Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


214 document(en) met "ontdekken" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 9, Januari 1985 • Jacques Franck • Naar de bronnen van Béjarts kunst
Anaxago-ras zei al dat "al wat we zien een visioen is van het onzichtbare". Béjart nu, zet het onzichtbare in volle licht, hij laat de toeschouwers het onzichtbare in hen ontdekken

Nr. 9, Januari 1985 • (advertentie)
Het accent ligt op het praktisch werken, want alleen daardoor kan men de wetten in de dramatische uitdrukking ontdekken en vooral ook persoonlijk ervaren en verwerken

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Maar in de volgende scène ontdekken we dat Ronnie Commissaris met veel zorg en toewijding de sinaasappel voor Goedele schilt

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Het bewaren van een patrimonium ? "Het ontdekken van een patrimonium ! Bij de creatie besefte men vaak niet de kracht van het kunstwerk...Daar heeft iedereen toch de tijd niet voor ? "Door de ongelooflijke democratisering is voor een heleboel mensen de mogelijkheid ontstaan een cultuurpatrimonium te ontdekken, maar

Nr. 11, Juni 1985 • Alexander Baervoets • Dans op het Kaaitheater: Over lief en...
het lange leerproces met vallen en opstaan, het onbegrepene, het onbegrip, de gevaren en de affecties van de wereld buiten, het onbeschermd zijn, het ontdekken, het aangetrokken en afgestoten worden

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
De romans Ik Jan Cremer (één én twee) zijn zo episodisch en repetitief geschreven, dat er nauwelijks iets van een dramatische opbouw in te ontdekken valt

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Je leert natuurlijk je stem ontdekken en je lichaam te gebruiken

Nr. 13, April 1986 • Edward van Heer • Jan Ritsema: "Ik maak graag mooie produkties,...
Als je mensen moet leren hun eigen ik te ontdekken door ze eerst min of meer onder druk te zetten, dan heeft dat alleen maar tot gevolg dat je hele brave en gehoorzame mensen kweekt, die dingen gaan

Nr. 13, April 1986 • Luk Perceval, Dirk Roofthooft • ALLES LIEBE...
Samen kunnen wij de ware wereld ontdekken

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
Jonge mensen ontdekken altijd vanalles...Ze ontdekken wat reeds 50 jaar geleden afgedaan was

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter, Patricia Kuypers • DE DANS ONTSPRONGEN
Een afgerond beeld schetsen blijkt onmogelijk, maar met de ogen half dichtgeknepen vallen er in het op het eerste zicht zo onoverzichtelijke aanbod toch een aantal zwaartelijnen te ontdekken

Nr. 14, Juli 1986 • Jan Joris Lamers • Jan Joris Lamers
Ontdekken we nieuwe dingen op tijd... Wat doen we er aan... "Een toneelschrijver moet jong zijn" zegt niet alleen Kipphardt...baard), en poogt te ontdekken wat er niet aan klopt

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Er is zoveel te ontdekken

Nr. 15, September 1986 • Paul Pourveur • Le diable au corps
Ik vlucht van de baarmoeder, om het labyrint van mijn eigen lichaam te ontdekken

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Langs de Australiërs om heeft hij getracht om aan zijn eigen formules te ontsnappen en andere beeldformaties te ontdekken...Het plezier een opbouw, een onderliggende structuur te ontdekken, wordt mij ontzegd...Dit wordt gereflecteerd in het BRT-programma "Eiland", waar Thielemans met vlotheid én kennis van zaken iedere keer opnieuw de essentie van het werk van elke geïnterviewde weet te ontdekken en in de

Nr. 16, Januari 1987 • Leen Thielemans • George Tabori
Men moet daar dan in snuffelen om te ontdekken wat de verschillende mogelijkheden zijn

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Ik geloof in het National Performance Network omdat dit bijna ondergrondse werk voorlopig de meeste garanties biedt om een Amerikaanse Next Wave te ontdekken, ook al ter wille van het permanente en

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • Steve Kemp ontwerpt zichtbaarheid
Je krijgt wel een algemene technische opleiding maar een stijl als lichtontwerper moet je later zelf ontdekken en ontwikkelen

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Het is de opdracht van de leraars niet om zichzelf op te dringen, maar om de persoonlijkheid van de leerling te ontdekken, te begeleiden, te behouden, niet te beschadigen...Het eerste jaar ligt het accent op het zichzelf ontdekken, op de bewustwording van zichzelf in niet-opgelegde situaties, wat ook een oefening in de concentratie is. Terzelfdertijd wordt toch ook al

Nr. 18, Juni 1987 • Johan Thielemans, Pol Arias • Peter Sellars, Amerikaanse wonderknaap
Na twee weken kon ik er niets meer in ontdekken


Toon volgende resultaten