Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


22 document(en) met "pluralisme" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten



Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
De gemeenschappelijke utopische visies van de historische avant-garde, inbegrepen de overtuiging dat kunst greep heeft op de maatschappij, werden ondermijnd door het groeiende pluralisme en resulteerden...netgenoemde pluralisme...Hij ijvert voor holisme en planetarisme zonder daarbij pluralisme uit te sluiten

Nr. 4, September 1983 • Johan Callens • De politiek van de verbeelding
De gemeenschappelijke utopische visies van de historische avant-garde, inbegrepen de overtuiging dat kunst greep heeft op de maatschappij, werden ondermijnd door het groeiende pluralisme en resulteerden...netgenoemde pluralisme...Hij ijvert voor holisme en planetarisme zonder daarbij pluralisme uit te sluiten

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
En ook Poma heeft die overtuiging uitgesproken: "Het pluralisme is in uw schoot verzekerd, dat wil zeggen dat alle visies en opties, alle wensen en plannen daardoor bespreekbaar zijn, vanuit...Duiding Het is natuurlijk aardig van Poma te beweren dat "het pluralisme verzekerd en alles bespreekbaar is". En niemand hoeft eraan te twijfelen dat Jaspaert en co "vanuit een diepe liefde

Nr. 17, Maart 1987 • Mark Deputter • Claus Peymann in Wenen
Uit de continue vermenging van huis- en gastregies in het Burgspeelplan dacht Benning een pluralisme te ontwikkelen dat in eerste instantie een meer gediversifieerd grootstads-publiek aan zijn trekken...hebben". De wisselwerking weggevallen, bleef van het "pluralisme-concept" enkel het caleidoscopische beeld van aangeboden theatervormen over, een "ontsluiting" van het Burgtheater voor zeer uiteenlopende...De noodzaak deed zich gevoelen om van dit vrijblijvend pluralisme af te stappen en duidelijke keuzen te maken, een eigen profiel te boetseren

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
3.2) Aanbieden van een elk-wat-wils-repertoire, een cultureel pluralisme waarin elke bevolkingslaag wel iets terugvindt

Nr. 26, Juni 1989 • Pol Arias • Russisch theater in 1989
Dat pluralisme houdt in dat de theaters nu mogen spelen wat ze willen

Nr. 37, April 1992 • Johan Thielemans • opinie /
Gedaan met de verderfelijke theorie waarbij pluralisme, een brede interesse en een bezorgd zijn om de rijke verscheidenheid die cultuur heet, de eerste bekommernis was

Nr. 38, Mei 1992 • Erwin Jans • Kunstencentra: de noodzaak van keuzes
zijn opiniestuk 'Sluiswachters' (Etcetera 37) verwijt hij de programmators van de kunstencentra een te grote artistieke eigenzinnigheid en een gebrek aan pluralisme in hun (receptieve) werking

Nr. 46, Januari 1994 • 
Door dit pluralisme krijgt Britten, en met hem vele andere componisten, een nieuwe kans

Nr. 46, Januari 1994 • Gunther Sergooris • Peter Grimes in de Munt en Billy...
Door dit pluralisme krijgt Britten, en met hem vele andere componisten, een nieuwe kans

Nr. 71, Maart 2000 • Jan Goossens • De stadstheaters als cultuurhuizen
Niet om tot een of andere 'monocultuur' te komen, wel om de diversiteit en het pluralisme die we dagelijks rondom ons zien en voelen een juiste en interessante weerspiegeling te laten vinden in het

Nr. 71, Maart 2000 • Frank Vande Veire • Wat willen wij?
Vandaar dat de bescheiden toon van neutraliteit, van pluralisme die zij zich als functionaris aanmeten, elk moment kan omslaan in een onomwonden verdediging van de vulgaire smaak, in een agressieve

Nr. 76, Maart 2001 • Nezha Haffou • De vrouwelijke figuur in Azetta
Als het 'pluralisme' een van de funderingen is voor de constructie van een wereldse identiteit, moeten we het in verschillende idiomen zien te belichamen in plaats van het tot een slogan te reduceren

Nr. 79, December 2001 • Eric Corijn • Sociaal-artistieke projecten zijn artistieke projecten en vice...
Multicultuur wijst op het pluralisme in een samenleving

Nr. 81, Februari 2002 • Raymond Detrez • Cultureel pluralisme avant la lettre: Het Osmaanse...
Raymond Detrez Cultureel pluralisme avant la lettre: Het Osmaanse Rijk De artistiek vruchtbare samenleving van joden, christenen en moslims aan het hof van koning Alfonso...Meestal wordt het Osmaanse Rijk in discussies over etno-cultureel pluralisme over het hoofd gezien...je 'apartheid' een vorm van tolerantie noemen, en het institutioneel plaats bieden aan diverse religieuze gemeenschappen binnen de grenzen van één staat een vorm van pluralisme

Nr. 81, Februari 2002 • (inhoud)
Cultureel pluralisme avant la lettre: bet Osmaanse Rijk In het Osmaanse Rijk leefden diverse volken (talen en religies) eeuwenlang tamelijk harmonieus samen dank zij een soort Belgische

Nr. 101, April 2006 • 
Het resulteert zelfs in een uitzonderlijk pluralisme en relativisme

Nr. 101, April 2006 • 
Nochtans frappeert in de omgang met de moderne kunst en haar erflaters -ik zinspeelde er al op- een radicaal interpretatief pluralisme

Nr. 105, Februari 2007 • Anne Dekerk • Lexicon
leven niet meer in of op bollen, bellen en globes, maar onze huidige situatie is er één van ‘voortschrijdende verschuiming’. Schuim staat voor fragiliteit, individualisme en pluralisme

Nr. 105, Februari 2007 • Anne Dekerk • Lexicon
BOTH-AND ‘Both-and’ (‘zowel-als’) is een term die door Robert Venturi werd bedacht om de heterogeniteit en het pluralisme te beschrijven van architectuur