Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


41 document(en) met "oogst" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Antonio Een dag van gunst is als een dag van de oogst

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Adembenemend, maar een magere oogst voor zes uur toneelkijken

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Vrouw Mooie oogst

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Stad en Theater GENT Rechts boven: Hoogtevrees (Speeltheater) Foto Guido De Leeuw Rechts onder: Rode oogst (De Sluipende Armoede) Links: Recht door zee met ja en...Het was moe zijn aan stijl en dat is geëvolueerd naar een nieuw soort eclectisme zoals dat in Rode oogst is doorgebroken

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
Rode Oogst is een traaglopende theatrale voorstelling met invloeden van het Japans theater enerzijds en Théâtre du Soleil anderzijds...De zeis van de macht en de dood is ook de zeis van de "rode oogst". De voor de dramatisering gebruikte middelen scheppen in deze tweede versie geen chaos meer...Daan Bauwens RODE OOGST auteur en regie: Arne Sierens; decor en kostuums: Bert Vervaet; muziek: Johan De Smet; poppen: Erik De Volder; spelers: Dirk Celis, Rita Baert, Monique De Beun, Jan

Nr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Deze 24 portretten tonen de oogst die het NVT gezaaid heeft; weinig, zeer weinig wordt hier door de auteurs zelf gezegd over hun worsteling met vormproblemen, over de thema's die volgens hen

Nr. 5, Januari 1984 • Inhoudstafel
18 'Rode oogst' en'Hamlet', opnieuw en beter, pag

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Er wordt uitsluitend nieuw Vlaams werk gecreëerd, maar na 10 jaar is de oogst mager, op enkele toevalstreffers na (René Verheezens Caraïbische Zee, Luk Van Brussels Vera). De gewenste invloed op de

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
terwijl een vernieuwende, we-ze het bizarre teaterman als Jan Fabre op eigen kracht in de marge werkt en internationaal suksessen oogst," (Jan Van Hove, "Een nieuw kultuur-beleid

Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck
kunstenaars kans bieden om naar het festival toe aan een nieuwe creatie te werken, en/of die een balans opmaken, een overzicht tonen, van de recente oogst van artistiek kunnen op een bepaald gebied

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
De algemene bijval die Diels oogst, doet de stedelijke overheid besluiten hem te benoemen tot directeur-generaal van het opera- én het toneelgezelschap samen, met onder hem J. Sterkens als

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
De oogst ervan is te mager, als men rekening houdt met de mogelijkheden van zijn talent

Nr. 12, Januari 1985 • Edward van Heer • Frieda Pittoors: Apostolos Panagopoulos
Dante droomt in verzen van de verre Beatrice, Petrarca oogst lauweren met lyrische jubelzangen over Laura,. .. De religieuze tegenhanger van deze wereldse minnelyriek vinden we bij Hadewych

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Schouwburg zoekt directeur. En gezelschap.
Drie weken later moesten alle kandidaturen binnen zijn; 15 kandidaten boden zich aan, een schrale oogst

Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
die verantwoordelijk is voor de bloesem en het rijpen van de oogst

Nr. 19, September 1987 • Michel De Sutter • Een kunst die het zien uitschakelt
Zelfs het opnieuw starten met luisterspelwedstrijden, ditmaal in samenwerking met Nederland, leverde op het stuk van kwaliteit een schrale oogst op

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
De artistieke oogst - dit is de meest onvoorspelbare maar ook de meest doorslaggevende factor - blijkt op dit moment tamelijk rijk te zijn

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
De willekeurige verhaaltjes die in een volgend fragment worden verteld, kunnen we met enige goede wil doen aansluiten bij de aangesneden problematiek : de landbouwer die het welslagen van zijn oogst

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
overvloedige oogst, het is ook een zichzelf vervullend beeld van ver- gankelijkheid, van de tijd die invreet op een verleden, dat, men naarmate het uit het zicht verdwijnt, steeds weer dreigt te

Nr. 42, Juni 1993 • Herman Asselberghs • Een respectvolle worsteling
De choreografie Goldberg Variations, waarmee Steve Paxton sinds '84 op de internationale danspodia succes oogst, moet wel ernstig en diepzinnig zijn


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK