Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "podiumkunstensector"Nr. 52, Januari 1995 • Kurt Lannoye • Podiumkunsten en management
Herman Croux schrijft over de basisidee achter auteursrechten, een onderwerp waarover er een grote nood aan informatie is binnen de podiumkunstensector

Nr. 60, Juni 1997 • Marleen Baeten • De winnaar is...
Het persbericht geeft geen bedragen vrij, maar somt op: 'Promotioneel': 'verhogen van de slagkracht van de podiumkunstensector in de samenleving' en 'de podiumsector heeft nood aan een sacraal moment

Nr. 67, Maart 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan
De podiumkunstensector is een culturele industrie geworden

Nr. 67, Maart 1999 • Pascal Gielen • Twintig jaar Kaaitheater: een kleine sociogenese
Met de invoering van nieuwe dansen theatervormen werd het generatiebewustzijn binnen de podiumkunstensector in Vlaanderen geactualiseerd...Voor de podiumkunstensector in Vlaanderen werd de moderne idee van temporaliteit gerehabiliteerd, namelijk de gedachte dat er een breuk met het verleden ontstond

Nr. 68, Juni 1999 • Pascal Gielen • De verdrongen bemiddelaar
Haar praktijk staat niet alleen meer voor een sterk geprofessionaliseerde sector, maar wijst eveneens op een podiumkunstensector die steeds dichter bij de politieke logica aanleunt

Nr. 69, Januari 1999 • Guy Cools, Rudi Laermans • Talking 'bout my generation
Wat meer ont-eigen-ing zou in de Vlaamse podiumkunstensector wellicht een goede zaak zijn

Nr. 70, December 1999 • Redactioneel
De diverse adviesorganen die de cultuurminister in de nabije toekomst over de podiumkunstensector adviseren, krijgen dan ook een grote verantwoordelijkheid te dragen...De formule van het kunstencentrum was ooit, tijdens de jaren tachtig, een geëigend antwoord op de zich toen aandienende vernieuwingen binnen de Vlaamse podiumkunstensector

Nr. 70, December 1999 • Rudi Laermans • Kleine verschillen, grote gevolgen
Er was namelijk een cruciale intermediaire factor, en wel de tijdelijke afwezigheid van een politieke regulering van onder meer de podiumkunstensector tijdens de jaren tachtig...Alvast in de Vlaamse podiumkunstensector is de groeiende verzakelijking ook een door meerdere organisaties bewust gevolgde strategie geweest...Men zal misschien tegenwerpen dat de supervisie- annex conferentiestaat in Vlaanderen reeds ten dele bezig is werkelijkheid te worden, onder meer in de podiumkunstensector

Nr. 74, December 2000 • Redactioneel
Ja, we werken aan een nieuwe lay-out, maar die moet dienstbaar blijven aan de beoogde communicatie; er is al voldoende image building, ook in de podiumkunstensector

Nr. 79, December 2001 • (advertentie)
wil een job vinden in de podiumkunstensector...Op zoek naar andere informatie over de (Vlaamse) podiumkunstensector

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Walter Verdin: Beeld - muziek - theater:...
Het is volgens mij een onmogelijke - en ook geen goede - zaak dat de filmsector zich zou gaan spiegelen aan de podiumkunstensector, met zijn structuren en cao's. Ik heb de podiumkunsten ooit 'het

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • De onzichtbaarheid van de mediakunstenaar
bedraagt echter 229,326 miljoen euro (in 2002). Over de mate waarin de podiumkunstensector model kan staan voor andere artistieke disciplines lopen de meningen uiteen, maar over één ding is men het

Nr. 95, Februari 2005 • 5
Why we love to hate De algemene opvatting over 'conceptuele dans' - en het gebruik ervan als vakterm binnen de Vlaamse podiumkunstensector - wordt in de inleiding van T'Jonck niet opengebroken

Nr. 98, Januari 2005 • Rudi Laermans • Bevreemdend beleid
Binnen de podiumkunstensector krijgen de grote huizen fors meer geld om individuele kunstenaars op te vangen

Nr. 99, December 2005 • Dirk De Corte • Wie is er bang van de culturele...
Concurrentiestrijd Er is nog een tweede element dat (met name de niet-gesubsidieerde) podiumkunstensector parten gaat spelen

Nr. 112, Juni 2008 • Ive Stevenheydens • De vibe van een nieuw begin
Op deze surreële plek ontmoet ik zo een driehonderd andere professionelen uit de podiumkunstensector: festival- en theaterdirecteurs, vertegenwoordigers van gezelschappen en productiehuizen

Nr. 113, September 2008 • John Zwaenepoel • Column: Aengespoeld
Net voor de zomer maakte het Vlaams Syndicaat van Preventieadviseurs (VSP) in zijn jaarverslag van 2007 een bilan op van de preventiesituatie in de podiumkunstensector

Nr. 114, December 2008 • Delphine Hesters • De mythen en sagen uit Kunstenrijk
Dit stuk stelt negen mythen en sagen uit Kunstenrijk te kijk, geobserveerd vanuit de podiumkunstensector


Development and design by LETTERWERK