Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


127 document(en) met "organisaties" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
organisaties zijn ontstaan vanuit het privé-initiatief en gaan prat op hun onafhankelijkheid, zij het niet steeds structureel, dan toch in hun beleid...rijkelijk gesteunde en aan alle mogelijke Vlaamse organisaties opgedrongen Interact (De Stilte Ervoor). Netwerk (en CET die tevens producent was) was de enige die deze miskleun programmeerde

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Ik wou het elan van de revolutie meemaken, het elan van de nieuwe mens, de nieuwe organisaties van mensen die honderden jaren plat hebben gelegen en uitgezogen zijn

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
En dan ben je ver uitgepraat wat organisaties en zalen betreft in Antwerpen

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Een belangrijke optie voor het Vlaamse Kinder- en Jeugdtheatercentrum moet immers zijn: de bestaande kanalen en organisaties voor theater in het algemeen te benutten om het kinder- en jeugdtheater

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Maar ik heb die organisaties altijd opgezet om die, wanneer zij op dreef waren, aan iemand anders door te geven

Nr. 16, Januari 1987 • Daan Bauwens • Vuile Mong en de Vieze Gasten: na...
En waar het Kollektief INS op officiële partij-feesten gevraagd werd en vakbondstournees in het buitenland doet, spelen de Vieze Gasten voor de plaatselijke afdelingen van culturele organisaties

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
George Coates, Grupo de Tea-tro Macunaima, Grips Theater Ber-lin, Sosta Palmizi). Onze organisaties doen hun werk blijkbaar goed

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Sire, er zijn geen grenzen meer
Aan zijn minderheidspositie wordt hard gewerkt door de vele receptieve organisaties die de theaterwereld aan zijn voordeur brengen

Nr. 23, September 1988 • Wim Van Gansbeke • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Door het begin dit jaar openlijk laten fuseren van de beide organisaties, werd een schijn van belangenvermenging geneutraliseerd, maar intussen blijft het een feit dat de vzw Schaamte de voornaamste

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Dit sinds 1973 reizende festival (nog nooit in België te gast) heeft ook bij de plaatselijke ITI-organisaties voor festivalleven gezorgd: Theater der Welt (Duitsland, sinds 1981 tweejaarlijks) is zo

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries • Tussenstad
zoverre de invloed van een hoofdstedelijke context op de theaterprogrammatie meetbaar is, doet zich die blijkbaar eerder voor bij de receptieve organisaties...De Greef situeert de oorsprong van het werk in het nieuw Vlaams-Brusselse gevoel dat groeide rond de werking van de NCC en andere organisaties...Die openheid wordt echter tegengewerkt door de structurele patstelling die Vlaams- en Franstalige organisaties uit elkaar drijft

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Beleidsmakers
Paleis, de Vlaamse vereniging in het Paleis voor Schone Kunsten -- en daarnaast opereren er (Vlaamse) receptieve organisaties in de gemeentelijke culturele centra, het meest opvallend in Sint-Pieters

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
en organisaties voor podiumkunsten' naar een Koninlijk Besluit dat nog moet volgen

Nr. 28, December 1989 • Inhoudstafel
Groepen, organisaties, bewegingen -en er zijn er nogal wat in dit welvarend stukje land- werden, om hun bestaan veilig te stellen, verplicht aansluiting te zoeken bij de particratie

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
de werking en de infrastructuur van organisaties voor podiumkunsten'. In zijn advies, dat dateert van 22 oktober jl

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
De organisaties moeten ofwel in het verleden ten minste één produktie gerealiseerd hebben met een minimum aantal voorstellingen (1) voor organisaties voor Nederlandstalige Dramatische Kunst; 5 voor...organisaties voor Muziektheater en dans), ofwel bestaan uit medewerkers waarvan de helft reeds in het verleden meegewerkt heeft aan een produktie van een gesubsidieerd gezelschap of project zoals bedoeld in het...Enkel voor de organisaties voor Nederlandse Dramatische Kunst werden, in algemene bewoordingen, criteria omschreven die de bevoegde adviesraad moeten toelaten de artistieke kwaliteit, de globale

Nr. 34, Juni 1991 • Ludo Abicht • De blanke, de rode en de mongool
voor de Black Panthers en andere radicale organisaties

Nr. 35, September 1991 • Paul Corthouts, Cecilia De Moor • Le nouveau beaujolais est arrivé!
Organisaties die voor het eerst structureel betoelaagd willen worden, kunnen beroep doen op een startenveloppe...De andere organisaties voor Nederlandstalige Dramatische Kunst ontvangen 2 miljoen BF (15). Deze bedragen gelden steeds voor één seizoen...de optelsom van de totaliteit aan lonen van alle bij het decreet erkende en gesubsidieerde organisaties voor Nederlandstalige Dramatische Kunst (alle X-en) (18). Bij de aanvang van elk seizoen

Nr. 35, September 1991 • Ann Olaerts • THEATER FESTIVAL
Sinds het begin van de jaren tachtig lopen in Frankrijk verscheidene initiatieven, gecoördineerd door een aantal van de ontelbare culturele stichtingen, organisaties, verenigingen en instanties die

Nr. 36, December 1991 • Benoît Vreux • Van leeg tot barstensvol
De Russische Unie van Theatermensen is een van de particuliere organisaties die over veel middelen beschikt voor creatie


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK