Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


96 document(en) met "patronen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Als je lang in gesloten verband gaat werken, dan gaan er, net als in een huwelijk, bekende patronen optreden en dan gaan de interacties tussen mensen zich steeds voltrekken volgens die bepaalde...patronen

Nr. 3, Juni 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Door taal te verbinden met patronen van gebaar en reactie kan het theater, over de beperkte speeltijd van een opvoering heen, enige toekomstgerichtheid aan menselijk gedrag toekennen

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Uitputting In het vierde deel dan, bereikt het combinatorische spel van patronen, series en gecombineerde bewegingen zo'n graad van ingewikkeldheid én variatie én verrassing dat er een zeer

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Uitputting In het vierde deel dan, bereikt het combinatorische spel van patronen, series en gecombineerde bewegingen zo'n graad van ingewikkeldheid én variatie én verrassing dat er een zeer

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Het verliefd worden is ontdaan van elke laag van herkenning die we zouden kunnen aanvoeren via patronen uit onze culturele kennis of onze levenskennis; er is 'geen' vorm meer, géén verwijzing naar

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Het verliefd worden is ontdaan van elke laag van herkenning die we zouden kunnen aanvoeren via patronen uit onze culturele kennis of onze levenskennis; er is 'geen' vorm meer, géén verwijzing naar

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Als deze realiteit in patronen geschikt wordt, in de taligheid van de speeltekst geïntegreerd, dan wordt complexe be-teken-ing haalbaar

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
Johan De Smet componeerde ondersteunende, essentiële muziek met Brechtiaanse invloeden en repetitieve patronen

Nr. 6, Maart 1984 • Bart Patoor, Paul De Bruyne • Ceci n'est pas het Epigonentheater
Minimale stukjes tekst, brokjes bewegingen, flarden muziek creëren obsederende en bedreigende patronen die elke individuele actie doen oplossen in de omgeving, of die nu het decor, een steeds

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Ik vind dat toch iets, want het doorbrak patronen

Nr. 6, Maart 1984 • Jef De Roeck • K R O N I E K
De dansers hadden zich te schikken in vastgeroeste akademische patronen, altijd dezelfde 24 zwanen als decor voor een pas-de-deux... Maar tegenwoordig zijn de vooruitstrevende, moderne koreografen

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Er worden patronen gevormd : iemand komt op, doet zijn act en gaat af

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
het theater bestaan er vertoningen die zich ankeren in patronen waarvan het retorische effect door een lange traditie bewezen is. Meestal gaat het om heel eenvoudige situaties, waarbij de toeschouwer

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
met dat wezenlijke gevecht van elke kunst om zich niet tot gestandardiseerde patronen te laten verleiden, kiest een groep als het MMT bewust en resoluut voor een zuiver reproducerende bezigheid

Nr. 12, Januari 1985 • Alexander Baervoets • KLAPSTUK 85
Alle aandacht bij Childs gaat uiteindelijk naar de enorm stuwende dynamiek en de ruimtelijke patronen, en dit is niet zomaar een loze opmerking...Binnen die rechte lijnen zijn er draaien of snelle veranderingen in richtingen in de ruimte en in het lichaam, wordt er gespeeld met ineenschuivende geometrische patronen, wordt de ruimte volledig

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter, Patricia Kuypers • DE DANS ONTSPRONGEN
dans de aandacht voor ruimtelijke patronen; The Orange Man presenteert zes onderling verschillende personages, maar gaat voor zijn bewegingen op zoek naar een compromis tussen theater en dans...Personages zijn vaag en omwisselbaar, tekstpassages zijn vaak onverstaanbaar en alleszins onsamenhangend, simultane acties maken focus en hiërarchisering onmogelijk, nergens vallen patronen...van rigiede geometrische patronen, verleent de produk-tie de classicistische grandeur en sereniteit die van Available Light een aparte esthetische sensatie maakt

Nr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
Alle patronen zijn mogelijk, de droom van de regisseur uit de vroege jaren zeventig, op zoek naar steeds nieuwe theatrale ruimtes

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
én een meer ernstige vormingsintentie -- zoals in de belerende songs over "zijn en niet-zijn" of in doorzichtig-herken-bare patronen zoals bij die Freudiaanse scène tussen Hamlet en zijn moeder

Nr. 18, Juni 1987 • Luk Van den Dries • Tie3 zonder Tone Brulin
Er ontstaan patronen die gevarieerd worden en, daardoor, steeds nieuwe betekenis

Nr. 23, September 1988 • Wim Van Gansbeke • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Met heel erg persoonlijke (misschien wel té persoonlijke) interpretatietekens en een expressie, mede bepaald door een hoe dan ook al abstractere dansbewegingstaai en ritmische patronen...Sinds de voorstellingen van Molières Men-schenfeind is de werkwijze van Gosch bekend: de dingen, van lichamelijke gebreken tot bewegings- en spreek-patronen, worden uitvergroot tot mythische en