Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


48 document(en) met "openbaarheid" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Dat de problemen in de openbaarheid gebracht worden en dat enkele daarvan acuut een oplossing vereisen, is juist, maar zodoende mag men niet voorbijgaan aan de centrale discussie die zich in de nieuwe

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
Precies om die openbaarheid mee te helpen ontstaan wou Etcetera van elk lid van de RAT weten wat de hoofdlijnen van zijn handelen in de RAT zouden zijn

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • stad en theater: Antwerpen
Dat een voorstelling een plaats is waar in de openbaarheid de meest intieme en de maatschappelijke gevoeligheden worden getoond en besproken met de toeschouwer, is niet geweten

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Ons standpunt is duidelijk: het is aan de Minister onze adviezen openbaar te maken, het is aan ons de grootste openbaarheid te hanteren bij het voorbereiden van het advies, En daar zullen wij in de

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
dan in zijn economische fundering, begint de laatste tijd druppelsgewijs in de openbaarheid door te dringen

Nr. 16, Januari 1987 • Leen Thielemans • George Tabori
De druk is in het theater enorm groot, door de openbaarheid, de kritiek, maar ook doordat binnen het theater de persoonlijke gevoeligheden misbruikt worden

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
even belangrijk als de openbaarheid van het beheer van alle gezelschappen en van de bestemming van de gelden

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Tevens dringen wij aan op een grotere doorzichtigheid en openbaarheid van de werking van de R.A.T

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
Als de minister in kwestie de boot uiteindelijk probeert af te houden, moet de RAT zich niet in een hoekje laten drummen: hij kan (in feite moet hij dat sowieso) de discussie in de openbaarheid...Er worden alleszins geen sollicitatieprocedures in de openbaarheid gebracht en men kan slechts vermoeden dat personen aangebracht worden vanuit de "cultuurcellen" van de diverse politieke partijen...enig ander kunsten-adviesorgaan) de politieke horigheid volstrekt moet geweerd worden ten gunste van deskundigheid; 2. de beleidsadviserende werkzaamheden moeten de grootst mogelijke openbaarheid

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Rudi Van Vlaenderen Terzijde Theater bestaat op het moment van de openbaarheid, wanneer een confrontatie aangegaan wordt met het publiek

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
de openbaarheid van een supermarkt

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
een paleis is meer vormelijkheid dan innerlijkheid, meer openbaarheid dan intimiteit

Nr. 38, Mei 1992 • Marianne Van Kerkhoven • 'Klein Geschut': de context van Kindertheater
discussie nog niet echt in de openbaarheid gevoerd

Nr. 42, Juni 1993 • Bart Philipsen • De scène, het misverstand en het ogenblik
De openbaarheid synthetiseert en moduleert de meest tegendraadse frequenties — tot een geruis van begrijpelijkheid

Nr. 44, Februari 1994 • Marianne Van Kerkhoven • De weg is deel van de bestemming
De obsessie van de superlatieven ook; je ziet ze op alle muren van de stad: de beste, de mooiste, de voordeligste, de opwindendste... In de openbaarheid hebben superlatieven vandaag elke

Nr. 44, Februari 1994 • Peter Stein • Peter Stein: 'Investeren in cultuur is investeren...
De kunst die ik beoefen behoort, hoewel zij steeds de openbaarheid zoekt, tot die menselijke bezigheden die de minste sporen achterlaten

Nr. 48, Februari 1995 • Patrick Allegaert • Jongeren, pop en theater
Rudi Laermans schrijft in De vergeten openbaarheid van cultuur: 'Overeenkomstig dit ideaal moet de overheid er naar streven om, zoals het gemeenlijk heet, "de (hoge) cultuur dichter bij het volk te

Nr. 53, December 1995 • Marleen Baeten • Purcell als een tango
De openbaarheid geeft het verlangen naar warmte weinig kansen

Nr. 55, April 1996 • Geert Opsomer • Herhaling, waanzin, discipline
Het is hoog tijd dat de discussie rond dit belangrijke oeuvre wordt gevoerd in de openbaarheid (met inbegrip van de buitenlandse commentaren). Het te kiezen traject: 'mythologies' eerder dan

Nr. 58, December 1996 • Hugo De Greef, Erwin Jans • Jukebox
Nederlands Toneel Gent (ntg) en de Blauwe Maandag Compagnie (BMcie) om te fusioneren in de openbaarheid