Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


151 document(en) met "opvatting" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten



Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries • Zuidelijk Toneel Globe: Pericles
Goed en niet goed, want in Globes opvatting is zoveel familiegeluk teveel voor één man: Pericles sterft aan een beroerte

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
opvatting dat Kunst (met een grote K) universeel is (zie Dramatisch Akkoord 1976-'77). Peter Brook daarentegen eist voor elke nieuwe Shakespeare-regie tegenwoordig een nieuwe vertaling

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Titus echter heeft van zijn ambt een zeer ideale opvatting en meent dat een keizer pas groot is als hij niet uit wraak maar wel uit mildheid handelt: hij schenkt dus iedereen vergiffenis

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Er wordt bewust afgezien van een traditionele opvatting van de regisseur als iemand die leven inblaast...Tot die doxa behoort ook het geloof dat Goethe een groot schrijver is. Vlaamse regisseurs (Decorte, Gilis) willen deze opvatting voor ongeldig verklaard zien, wat dan weer een nieuwe doxa oplevert

Nr. 2, Maart 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Het is een acteursconcept dat vertrekt van en zweert bij het individuele genie, dat de opvatting bijtreedt dat het natuurtalent enkel wat toegevoegde gedrags- en expressietraining behoeft

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Toch laat de werkwijze van de Nieuwe Scène het tegendeel vermoeden, zij impliceert de opvatting dat de Nieuwe Scène is wat ze was, ook zonder dezelfde mensen

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
opvatting, gooide hij alle ballast overboord om enkel te tonen wat hij als het meest essentiële in de dans beschouwde: de beweging

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
Een verlangen vermengd met angst dat het snel als authentiek zou gelden; of bij mislukking, de opvatting dat het altijd fout moet gaan

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
Het is een aberrante opvatting, die veel muziektheater van de twintigste eeuw teistert: men vindt het terug bij Strauss en bij Britten

Nr. 6, Maart 1984 • Paul De Bruyne • De tweede generatie in De lege cel...
de wat achterhaalde opvatting over dialoog-schrijven moeten de personages het goed kunnen zeggen

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Verne Ik dacht dat ik de enige passagier aan boord van de Nautilus was ? Omen Een foutieve opvatting die bij deze herzien is. Verne Als u me niet kwalijk neemt, dan -- Omen De kapitein van de

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
Brook en Gurdjieff brachten Shepard stilaan terug tot een meer traditionele opvatting over het personage als een stabiele kern met wisselende oppervlaktestructuur

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • Ivo Van Hove
Daarom een totale ommeslag, we probeerden het via de romantische liefde, om via een andere opvatting over relaties misschien bij hetzelfde terecht te komen

Nr. 15, September 1986 • Luk Dhooghe • OPERA EN ARCHITECTUUR
Het Nationaal Ballet "ontleent zijn huidige karakter aan de opvatting dat een balletgezelschap moet wortelen in de beproefde tradities van de klassieke danskunst en daarnaast ontvankelijk dient te

Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
Centraal hierin staat hun opvatting dat Oedipus, maar vooral het volk vanaf het begin weet wie de moordenaar van koning Laios is. Oedipus is niet langer de tragische held die door de goden

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Ad Lobier: "Bij de leiding is de opvatting ontstaan dat hoorspel een voorbije zaak is: het is een duur produkt en we zijn niet meer bereid zoveel geld te besteden aan iets dat zo weinig

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Verspilling zou opera zijn, als men zich tot historische receptie beperkte". Dezelfde opvatting ligt aan de basis van een andere belangrijke vernieuwing, nl

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Tekenend voor de opvatting van de regisseur is de behandeling van de meest merkwaaridge figuur in het hele stuk, nl...Ieder tracht, naar eigen opvatting, uitdrukking te geven aan een waarheid

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
Maar de theatertraditie is erg onvriendelijk geweest voor deze opvatting...Het is een opvatting over betekenis, die niet alleen van toepassing is op het theater...Een vooropgezette betekenis moet eerst opgegeven worden, en de nieuwe visie moet zo sterk en evident zijn, dat ze de oude opvatting eerst moet wegvagen, vooraleer ze zelf triomfantelijk het

Nr. 21-22, Mei 1988 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
er toch heel doorwrochte stukken over die tekst zelf en over de voorstelling die ermee gemaakt wordt aan de pen van de commentatoren ontspruiten, is tekenend voor een hoogst verouderde opvatting over