Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


364 document(en) met "probeert" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Aus der Fremde heeft als centraal thema: de theaterillusie, die de auteur door het constante gebruik van de conjunctief en de derde persoon probeert te doorbreken

Nr. 1, Januari 1983 • Paul De Bruyne • Het Gezelschap van de Witte Kraai: Romeo...
Bogaerts probeert zijn toeschouwers op het verkeerde been te zetten om ze opener te maken voor zijn eigen visie...Een meisje dat probeert haar eigen leven te leiden tegen de dwingende eisen van familie en minnaar in. Zij is het die Romeo aanzet tot trouwen

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries • Zuidelijk Toneel Globe: Pericles
En tenslotte is er nog de verteller Gower (in Globes voorstelling vervangen door Shakespeare zelf) die probeert de brokstukken te lijmen

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Als Jo-Ann voorbijzweeft, grijpt hij naar haar, loopt haar achterna, probeert het steeds opnieuw maar grijpt altijd in de leegte

Nr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Zij kunnen het alvast niet beter dan wie dat thans probeert

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
Tegengesteld aan deze beweging is de autobiografische interpretatie die de auteur terug in zijn tekst wil plaatsen: ze zoekt naar overeenkomsten tussen leven en werk en probeert zo bijvoorbeeld de...Bovendien probeert Wieghaus kost wat kost van Muller een dissident schrijver te maken, een reflex van vele Westduitse kritici: met die zin wil Muller 'eigenlijk' Stalin een trap na geven, die passage...Schütz); vijf en zes overlopen de ontwikkeling van de motieven dood, seksualiteit, arbeid en evalueren de positie van de vrouw; en het laatste hoofdstuk probeert Muller poststructuralistisch te

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Tegenover die beweging weg van de tekst, staat een verduidelijkings-drang die probeert de taal in rechte banen te leiden

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
De voorwerpen bemiddelen de machtsstrijd in hun nukkigheid (in een bepaalde scène toont de voogd hoe 'een' voogd een krant leest, hij vouwt ze op, alsmaar kleiner, probeert ze te verfrommelen, maar

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Tegelijk maken de meisjes zich belachelijk in hun houding en gestes - het scherpst wanneer een hoestende prinses een aria probeert mee te zingen - zodat het clichématige van hun rol extreem bevestigd...Leonore probeert dus Antonio, die inderdaad zonder wrok is, te overtuigen van haar plan om Tasso op reis te nemen, maar de verongelijkte toon maakt duidelijk dat ze geen barst

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Maar wat wanneer een regisseur beslist elk voorlopig compromis met het medium achter zich te laten en niet meer via partiële identificaties probeert een standpunt af te dwingen, maar er op aanstuurt

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
een korte sketch probeert de kok-met-dandylook blijkbaar Courage te intimideren...De wapenmeester, in battle dress, komt al zingend op, met een ketel onder de arm, en probeert 'in het geheim' munitie te verkopen aan Courage

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Directeur Van der Cruyssen probeert het nog over een andere boeg te gooien met het Kafkatheater, maar ook dit is een roemloos einde beschoren

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Hierin probeert Fabre concreet gebeuren, gegrepen uit het werkelijke leven, en acteursconventies te verwerken

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Toch probeert hij grote onderwerpen te behandelen vanuit zijn persoonlijke visie

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Decorte probeert het wel, maar krijgt het niet eens goed verteld, terwijl zo een vertelling binnen het kader van dit stuk van ondergeschikt belang is. Maar buiten een gebrekkig vertellen, gebeurt hier

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Decorte probeert het wel, maar krijgt het niet eens goed verteld, terwijl zo een vertelling binnen het kader van dit stuk van ondergeschikt belang is. Maar buiten een gebrekkig vertellen, gebeurt hier...Toch probeert hij grote onderwerpen te behandelen vanuit zijn persoonlijke visie

Nr. 4, September 1983 • Luk Van den Dries • Heiner Müller Den Haag Avignon
Er zijn twee Heraklessen en drie Hamlets, Ieder probeert op eigen wijze gestalte te geven aan de verwarde monologen

Nr. 4, September 1983 • Dirkje Houtman • Globe op zoek naar liefde en geluk
Hij gaat uit van de realiteit van het stuk, zoekt de obsessie van de schrijver en probeert die te koppelen aan zijn eigen realiteit en die van zijn spelers

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • KLAPSTUK 83
Het publiek leest hier uit voor en probeert dit te doen op de manier waarop de acteurs hun teksten voorlezen...Een ander koppel probeert weer de aan- en uit kleedscène na te bootsen, en probeert nogmaals artikels uit de acteurs hun handen te rukken

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Pieter T'Jonck, Eric Vanhaeren • KLAPSTUK 83
Het absurde dansen of spelen probeert men beter niet op de klassieke manier...De Keersmaeker vertrekt van twee heel eenvoudige dingen, beweging en klank, en probeert die zo zuiver mogelijk te bewaren