Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


11 document(en) met "podiumkunstenlandschap"Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
Er vallen veel opmerkingen te maken, maar de kunstencentra behoren in grote mate tot het podiumkunstenlandschap

Nr. 54, Februari 1996 • Paul Corthouts • Wordt het een warme lente?
podiumkunstenlandschap te drukken...beleidsbevoegdheid, een groot deel van het podiumkunstenlandschap tot en met het jaar 2000 in te kleuren

Nr. 58, December 1996 • Pol Arias, Claire Diez • Je t' aime, moi non plus
Daarom hebben ze dit boek beschouwd als een voorloper op meer expliciete en thematisch gerichte uitgaven over het podiumkunstenlandschap in onze twee taalgemeenschappen

Nr. 58, December 1996 • Marleen Baeten • Gesprek met Guy Cassiers
Etcetera: In opdracht van Minister Martens voerde het Vlaams Theater Instituut een studie uit met als vraagstelling waarom het Vlaamse podiumkunstenlandschap vandaag minder toegankelijk is voor

Nr. 67, Maart 1999 • Pascal Gielen • Twintig jaar Kaaitheater: een kleine sociogenese
Binnen het Vlaamse podiumkunstenlandschap liggen de voorbeelden voor het rapen...Het podiumkunstenlandschap in Vlaanderen bood niet al te veel concurrentie

Nr. 69, Januari 1999 • Guy Cools, Rudi Laermans • Talking 'bout my generation
podiumkunstenlandschap de generatie van 'de tachtigers', die ondertussen een monopolie hebben verworven op de institutionele en dus ook financiële middelen...Een tweede met het generatiethema verbonden problematiek, die de praktijk van het podiumkunstenlandschap in sterke mate mee bepaalt en door jou niet behandeld wordt, is de problematiek van de tijd...Ik zie dan ook gewoon geen generaties in het Vlaamse podiumkunstenlandschap, terwijl jij juist aan de idee van generationele breuklijnen blijft vasthouden

Nr. 70, December 1999 • Katrien Darras • Het nieuwe podiumkunstendecreet...
Kwaliteit wordt op analoge wijze als voorheen ingevuld: een eigen positie in het podiumkunstenlandschap, een systematische spreiding en publiekswerving en blijken van originaliteit en diversiteit...De vraag is echter of het Vlaamse podiumkunstenlandschap daar inhoudelijkbeter van wordt

Nr. 70, December 1999 • Rudi Laermans • Kleine verschillen, grote gevolgen
Daarmee spoort dus voortaan op beleidsniveau krek dezelfde beschrijving van de principiële actoren in 'het podiumkunstenlandschap' (de Vlaamse theaterkritiek mag het overigens op haar conto schrijven

Nr. 74, December 2000 • Hugo Haeghens • Programmeren in de periferie
podiumkunstenlandschap in het algemeen - en ligt een beschouwende houding meer voor de hand

Nr. 86, April 2003 • Wordt er te veel theater gemaakt in...
het licht van de aanmaak van het nieuwe kunstendecreet en de komende structurele subsidieronde dringt zich een grondige en veelzijdige analyse van het podiumkunstenlandschap op

Nr. 87, Juni 2003 • Judith Vindevogel, Staf Pelckmans • Wordt er te veel theater gemaakt in...
Immers, een podiumkunstenlandschap moet zich gestaag kunnen zetten in tijd en zich dan ook laten beoordelen over periodes van minstens tien jaar