Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


72 document(en) met "pedagogische" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Daarin steekt zeker een pedagogische opdracht, en dat is geen vies woord in dit theateranalfabetische land

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Sinds enige tijd werden ook pedagogische leergangen uitgebouwd

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
groepen, van receptieve en pedagogische instellingen binnen het theaterveld is schier onuitputtelijk

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
schreef ook pedagogische werken waaronder een Traité de Danse en een Traité de Chorégraphie

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Vanaf de opheffing van haar groep (1956) concentreerde Lea Daan zich uitsluitend op pedagogische activiteiten

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
hiermee meteen op die anti-autoritaire stroming binnen de Berlijnse pedagogische activiteit...Want wanneer de tijden het hanteren van pedagogische principes in het theater verwerpen, dan heeft een kindertheater het dubbel moeilijk, vermits de pedagogische praktijk zo'n onlosmakelijk deel van

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
en bedekt daarmee Daniël Pauls geslacht). Rampolla is hij niet oud genoeg om te weten dat de pedagogische principes reeds moeten gelden wanneer de kleintjes

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
zijn spel concretiseert zich een geven aan en nemen van het publiek, een balanceren tussen het recht naar de ziel spelen en de pedagogische taak die hij zich stelt; geen platte inleving, noch het

Nr. 16, Januari 1987 • Pieter T'Jonck • RaamTeater en Zuiderpershuis
pedagogische (!) waarde van zo'n panoptische opbouw aanbevolen

Nr. 17, Maart 1987 • Christel Op de Beeck • Eerste festival zindert na
naar de veronderstelde kinderpsychologie moet opgesteld zijn, dan wel of de pedagogische argumenten (zowel theatraal als buiten-theatraal) het op de artisticiteit moeten halen

Nr. 18, Juni 1987 • Leo Geerts • Waarborg voor continuïteit en traditie
Dit heeft ook te maken met de afwezigheid van pedagogische begeleiding: daar zijn geen mensen voor; wij zijn alleen maar een hard-werkend theatergezelschap dat al zijn tijd, middelen en inspiratie

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
Vanuit zijn pedagogische ingesteldheid, zijn democratische reflex én zijn inzicht in het belang van de fantasie als omvormende macht t.o.v...Alhoewel de vraag blijft of de finaliteit van het publiek (dus toch een pedagogische dimensie

Nr. 19, September 1987 • Leen Thielemans • De kapitein verliet als eerste het zinkende...
Het pedagogische element waar Cynkutis zo van hield, was waarschijnlijk zeer boeiend tijdens het werkproces van de acteurs, doch het publiek bleek er minder van te genieten

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
het tweede jaar (Spelstructuur) worden spel en beweging meer naar vormgeving en communicatie gericht en wordt het pedagogische element belangrijker met het opstellen van dramalessen, het werken aan

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Sire, er zijn geen grenzen meer
Aan het Conservatorium, gelden daar dezelfde pedagogische principes

Nr. 21-22, Mei 1988 • Karel Van Keymeulen • Eva Bal:
Bij culturele centra, in scholen, prevaleren nog steeds de titels, de pedagogische doelen op de artistieke inhouden

Nr. 23, September 1988 • Klaas Tindemans • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
artistieke en (waar dit aan de orde is) pedagogische motieven

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • DOSSIER OPLEIDING
kunstopleiding zou er nochtans plaats moeten zijn voor deze twee soorten van aanpak: voor het doorgeven van de traditionele waarden én voor de pedagogische vertaling van vernieuwende impulsen

Nr. 26, Juni 1989 • Hildegard De Vuyst, An-Marie Lambrechts • "Eenvouds verlichte waters" spelen
Zijn pedagogische theateractiviteiten ruilde hij stilaan in voor een professionele regie-arbeid

Nr. 28, December 1989 • Alexander Baervoets • Vlaams dansbeleid maakt geen school
Ofschoon Mudra in de eerste plaats was bedoeld als een kweekschool voor eigen dansers -een radicale erkenning van en een reactie tegen het ontbreken van een pedagogische structuur in het toenmalige