Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


14 document(en) met "podiumkunstenaar"Nr. 44, Februari 1994 • Cecilia De Moor • Kunst en recht: kan het ene zonder...
Het reizen in binnen- en buitenland maakt integraal deel uit van het leven van een podiumkunstenaar...Het gaat dan om de gevallen waarin niet aan de podiumkunstenaar, "maar aan een ander natuurlijk persoon of rechtspersoon" wordt betaald

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
buurtwerkers, het paternalistische en intuïtieve handelen van artiesten, ... Even veel componenten nodigen uit om de gangbare kaders en definities van 'sociaal werker', 'podiumkunstenaar' of 'migrant' achter ons te

Nr. 58, December 1996 • De Grootinquisiteur • Manifest
Om zich als podiumkunstenaar recht te houden, vandaag de dag, is niet het echte publiek, maar he| zootje apparasjiks, programmatoren, productieleiders en opperhoofden van kunstencentra van tel: die...en hun hele hofhouding van vleiers, snobs, napraters, subsidiejagers, academische en journalistieke herkauwers, die moet men, als podiumkunstenaar, verleiden, behagen, om de vinger winden...Want daarin maak ik me sterk: het gebeuren tussen een podiumkunstenaar en zijn publiek is een tijdloos tijdbedrijf - in tegenstelling tot de voorwerpen van de beeldende kunst (en ook een film

Nr. 59, Maart 1997 • Tuur Devens • In de piste van verbeelding
sluimert al sinds het Paleolithicum in 't merg van elke toeschouwer - aan de podiumkunstenaar de kunst om er avond na avond weer leven in te blazen

Nr. 68, Juni 1999 • Raf Weverbergh • Belgische roulette
Geschiedenis Dat een 'sociaal statuut van de podiumkunstenaar' niet bestaat, is niet verwonderlijk, want in het sociaal recht worden maar vier stelsels of 'sociale statuten' met een...het voorstel wordt elke podiumkunstenaar verplicht om zich te laten registreren bij deze dienst

Nr. 68, Juni 1999 • Pascal Gielen • De verdrongen bemiddelaar
Wanneer de podiumkunstenaar dan uiteindelijk staat 'waar hij moet staan' wordt zijn of haar artistieke kwaliteit in toenemende mate gezien als een onomkeerbaar feit

Nr. 72, Juni 2000 • Rudi Laermans • Succes als trauma?
ook menig kunstencentrum èn podiumkunstenaar

Nr. 72, Juni 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Van archipels en satellieten
pleidooi voor een subsidiëring van de individuele podiumkunstenaar wil hoegenaamd niet zeggen dat men plots geen groepen of ensembles meer moet subsidiëren en ook niet dat men elke bestaande structuur moet

Nr. 73, Januari 2000 • Rudi Laermans • Het lichaam als medium
Want net als de hedendaagse mediatheorie dringt het werk van een podiumkunstenaar als Meg Stuart aan op een nauwkeuriger omschrijving van de specifieke vormen van mediatisering van het lichaam binnen

Nr. 74, December 2000 • Dirk Opstaele • Bewegingen in de ziel van de toeschouwer
De podiumkunstenaar voldoet, zo hij slaagt, aan diens bewondering, brengt haar in beweging, ritmeert en herschikt haar en dit aandachtig maken en houden is een kunst op zich...Geen kunstenaar maakt zoveel aanspraak op de toeschouwer, geen is zo veeleisend voor de toeschouwer als de podiumkunstenaar...Net zoals de muzikant tijdens een concert, maar met een grote visuele en motorische bekommernis, of net zoals de cineast, maar dan telkens opnieuw en telkens eigenhandig, stelt de podiumkunstenaar een

Nr. 87, Juni 2003 • Judith Vindevogel, Staf Pelckmans • Wordt er te veel theater gemaakt in...
De waarde van de podiumkunstenaar en zijn landschap laat zich maar echt meten na verloop van minimum een tiental jaren

Nr. 98, Januari 2005 • Rudi Laermans • Bevreemdend beleid
Tenzij die ene opmerking van een soms lichtjes briljante individuele podiumkunstenaar pro een eigen structuur: ‘Op dit moment lig ik verspreid over het kunstenlandschap, ik wil graag de gelegenheid

Nr. 113, September 2008 • Jeroen Peeters, Christophe Van Gerrewey, Anoek Nuyens,... • Kroniek
En: als een podiumkunstenaar al gratie toont, is het zijn menselijke kant die zich toont, niet zijn acteerkunst.2 Met het compromisloze cool dat hem typeert onderneemt Baervoets met Wachet auf een

Nr. 114, December 2008 • Delphine Hesters • De mythen en sagen uit Kunstenrijk
Maar eens dat geld in handen van de bedeelde podiumkunstenaar, daalt het enthousiasme...De eerste kosten van een podiumkunstenaar zijn vaak vergoedingen van medewerkers