Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


58 document(en) met "overheden" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
De verzamelde subsidies van alle lokale, regionale en nationale overheden zijn echter zeer gering

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
de Raad van Beheer bestaat daar uit 5 CVP'ers, 3 PVV'ers, 3 SP'ers en 2 VU'ers; van deze dertien leden vertegenwoordigen er 6 de Rijksinstanties, 2 de provinciale en 5 de stedelijke overheden

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
de Raad van Beheer bestaat daar uit 5 CVP'ers, 3 PVV'ers, 3 SP'ers en 2 VU'ers; van deze dertien leden vertegenwoordigen er 6 de rijksinstanties, 2 de provinciale en 5 de stedelijke overheden

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Jan Joris Lamers: "Nu er daadwerkelijk geen maecenassen meer zijn, zijn het in onze gemeenschappen, of wat daar van over is, de overheden die fungeren als opdrachtgever

Nr. 14, Juli 1986 • Jan Joris Lamers • Jan Joris Lamers
Nu er daadwerkelijk geen mecenassen meer zijn, zijn het in onze gemeenschappen, of wat daar voor doorgaat, de overheden die fungeren als opdrachtgever

Nr. 18, Juni 1987 • Leo Geerts • Waarborg voor continuïteit en traditie
Voorlopig kwam deze besnoeiing slechts neer op een doorschuiven van de financiering naar lagere overheden: stad en provincie Antwerpen pasten samen 5 793 000 fr

Nr. 26, Juni 1989 • Michel Jaumain • Brusselse krimpneigingen
Hoe kunnen we nu in het kort de beleidslijnen beschrijven die de Brusselse overheden de laatste jaren aangehouden hebben ten gunste van de Franstalige theaters...verschillende overheden, te organiseren en te reglementeren...Tot slot, dit: "Brussel, toekomstige hoofdstad van Europa" is een dankbaar argument om de verschillende overheden (gemeenten, regio's en gemeenschappen) op hun financiële verantwoordelijkheden te

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
Inzonderheid bij het beheer van gezelschappen door stedelijke overheden wordt een groot vraagteken geplaatst

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
het theater (locale overheden of privaatrechtelijke rechtspersonen) en regels m.b.t

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
toegedaan, als die leraar een begenadigd kunstenaar is en een enthousiast pedagoog ? Door de eeuwen heen zijn artiesten in botsing gekomen met kerkelijke en andere overheden, met opgelegde normen van welke aard...overheden gelijktijdig omvat : - de subsidiëring van een kern van personeelsleden; - de jaarlijkse toekenning van een basistoelage voor de werking; - de subsidiëring op grond van

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
gemaakt van diegenen die opgericht of medeopgericht zijn door lagere overheden, rechtstreeks ressorterend onder de verantwoordelijkheid van één van deze overheden, en van diegenen die specifiek actief zijn

Nr. 35, September 1991 • Paul Corthouts, Cecilia De Moor • Le nouveau beaujolais est arrivé!
de verdeling aan de erkende en gesubsidieerde initiatieven wordt het volgende onderscheid gemaakt: een organisatie die opgericht of medeopgericht werd door lagere overheden ontvangt 8 miljoen BF...Een organisatie die specifiek actief is als kinder- en jeugdtheater en figuren-theater met een spreidingstaak - met uitzondering van de organisaties, opgericht of medeopgericht door lagere overheden...procentuele verhouding van de subsidies van de Vlaamse Gemeenschap tot alle subsidies verstrekt door de verschillende overheden aan het betrokken gezelschap

Nr. 41, April 1993 • Johan De Feyter • Geen getto's voor het jeugdtheater
Een model dat uit het niets ontwikkeld is door organisatoren ('die zichzelf werk willen bezorgen') en dat betaald moet worden door de overheden, afdeling Cultuur ('uit onze toch al te kleine vetpotjes

Nr. 44, Februari 1994 • Cecilia De Moor • Kunst en recht: kan het ene zonder...
Een brief of vrijblijvende contacten blijken niet voldoende om de bevoegde overheden en hun administraties tot kunstenaarsvriendelijke reflexen aan te zetten

Nr. 44, Februari 1994 • Bruno Koninckx • Drie koningen en een controletoren
De drie koningen hebben duidelijk banden met de kerkelijke overheden

Nr. 46, Januari 1994 • Geert Opsomer, An-Marie Lambrechts • De 'historische' stap van de KNS naar...
Etcetera: Hoe tekent de verhouding met de stedelijke overheden zich op dit moment af

Nr. 51, Augustus 1995 • Een festival van persoonlijkheden
En niet in de laatste plaats voor de subsidiërende overheden

Nr. 51, Augustus 1995 • Marleen Baeten, Loek Zonneveld • Redactioneel
Vlaamse en Nederlandse overheden in staat worden gesteld

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
Hun strijdmakkers in Parijs, San Francisco, Berlijn of Milaan zagen zich met heel wat minder tolerante overheden geconfronteerd...En de Vlaamse Golf, gedragen door mensen als Anne Teresa De Keersmaeker, Jan Fabre en Wim Vandekeybus, aanvankelijk nauwelijks ondersteund door de Belgische overheden, behaalde de eerste artistieke

Nr. 52, Januari 1995 • Marleen Baeten • Carte blanche? - Carte blanche
Van de Brusselse artistieke organisaties, van de festivalleiding en niet in het minst van onze federale en regionale overheden