Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


51 document(en) met "opwinding" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 59, Maart 1997 • Tuur Devens • In de piste van verbeelding
De nadruk lag op de archetypische 'mito' van de mens om zichzelf een beeld te verschaffen van zijn angsten, opwinding en crisissen en om zijn innerlijke emoties naar buiten te dragen en er vat op te

Nr. 64, Juni 1998 • Peter de Jonge • Portrait de l'inconnu
Het was okay om Vanrunxt te appreciëren: hij was een kunstenaar als de anderen, hij stelde zoals hen het medium in vraag en had tenslotte toch oog voor zijn publiek en de opwinding die het verlangt

Nr. 67, Maart 1999 • Pieter T'Jonck • De innerlijkheid verschalken
Niet het rijmpje op zich is hier belangrijk, wel de opwinding waarmee ze het brengt, alsof ze zich van de camera totaal niet bewust is. Haar fantasierijke bewegingen, die alle kanten tegelijk lijken

Nr. 67, Maart 1999 • Pascal Gielen • De sacrale gebarenstoet
Cézanne verzette zich tegen iedere vorm van emotionele opwinding of psychische overbelasting à la Van Gogh; hij contesteerde eveneens de nauwgezette reconstructie van 'de natuur' zoals die van de

Nr. 71, Maart 2000 • Marleen Baeten • Een melopee van geheugenflarden
Ik herinner me de opwinding die zich meester maakte van mijn kinderlichaam omdat ik iets te weten kwam wat nog verboden terrein voor mij was

Nr. 71, Maart 2000 • Lucas Vandervost • Herinneren: omgaan met de toekomst
Verheugen is ge-heugen in beweging, in opwinding

Nr. 71, Maart 2000 • Roel Verniers, Rudi Laermans • Allemaal Indiaan: verhevigde realiteit of emo-terreur?
Van Bernadetje herinner ik me alleen de opwinding

Nr. 74, December 2000 • Dirk Opstaele • Bewegingen in de ziel van de toeschouwer
Men kan de opwinding vanwege de toeschouwers omschrijven als 'interesse', 'sympathie', 'belangstelling', 'nieuwsgierigheid', maar het ritueel gebeuren tussen speler en publiek heeft toch altijd, zo

Nr. 76, Maart 2001 • Nezha Haffou • De vrouwelijke figuur in Azetta
Voor de kleine lichaampjes die we waren, was het een moment van opwinding wanneer een tapijt uitgerold werd om een gemeenschappelijk bed voor ons te maken, waarop we naast elkaar konden slapen

Nr. 76, Maart 2001 • Erwin Jans • Het meervoud van de multicultuur
rationalisme, uit de periode van de Verlichting, verbrokkelen, dan blijft het postmodernisme, ondanks alle intellectuele opwinding, in zijn diepste wezen een eurocentrische zaak

Nr. 75, Maart 2001 • Peter Brook • Op zoek naar honger
Maar het ritme is constant: een gestadig aanzwellend, steeds heviger crescendo van opwinding met als bekroning de daverende uitbarsting...Ik wil me baden in de leugens en van opwinding doortrild zijn bij het zien van de hysterische macht van voorgewende en vervalste emoties; ik wil de ware krachten zien die ons aanzetten tot onze valse

Nr. 77, Juni 2001 • Loek Zonneveld • 'En toch beweegt ze'
zich een plezierig soort opwinding van me meester

Nr. 78, Januari 2001 • Arne Lievens • Wat doe je overdag?
Toen ik zinderend van opwinding van de regietoren naar beneden klom, kwam een man met 'midlifecrisis-uiterlijk' naar me toe

Nr. 82, Juni 2002 • Erwin Jans • De religie, de media, de terreur... en...
gedachtegang waarin spektakel, sentiment, opwinding (de kick), schuld, medelijden en empathie een keten van substituties vormen, die onze dagelijkse media-ervaring (maar is er een andere dan een gemediatiseerde

Nr. 83, Januari 2002 • Katleen Van Langendonck • De extase van de toeschouwer
En die stem, die fluisterstem, draagt in hoge mate bij tot de opwinding

Nr. 89, December 2003 • Maartje Somers • Te consumeren met én zonder knipoog: Mijmeringen...
De zaal gloeit van opwinding

Nr. 95, Februari 2005 • Jacques Rancière, Tom Hannes • De politiek van de esthetiek
opwinding

Nr. 96, April 2005 • Thomas Pynchon • Is het OK om een Luddiet te...
De Gothic ingesteldheid werd in haar geheel, omdat ze gebruik maakte van beelden van de dood en het voortleven als geest met geen belangrijker inzet dan special effects en goedkope opwinding, afgedaan

Nr. 97, Juni 2005 • Elke Van Campenhout • Comme tout le monde
binnen te smokkelen, die ‘individualiteit’ vervangt door ‘inpasbaarheid’, ‘vrijheid’ door ‘geconstrueerde exotiek’, en ‘een goed leven’ door ‘een leven waarvan elke minuut doorzinderd is van opwinding

Nr. 99, December 2005 • Martin Nachbar • Hoe word ik een indringer, of: hoe...
Waarschijnlijk had zijn vrouw hem op boodschappentocht gestuurd en maakte hij van de gelegenheid gebruik om stiekem twee momenten van opwinding in te lassen, waarmee hij zijn geheime begeerten min


Toon volgende resultaten