Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


393 document(en) met "positie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens • Boeken: Vrouwen en Shakespeare
beeld van de socio-culturele en juridische positie van de vrouw in de 15de en 16de eeuw, heksengeloof en de vrouwelijke schrijvers

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Het theaterapparaat stak totnogtoe niet af door echte coöperatie en bewijst nu zijn cruciale positie door de moeilijkheden eerder te vergroten dan op te lossen

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Alleen een zeer uitzonderlijke benadering van het fenomeen macht kan een bedreigde positie redden

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
Schütz); vijf en zes overlopen de ontwikkeling van de motieven dood, seksualiteit, arbeid en evalueren de positie van de vrouw; en het laatste hoofdstuk probeert Muller poststructuralistisch te

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Lezen we aan deze feiten de positie van de hofdichter af, dan betekent dit dat hij een dienaar, om niet te zeggen een bediende geworden is, de talentrijke ghostwriter voor een anoniem wordende macht

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
die houding weerspiegelt zich toch weer de positie van een repertoiregezelschap in Vlaanderen: ongemakkelijk zitten tussen twee stoelen

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Sinds 81 heeft hij de troep verlaten en hij hoeft dus niet meer vanuit barricade-positie te redeneren

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
familjare streek onder Assepoes' kin) Je droomt te veel... Denk aan de eer van je pracht positie

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Het theater staat in een minderwaardige economische positie...Hij ontzegt aan Freule Julie de autoriteit die ze bekleedt dank zij haar maatschappelijke positie

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • KLAPSTUK 83
decor, begin- en eindact, requisieten, geluidsband) doet Jan Fabre een uitspraak over de positie die deze produktie gedurende het vorig jaar ingenomen heeft

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Fie Met uwe kepi van den ijzerenweg in uw hand Juul En ik dacht: eindelijk enen met ne kepi Fie Met een schone positie

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Toevalstreffer Slechts één Vlaamse auteur--we laten het komediantenrevue-epigonisme van Jan Christiaens bij de KNS best buiten beschouwing - kan van zo'n bevoorrechte positie, nl...Dit soort dialectische symboliek is een ongewilde metafoor voor Van Brussels positie als auteur

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
En over zijn positie in de Duitse film is Achternbusch erg kort: "Vol-ker Schlöndorff, waarom word je geen belichter in plaats van al die moeite te doen

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans, Pieter T'Jonck • Gerardjan Rijnders : "Ik heb vanuit mezelf...
Maar dat heeft niets met mannen en vrouwen te maken, eerder met de positie van vrouwen in de maatschappij

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
Nu kan ik mij de luxe veroorloven zo'n positie in het Vlaamse theater in te nemen dat ik nergens gebonden ben, en de verantwoordelijkheid krijg van een budget, niet van een instelling

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Bakoenin Ze zal desnoods nog het leven van haar kinderen, maar niet haar sociale positie en bezittingen opofferen

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • Jan Fabres theatertrilogie
Een marginale positie die hem op de lange duur niet meer zinde...Op deze manier ben ik steeds betrokken met het fenomeen 'kunst over kunst' en toon ik mijn positie als beeldend kunstenaar en/of theatermaker

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Bij Chopinot (Via) was dat heel eenvoudig het bewust en herhaald aannemen van een 'vijfde positie', zonder dat daar in enig opzicht nood aan was; bij Marin {Hymen) een allusie op het sterven van de

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
positie gewerkt

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
De positie van de muziekcriticus is in zekere zin nogal tragisch


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK