Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


75 document(en) met "pakweg" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
1982 was de zeer minieme programmatie beleidsmatig niet te onderscheiden van pakweg De Spiegel of De Hoop, die toch minder ambitieuze opties geformuleerd hebben

Nr. 6, Maart 1984 • Bart Patoor, Paul De Bruyne • Ceci n'est pas het Epigonentheater
Wat doet Het Epigonentheater meer dan pakweg de werelden van De Chirico (soms zelfs Magritte) of Bunuel/Dali op de planken transponeren

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
Repertoire' in de strikte zin van 'het fragment uit de wereldtoneelliteratuur aller tijden, dat men heeft ingestudeerd' kan vandaag nog moeilijk op dezelfde wijze gehandhaafd blijven als, pakweg

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Een artistiek ambitieuzer beleid dient hier terdege rekening te houden met een (geografisch gespreide) massa, die van de interessantste theaterontwikkelingen van pakweg de laatste 25 jaar gespeend

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
ons theaterlandschap veel minder diversiteit vertoont, dan pakweg zeven jaar geleden

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Verschraling
Dat het (he)Artbeat-festival, een als zodanig opgezet visitekaartje van jong Vlaams talent naar buitenlandse 'kopers' toe, in Gent plaatsvond, en niet in Brussel, is tekenend: pakweg acht jaar geleden

Nr. 30, Juni 1990 • Elvis Peeters • Het Uur van de Aap
Over de mogelijkheid om in het heden sporen terug te vinden van een liefde die pakweg drieduizend jaar geleden had gebloeid

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Toch blijft Dehollander problemen hebben met, pakweg, het mysterie van de eucharistie...De muziek klinkt veel minder, of tenminste 'anders,' trance ver wekkend dan de Indische ragas of het Pakistaanse geweld van pakweg Nusfrat Fateh Ali Khan

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
dergelijke gedachtengang mondt uit in een karikatuur van een kafkaësk verhaal, waarbij je de ogen alleen naar pakweg het Leuvense stadhuis mag opslaan als je ervoor betaalt, en waarbij de student die een kamer

Nr. 35, September 1991 • Ann Olaerts • THEATER FESTIVAL
Sinds pakweg '75...Laten we even zo concreet mogelijk zijn: wil men bereiken dat er na pakweg vijfjaar 100 nieuwe stukken in de rekken staan en dat er 20 nieuwe (gediplomeerde

Nr. 41, April 1993 • Hugo De Greef • Kunst verdraagt geen compromis
Wat gebeurt met een theatergezelschap dat in 1993, bij de aanvang van de vierjarige periode, 'onvoldoende' betoelaagd wordt wanneer in pakweg 1995 de begroting voor het teksttheater verhoogd wordt

Nr. 41, April 1993 • Johan De Feyter • Geen getto's voor het jeugdtheater
Het professionele jeugdtheater in Vlaanderen heeft zich pakweg vanaf het einde van de jaren zeventig een behoorlijk eind ontwikkeld: naast het KJT werden andere gezelschappen opgericht, het aanbod en

Nr. 43, November 1993 • Marc Reynebeau • Met twee woorden spreken
Want wat heb ik, pakweg, aan een Vlaams orkest wanneer het zijn lauweren in New York moet gaan halen en dus alleen daar optreedt

Nr. 44, Februari 1994 • Luk Van den Dries • Het betere theater voor kleine mensen is...
Waarom zou het kindertheater van nu volwassener zijn dan het kindertheater van pakweg vijftien jaar geleden, de tijd waarin het politieke theater - ook in zijn jeugdafdelingen - floreerde

Nr. 47, December 1994 • Herman Asselberghs • Jan & Sigrid & Lisa & Kurt...
Het gerucht gaat rond, tegen het eind van de reeks zit het zaaltje van pakweg 50 plaatsen vol

Nr. 49, April 1995 • Herwig De Weerdt • Zoete littekens
Vooreerst zijn maatschappelijke problemen (racisme, onheuse behandeling van de derde wereld, de milieuproblematiek, ontvoogdingsstrijd van de Tsjetjenen, u bedenkt het maar) te complex om ze in pakweg

Nr. 51, Augustus 1995 • Een festival van persoonlijkheden
Johan Thielemans: 'Ik betreur het zeer dat het niet lukt om pakweg Tanghe, Rijnders, Pauwels, Cassiers, Van Hove en Ritsema om één tafel te krijgen, teneinde over theater te discussiëren

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
Etcetera: Maar met twee grote nationale theaters, op internationaal niveau, vraagt u een theaterbudget van pakweg één miljard

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Jan De Pauw • No Motherfuckin' Shiiiit...?!
Opmerkelijk hoe geconstipeerd hun verhaal is in vergelijking met pakweg joods-Amerikaanse literatuur of het theaterwerk van Dito'Dito, dat zich in hoge mate over dezelfde vraagstukken buigt

Nr. 60, Juni 1997 • Rudi Laermans • De denkbeeldige lichamen van Meg Stuart
bepaalde voorstellingen van het lichaam cirkelt, wel rond het schrijven-mèt-een lichaam; zo is de schriftuur van bij voorbeeld Beckett heel wat zinnelijker dan de ongezouten taal van pakweg Henry Miller