Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


51 document(en) met "professionelen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
Acteurs Werk je dan liefst met amateurs of met professionelen, voor zover je daar met je beperkte regieervaring kan over oordelen ? Mark Vankerkhove: 'Amateurs of mensen die...Bij professionelen zit alles heel mooi onderverdeeld in verschillende schuifjes, zij denken het altijd even met hun techniek op te lossen

Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Het feit met professionelen te werken is voor de Lignière wèl belangrijk

Nr. 6, Maart 1984 • Jef De Roeck • K R O N I E K
Wat bijvoorbeeld Bea Du-chateau (in de rol van Judith Clasters) op het meest aangrijpende moment - de bekentenis - presteert zouden niet veel professionelen haar nadoen...Als amateurs de professionelen tot voorbeeld worden, mag men van de professionelen wellicht een poging vragen om amateurs te worden

Nr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
Want de zwakste plek van de Franse dans blijft nog altijd het gebrek aan een school voor hedendaagse dans, die echte professionelen kan vormen

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans • M U N T D O S...
Voor we verder gaan, toch één belangrijke opmerking: met de grote professionelen is er nooit een probleem

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Polverigi richt zich met zijn festival niet alleen op de plaatselijke bevolking, maar evenzeer op de professionelen uit het theater uit heel Europa

Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Het is niet waar dat alle dragers van een beroepskaart hier getalenteerde professionelen zijn, en ook niet alle pretendenten naar subsidies zijn dat

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
meer momenten aan te duiden waarop nieuwe zuurstof precies aangebracht werd door semi-professionelen of amateurs

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Soms goede stukken, soms met goede mensen, professionelen

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Michel Uytterhoeven: "Ik wil een kijkgedrag ontwikkelen"
De enkele professionelen kijken natuurlijk naar de verschillende deelelementen op zich

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst • Chris Thys, actrice
De Actor's is een atelier voor professionelen, waarvan je via introductie of auditie lid kan worden

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
worden de professionelen ('een bezoldigde functie' bij een gezelschap of werkplaats) geweerd

Nr. 26, Juni 1989 • Marianne Van Kerkhoven, Dirk Verstockt • D E
Je hebt nu gewerkt met amateurs en met professionelen

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
ontwerpdecreet, over de afwezigheid van expliciete normen voor de subsidiering van functies -nochtans : aansluiting bij de CAO is een subsidieringsvoorwaarden over de afwezigheid van 'professionelen' in de Raad van...Soepele afspraken om belangenvermenging tegen te gaan -in de Raad voor de Kunst zitten ook professionelen - lijken niet haalbaar

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Hildegard De Vuyst • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Je werkt in Christus wordt weer gekruisigd met een enorme groep spelers, amateurs en professionelen

Nr. 30, Juni 1990 • Alexander Baervoets • Danslandschap in Vrije Val De Beweeging
Verder waren er eerste avondvullende voorstellingen te zien van mensen die al ander of korter werk hadden geleverd of werden ondersteund door professionelen

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Er is alleen de (ondemocratische, want neerkomend op een vrijbrief voor efficiënte lobbying) idee om elk verplicht advies af te schaffen en de (corporatistische) idee om vooral professionelen, d.w.z...bepaalde manier moeten de professionelen toch aan het woord komen, dus beter via een structuur, dan via de vrije markt van de lobbying - is de kwaliteit van de adviezen, een kwaliteit die de voorwaarde is voor...Bovendien maakt de 'verambtelijking' van het advies - en goede, professionele ambtenaren, die de theatermaterie kennen, dat lijkt me toch niet teveel gevraagd - het mogelijk dat de professionelen, van

Nr. 31, September 1990 • Stephan Moens • Het spook van de opera
Er komen ook altijd concertorganisatoren en andere professionelen kijken

Nr. 35, September 1991 • Bruno Verbergt • The origin of 'dance'species
Eén van haar laatste daden was een uitnodiging te richten aan de Informal European Theatre Meeting, een bijeenkomst van een driehonderd professionelen uit de hedendaagse podiumkunsten, om in 1991 te

Nr. 38, Mei 1992 • Benoît Vreux • Kolen en diamant
Ze behoren tot een praktijk die min of meer privé is en beperkt tot een kleine groep professionelen, soms zijn ze voor hun auteur een geheime en intieme activiteit