennium ontstonden, is er bij verre na nog geen richtinggevende school of leidinggevende figuur te bekennen...Tenslotte belanden we aan bij, zo ongeveer toch, onze eigenste eeuw

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
Pierson bij Coswig, waar Daniël Paul ongeveer veertien dagen verbleef

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans • M U N T D O S...
De voor deze voorstelling aangewende techniek is nochtans onmiskenbaar van onze tijd, ondanks het feit dat het idee niet meer zo nieuw is. Ongeveer 150 jaar geleden reeds plaatste de technische...directeur van Bayreuth twee stevige, zeer hoge rollen aan weerskanten van, en loodrecht op het toneel, waarop hij een geschilderd doek van ongeveer 75 meter bevestigde, om aldus een landschap te laten evolueren...Het zichtbare gedeelte van het cyclorama bedraagt ongeveer 25 m, wanneer hij zich verplaatst, beweegt het doek in zijn totaliteit

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Daarin beslis ik alleen, waarbij nu ongeveer duidelijk is met welke regisseurs ik wil werken

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Jean-Claude Carrière, de verteller vertelt
De Mahabharata is een immens omvangrijk werk: 12.000 bladzijden of ongeveer 15 maal de bijbel...Daarna zijn we 'la grande lecture' begonnen: je hebt ongeveer een jaar nodig om de Mahabharata volledig te lezen...Alle scènes in mijn stuk zijn langer dan in de Mahabharata en ongeveer een vierde ervan komt niet voor in het epos

Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
De regeling van de rijkstoelagen verloopt dus sinds de tweede wereldoorlog in cycli van telkens ongeveer tien jaar: het KB van 1954 werd in 1964 herzien; tien jaar later kwam het theaterdecreet tot

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
die eerste jaren na het in voege treden van het decreet, werden door minister De Backer op advies van de toenmalige RAT met gulle hand ongeveer alle beschikbare middelen uitgedeeld

Nr. 13, April 1986 • Edward van Heer • Jan Ritsema: "Ik maak graag mooie produkties,...
Ik voel me vreselijk depressief, zie het allemaal niet zo meer zitten...", luidde ongeveer het argument

Nr. 13, April 1986 • Luk Perceval, Dirk Roofthooft • ALLES LIEBE...
Laurent Ongeveer

Nr. 13, April 1986 • Geert Opsomer • "Frans Franz" en "Alles Liebe"
De identiteit van de scènes ligt op dat ogenblik ongeveer vast, hun aantal en precieze volgorde kan nog gewijzigd worden

Nr. 13, April 1986 • Sander J. Van den Broecke • Sous Ie pont: acht dansprodukties in het...
Zo ongeveer moet het recept luiden, een gerecht uit en voor interne keuken

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Derde in reeks zijn de ongeveer 1.500 onafhankelijke groepen, debutanten of gezelschappen rond meer bekende regisseurs, waarvan er vierhonderd gesubsidieerd worden, waarbij volgens Abirached

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
wordt en dat tijdens dit Franse colloquium werd uitgelegd aan de hand van "het voorbeeld van de Zwitsers horlogemaker". Op het einde van de 17e eeuw produceerde een Zwitsers horlogemaker ongeveer 12

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Het contructivisme ontwikkelde zich echter pas goed na de Russische omwenteling en zou tot ongeveer 1930-toen onder Luna-charsky het sociaal realisme tot de enige toegelaten, officiële kunststrekking...Ongeveer gelijktijdig met de constructivistische revolutie, experimenteerde men in West-Europa, vooral in en om het Bauhaus, met de zgn...het geluid als materiaal georganiseerd worden tot een soort kinetisch "Gesamtkunstwerk". Met Bauhaus achter de rug zijn we inmiddels ongeveer doorheen drie vierden van de tentoonstelling en meteen

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter • La Finta Giardiniera, de repetities
Wat er staat te gebeuren, hoe de personages zich daarbij voelen, langs welke lijnen de relaties tussen de personages evolueren en ook hoe dat er ongeveer op de scène moet gaan uitzien


Toon volgende resultaten