Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


555 document(en) met "politieke" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Kaaitheater 77 was in eerste instantie een internationaal forum voor dit sociaal bewogen én artistiek relevant werk, van de agitprop van het Kollectiv Rote Rübe (D) tot het symbolisch politieke

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
De overheid heeft in het cultuurpact de dominantie vastgelegd van het politieke boven het onafhankelijk culturele...Alle Raden van Advies dienen vanuit de politieke bastions ingevuld te worden...Deskundigheid van mensen in de raden komt na hun politieke kleur

Nr. 3, Juni 1983 • Inhoudstafel
Meer dan alle politieke getouwtrek om de budgetten, is essentieel dat de Flanders'Technology-idee nu eindelijk eens geënt wordt op het cultureel-artistieke bedrijf

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
En waar het politieke denken van Wallflower Order (een Amerikaanse zang- en dansgroep) is blijven stilstaan is wel duidelijk: hun Nieuwe Scène-epigo-nisme (maar dan veel minder professioneel...Van Japan, de Filippijnen en India tot Brazilië en Chili, van Zweden tot Zuid-Afrika heet dat allemaal 'theater', hoe uiteenlopend de sociale functie, de politieke betekenis, de culturele context van

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Kinderprodukties eisen een soort politieke eenvoud die bij ons dus tot mooie theatraliteit leidde...Omdat de politieke concepten wel degelijk een relatie hadden met de werkelijkheid van het publiek...Wat ik wel denk is dat de teksten van Proloog later bestudeerd zullen worden ondanks het feit dat ze heel eng verbonden zijn met de politieke behoeften van de jaren zeventig

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Liz LeCompte: Dat nog steeds vastzitten aan...
politieke in hun werk... Ziehier een keuze uit haar antwoorden; flarden uit een gesprek opgenomen voor de Videokrant van Kaaitheater 83

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
politieke in hun werk... Ziehier een keuze uit haar antwoorden; flarden uit een gesprek opgenomen voor de Videokrant van Kaaitheater 83...Schechner wil een experimentele en politieke theatertraditie zien ontstaan en acht zoiets onverzoenbaar met postmoderne tendensen zoals reflexiviteit, onbepaaldheid, paradox-aliteit en vooral het

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
interpretatiegegevens vormen uit politieke, filosofische, ideologische en esthetische contexten

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Pizzicatos te knijpen op je politieke cello: Broeders...hebben 'n eigen executie voor politieke misverstanden

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Zijn teksten willen religieuze traktaten en politieke pamfletten zijn voor een mimisch-sterke massakunst

Nr. 4, September 1983 • Luk Van den Dries • Heiner Müller Den Haag Avignon
Dit is simpel spel van lichamen gewaagd aan de ruwe ritmiek van Müllers blankverzen en tegelijk ook zicht gevend op de politieke houding van deze figuren

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
En dat is niet meer mogelijk met alleen economische middelen: daartoe heeft men ook politieke en militaire middelen nodig

Nr. 4, September 1983 • Johan Callens • De politiek van de verbeelding
Schechner wil een experimentele en politieke theatertraditie zien ontstaan en acht zoiets onverzoenbaar met postmoderne tendensen zoals reflexiviteit, onbepaaldheid, paradox-aliteit en vooral het

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Vanzelfsprekend werd dit stuk gelezen als een politieke parabel over het verval van de Westduitse maatschappij en haar inwoners, de klein-burgerij...Ook in deze enscenering is de trap in de eerste plaats spelmaker: als een tribune voor een politieke toespraak, een te veroveren stelling, of een vluchtweg naar de intimiteit van de eigen kamer (een...Maar sinds Marquez weten we dat ook de keuze voor de eenzaamheid een politieke keuze is. (Paul De Bruyne, "De Tachtigers van nu en straks

Nr. 5, Januari 1984 • (advertentie)
fl 2,-) HET POLITIEKE THEATER HEEFT JE HART NODIG Het politieke theater heeft je hart nodig Het theater tussen emotionele werking en politieke werkelijkheid o.m

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
de greep van de Éénogen is een zwaar symbolische politieke komedie, die zich afspeelt in een orweliaanse omgeving, waarin iedereen iedereen bespioneert en waarin sex verboden is. Dit soort

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Het gaat ons natuurlijk om het lezen van de Umwelt, om de politieke implicaties

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
Zonder ironisch besef van de kloof tussen (liberale) dromen en praktische politieke daden

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
vervullen, namelijk de menselijke natuur affirmeren (haar nood aan redelijkheid en rechtvaardigheid) om het voortbestaan van het ras te waarborgen, controle uitoefenen op technologische en politieke...Opvallend is verder de meer uitgesproken socio-politieke commentaar en het groeiend belang van het narratieve element

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Maar wij waren jong, wij hadden onze politieke overtuigingen, maar konden ons aan geen enkele partij binden...Bij de genade van een of andere listige politieke zet, wist hij die Studio vast te knopen aan KNS-Antwerpen, die toen, dank zij hem, het Nationaal Toneel was...Teir-linck had mij reeds gezegd dat men bij ons geen duidelijk inzicht heeft in de werking van onze politieke samenleving


Toon volgende resultaten