Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


31 document(en) met "presentie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 45, April 1994 • Rudi Laermans • Ik lijd aan Aids, ik ben op...
Een beetje dodelijke presentie - één enkel door fatale symptomen getekend lichaam - volstaat opdat de theatrale representatie van oorlog, dood, enzovoorts helemaal verslapt, volstrekt ongeloofwaardig...voorheen al meerdere 'theater'-voorstellingen gemaakt waarin de spanning tussen lichamelijke presentie en theatrale representatie of, naar de acteur toegedacht, tussen werkelijk aanwezig lichaam en tekst c.q...Historische reconstructie, scenische theatraliteit, en 'lichaamswerkelijkheid' - Leysen's gebaren, zijn singuliere presentie - liepen in Wittgenstein Incorporated elkaar gedurig voor de voeten

Nr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
Bedoeld of onbedoeld lijken de Woudstra-acteurs vaak getype-cast voor hun rollen, zij gaan bij wijze van spreken op zichzelf lijken; de sociale rol, hun gecodeerde presentie, is de acteur, is het

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
fake, over authenticiteit/ironie, over direct/indirect, over presentie/afwezigheid, over binnen/buiten, over territorialisering/deterritorialisering, over cynisme/kynisme/pessimisme/optimisme/tragiek, enz

Nr. 62, December 1997 • Fransien van der Putt • Hoe iets ontstaat uit niets
referentiëel deze middelen mogelijkerwijze elders zouden werken, in rosso dragen zij slechts bij tot één ding: iedere vorm van objectivering van Greco's presentie op het podium te ondermijnen Pieter

Nr. 62, December 1997 • Rudi Laermans • De tragédienne en haar meesterwerk
Want denken is synoniem met abstraheren, homogeniseren, identificeren - terwijl de presentie van de goede acteur/actrice van de orde is van het niet-identieke, het aparte, het onvergelijkbare

Nr. 64, Juni 1998 • Maaike Bleeker • Het Visible Human Project als schouwtoneel van...
De afstand tussen het digitale visuele beeld en de fysieke presentie wordt in de performance aan de orde gesteld door de verdubbeling van Holoman

Nr. 68, Juni 1999 • Rudi Laermans • De totale podiumkunst van Rosas
De stelling dat de bewegingen en de fysieke presentie van muzikanten dansante kwaliteiten bezitten, resulteerde trouwens al in eerdere voorstellingen van Rosas in een grote zichtbaarheid van de

Nr. 69, Januari 1999 • David Michael Levin, Rudi Laermans • Balanchines modernisme
laatste instantie vraagt ze dat hij de mimetische 'inhoud' van de traditionele balletbewegingen reduceert tot de expressieve presentie van een volstrekt abstracte zinsbouw...Het gratieuze van de danser is een sublieme presentie (of juister, een aanwezigheid/afwezigheid) die behoort tot het horizontale veld van de dankbaarheid, van de verruimtelijkte bedrevenheid, maar die...anders legt het een theatrale presentie op, een ondubbelzinnige lichamelijke werkelijkheid - terwijl veeleer de 'opticaliteit' van de sublieme opschorting van het gewicht op onthulling aanstuurt

Nr. 71, Maart 2000 • Jeroen Peeters • De anamnese van het dansbare
Hoe kunnen echter twee onderling onmeetbare categorieën, namelijk de presentaties van de verhalen en de presentie van de bewegingen zo gemakkelijk samengaan...Hoe beelden en verhalen kunnen opgaan in de tijd, de presentatie in de presentie, het denken of de vorm in de materie...Presentatie en presentie hebben weliswaar een andere tijdelijkheid, maar deze doordringen elkaar: in het timbre, in de dans, in de gebeurtenis van de beweging, hier en nu

Nr. 71, Maart 2000 • André Lepecki • Wakker worden!
Als Hamlet/Carallo de scène opstapt in The Last Performance, zijn zijn prestatie en zijn presentie bijgevolg niet alleen een statement over/ vanuit het theater, maar een buitengewoon belangrijk

Nr. 73, Januari 2000 • Hugo Haeghens • Het in kaart brengen van het efemere
die het gebeuren een grotere lichamelijke presentie geeft door het complementaire karakter van de twee performers...Het is de ongelofelijke presentie en alertheid van levende lichamen op een podium, het zijn deze 'toevallige' ogenblikken van 'onvoorspelbare' en intense interactie die uiteindelijk de scherpte van

Nr. 73, Januari 2000 • Rudi Laermans • Het lichaam als medium
Het spel met de lijfelijke aan- en afwezigheid van de lichamen van de performers - dus wat ik zojuist de ontdubbeling van de voorstelling noemde - kan je lezen in termen van fysieke presentie en...interpretatie die onnadenkend koerst op het onderscheid tussen presentie en representatie, is dat ze al te snel voorbijgaat aan het bemiddeld karakter van élke vorm van lijfelijke aanwezigheid...Neen, want we zien in beide gevallen lichaamsbeelden: de live-situatie simuleert alleen maar een fysieke presentie of aanwezigheid, die feitelijk weinig meer dan een fantasma kan heten

Nr. 73, Januari 2000 • Gerald Siegmund • Het geheugen van ballet
Sinds hij zijn werk bij het Ballett Frankfurt begonnen is, is hij bezig met de problematieken van discursiviteit, representatie, politiek van het kijken en de desarticulatie van presentie in beweging

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
betekent in de eerste plaats een verandering in de kwaliteit van de performancetekst: hij wordt meer presentie dan representatie, meer gedeelde dan meegedeelde ervaring, meer proces dan resultaat, meer

Nr. 74, December 2000 • Hugo Haeghens • Programmeren in de periferie
wat gesuggereerd of verzwegen wordt, tussen representatie, presentatie en presentie

Nr. 74, December 2000 • Rudi Laermans • Het theater gedacht
personage,...), alles 'pure presentie, pure presentificatie van het theater' (p. 63). Een theater dat het voorstellingsmoment tracht te breken en in het scenische gebeuren zijn eigenlijke noodzaak vindt, dus dat de

Nr. 74, December 2000 • Jeroen Peeters • Het kijken vormt de inzet
Die dynamiek krijgt een pendant in de manier waarop met perceptie wordt omgegaan, kijken en luisteren zich tot elkaar verhouden, pose en presentie, visualiteit en tactiliteit op een paradoxale manier

Nr. 77, Juni 2001 • Rudi Laermans • Het onzichtbare podiumlichaam
géén voorstelling is. Ze sluit zich immers op in een pure presentie, ze weigert haar status van representatie...Sommige scènes uit Insert Skin, Appetite of de recente Highway-cyclus zijn in mijn herinnering onlosmakelijk verbonden met hun singuliere, oninwisselbare presentie

Nr. 77, Juni 2001 • Erwin Jans • Gezocht: Aïsja, mosl., vr.
De ruimte van het schrift en de ruimte van de moskee worden spiegels van de goddelijke oneindige presentie

Nr. 78, Januari 2001 • Rudi Laermans • Wat willen mannen nu eigenlijk?: Amgod
Nordine doet dat door een presentie die gedurig ernst, toewijding, ingetogenheid suggereert