Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


11 document(en) met "ongunstig"Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
schrijven betekent voor hem sociaal engagement: de zieleroerselen van het individu gaan hem niet aan en de tragedie vindt hij te reactionair omdat de strijd van de held met een hem ongunstig noodlot meestal

Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck • De correctieven van de Raad van Advies...
KNS ongunstig, KVS neutraal; MMT gunstig, Antigone ongunstig; HTP ongunstig, Poëzien gunstig, enz...Met deze elementen in handen kan de buitenstaander die het Vlaamse theaterlandschap enigermate kent, gaan vermoeden wat de beoordeling van bepaalde gezelschappen gunstig of ongunstig heeft beïnvloed...Horens Bij de met een 'ongunstig' gebrandmerkte instellingen die onder het theaterdecreet vallen, klonken de woordvoerders die Etcetera in de vakantiedagen aan de telefoon had

Nr. 10, April 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Er zijn nu niet enkel A-, B-, C- en D-gezelschappen, ingedeeld volgens de categorieën van het theaterdecreet; er zijn nu bovendien met een "gunstig", "ongunstig" of "neutraal" advies gezegende

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
Acht gezelschappen werden afgelopen zomer ongunstig beoordeeld door de RAT...Gunstig, ongunstig, neutraal in Et cetera, nr...De Minister lijkt een ongunstig advies van de RAT te kunnen ontplooien in beloftevolle vooruitzichten, (de 10 miljoen die hij in 1983 aan de KNS ontnam zouden dus via het MKT eventueel weer naar de

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
ANTIGONE : gunstig mits onderbrengen in C-gezelschap en geen uitbreiding van gesubsidieerde ambten, 3. EWT-RANDSTADTHEATER : ongunstig omwille van zware schuldenlast en artistiek laag niveau...BRIALMONTTHEATER: ongunstig in verband met dubbel gebruik binnen Brusselse contekst, zeer zwakke publieke respons en verdwijnen van jeugdtheater opdracht...Wanneer een gezelschap vorig jaar ongunstig meekreeg en nu met behoud werd bedacht, wil dat dus zeggen dat betrokken gezelschap volgens de RAT nog steeds ongunstig werkt

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont • Seizoen '86-'87
De KNS kreeg een rode kaart (weliswaar symbolisch, want er kwam een nieuwe directie), de Brusselse KVS werd bedeeld met 'ongunstig'. Wat is de functie van repertoiregezelschappen

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Theater Poëzien wordt ook dit jaar betoelaagd niettegenstaande het ongunstig advies van de R.A.T

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Die zijn trouwens niet zo ongunstig als onze tegenstanders denken

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Hun gunstig of ongunstig oordeel baseren ze dan maar op, wat ze her en der van collega's opgevangen hebben, in het beste geval op wat ze in de pers gelezen hebben en wat daarvan in hun geest

Nr. 38, Mei 1992 • Gunther Sergooris • Rudolf Werthen
Werthen: De werkvoorwaarden die een opera kan bieden zijn vrij ongunstig

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
Het moment is ter zelfdertijd goedgekozen én ongunstig...Goedgekozen omdat het besef van een veelheid van culturen nooit zo groot en uitdagend geweest is als nu, ongunstig omdat het vandaag onduidelijker dan ooit voorheen is hoe dat explosieve