Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


12 document(en) met "post-Ancien Regime-tijdperk"Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay • Tien bedenkingen bij een gesprek
kunstenaar in het post-Ancien Regime-tijdperk is volgens De Grauwe onverenigbaar met het subsidiëringsbeginsel...het Ancien Regime was de kunstenaar volstrekt afhankelijk van de koning

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
Maar stel dat er op de post van minister van cultuur iemand uit het vak zou zitten, die kunst au sérieux neemt, is er dan geen politiek denkbaar waarbij met hetzelfde budget de kunst gepromoveerd...Het Nazi-regime huldigde dezelfde filosofie...Uw voorbeeld van het Nazi-regime bewijst net het tegendeel

Nr. 17, Maart 1987 • Monique Spithoven • De Spaanse burgeroorlog in het theater
Onder Franco Maar het totalitaire regime van Franco bood vanzelfsprekend geen enkele voorwaarde voor een "levend" theater...Angel Berenguer, zich baserend op de methodologische principes van Lucien Goldmann, onderscheidt drie houdingen in het naoorlogse Spanje: ofwel identificeerde men zich met het Franco-regime (uit...Arrabals ballingschap gaf hem een vrijheid die hij onder het totalitaire Spaanse regime nooit gekend zou hebben

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
vele van die landen was (en is nog) een dictatoriaal regime aan de macht, en de oprichting in die landen van een nationale I.T.I...Christof Wackernagel, Duits acteur, voormalig lid van de Rote Armee Fraktion, in interview met het weekblad Haagse Post, 5 december 1987, p. 27

Nr. 39, December 1992 • ERwin Jans • "Ben ik dan uit de tijd gevallen?"
One for the road ondervraagt een man, een militair in een niet nader genoemd dictatoriaal regime, een gevangene, diens vrouw en kind...Een van de personages leest een oude Post uit die periode

Nr. 72, Juni 2000 • Steven Engels • Claude Mauriac en Le temps immobile
Hier is geen sprake van een min of meer organisch geheel van post factum begrepen gebeurtenissen, maar van een discontinue opeenvolging van fragmenten...Al snel echter neemt hij meer afstand van een regime dat hevig wordt bekritiseerd door progressief links...De breuk met het regime is definitief

Nr. 73, Januari 2000 • Steven Van Wolputte • DE DOOD VAN DE POSTKOLONIE
Maar tegelijk luidden de jaren negentig na de wereldwijde economische recessie van de jaren tachtig reeds de zwanenzang in van de 'post'kolonie...ÉTAT SORCIER Wat men doorgaans bestempelt als de 'post-kolonie' is wezenlijk de zoektocht van het Afrikaanse, verstedelijkte middenveld naar een eigen identiteit...Hierbij komt dat Afrika enkel een geografische entiteit is. Vaak is de enige band tussen de (post)koloniale natiestaat en haar onderdanen het feit dat ze zich (toevallig) beroepen op hetzelfde

Nr. 86, April 2003 • Bert Bultinck • Vlammenwerper in uw gat: Kunst en censuur...
toenmalige Keniaanse regime te bestrijden...Dat mocht niet van de rechtbank op basis van het 'grondwettelijke recht op vrijheid van meningsuiting'. Bij ons weigerde De Post dan weer het Nieuwpoortmagazine te verspreiden, omdat de naakte vrouw

Nr. 93, Januari 2004 • Guy Poppe • Rwanda 2004, alesbehalve verzoening
Een bijna zakelijk akkoord dat de voormalige verdrukker in het nieuwe bestel nog een tijdlang een post als vice-president garandeert, en ministerportefeuilles...Habyarimana's genocidaire kliek die tien jaar geleden van de macht verdreven is, heeft plaats gemaakt voor een regime, dat gekenmerkt wordt door een soms moordende vorm van machiavellisme

Nr. 98, Januari 2005 • Michael Hirsch • Sociale theorie en esthetica: Wat we vandaag...
Nu en dan waren flarden van de toespraak te horen, zoals ‘reflectie op de geschiedenis’, ‘ook op de oorlog’, ‘de nauwe banden tussen het nazi-regime en de Duitse economie’, ‘de kunstwerken willen...Het stijgende belang van het kritische en politieke discours in de kunst (net als in andere culturele disciplines) kan worden geïnterpreteerd als een symptoom van een nieuw, post-modern paradigma...Wordt Adorno’s thesis van een ‘bestuurde wereld’ obsoleet door het nieuwe, postfordistische kapitalistische regime, soepel en chaotisch, zoals veel sociologen beweren

Nr. 105, Februari 2007 • Saskia Sassen • Publieke interventies in hedendaagse grote steden.
Tegenover een roofzuchtig regime van intellectuele eigendomsrechten, zijn we tegelijk getuige van de aanhoudende invloed van de vrije softwarebeweging...Commerce in the Post-Industrial City, Routledge, New York en Londen, 2005; Slager, Henk, Territorial Investigations, 1999; Ramirez, Mari Carmen, Papanikolas, Theresa en Rangel, Gabriela, Art, 2002

Nr. 109, December 2007 • Bojana Cvejić • We hebben geen geld, dus moeten we...
bekeerlingen van de post-9/11 angst- en veiligheidsrage die zich inpassen in een opdoemende horizon van risico en ontdekking, mensen van rechts en links...Het falen van de identiteitspolitiek in 1990-2000 om een egalitair regime in de cultuur een plaats te geven, heeft te maken met de macht van de twijfel, die redeneert door het andere te vergelijken...Wat zou het betekenen om ze te gebruiken in een politiek verschillende context, zoals de post-socialistische overgang in Oost-Europa, waar de geesten van het fascisme en de dramatische sociale