Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


35 document(en) met "progressieve" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
het stereotiepe, het uitgesletene evenzeer als het would-be-progressieve, het modieus-nabootsende wordt weggeduimd

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
klinkt als een progressieve variant op een pleidooi voor Rust en Orde

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
De Vlaamse pers liet het afweten, aan de progressieve, noch aan de conservatieve kant wou men voor een 'vuile' tekst van Claus iets doen

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Geeft een driemaandelijkse Nieuwsbrief uit en publiceert vier maal per jaar een cultuurkatern in het progressieve maandblad Komma

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
De progressieve theaterkunst van de jaren zestig en zeventig was hier ondenkbaar zonder de invloed qua speelstijl van die kleine groepen en de ervaring die sommige, nu grote regisseurs, daar hebben

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
Na een studiereis langs theaters in Parijs, Straatsburg en Dijon ontwierp Bourla een neo-classicis-tische, voor die tijd erg progressieve schouwburg, die als één van de best gebouwde in Europa erkend

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • De Glamour en Glitter van het Vlaamse...
de progressieve recensent van Etcetera of met hun vriendjes in 't café". Claus stelt een aantal symptomen vast die hij afwijst, zonder in te gaan op hun oorzaken

Nr. 19, September 1987 • Jeanne Brabants • Maar wij moeten verder
Het dansende Vlaanderen heeft steeds een andere en onafhankelijke koers gevaren, de meest progressieve in het land, gedicteerd door het wereldgebeuren en de eigen nationale noden

Nr. 34, Juni 1991 • Ludo Abicht • De blanke, de rode en de mongool
zwarten en hun vroegere progressieve joodse sympathisanten, of tussen de zwarten en de Portoricanen, de Indianen en de halfbloeden en zelfs de mannelijke homosexuelen en de lesbiennes

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
mogen ons niet meer bezondigen aan de fout die vele progressieve critici in de jaren '70 maakten, die esthetische vorm en maatschappelijke boodschap in een kunstwerk van elkaar loskoppelden, en daarbij Leni

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
de verhoudingen worden plotseling omgedraaid). Anders gezegd: een duidelijke afkeuring van intolerantie in een sportklub of een stamcafé is veel efficinter dan een goedbedoeld manifest van progressieve

Nr. 46, Januari 1994 • Gunther Sergooris • Peter Grimes in de Munt en Billy...
Het bewijst de 'populariteit' van Britten, hoewel hij nooit een onomstreden componist geweest is. Vanuit progressieve hoek werd hem zijn al te gemakkelijke muzikale taal verweten

Nr. 46, Januari 1994 • Marianne Van Kerkhoven • Het theater ligt in de stad en...
Het onthaal van deze en andere verloren zonen drukt ons echter meteen op het feit dat diegenen die doorgaans tot de progressieve krachten van de maatschappij behoren - intellectuelen, kunstenaars...progressieve krachten, inderdaad de adem vinden om een nieuw maatschappelijk engagement te ontwikkelen, dan zal dit engagement een andere kleur en karakter moeten vertonen dan dat van de 70er jaren

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
ontleden de progressieve kunstuitingen als getuigen van een dubbel bewustzijn (het spanningsveld tussen de white en de black atlantic van Paul Gilroy) of van een ontstellende culturele hybriditeit (de

Nr. 55, April 1996 • Gunther Sergooris • Verboden en vergeten
Hij kwam echter niet ten val omdat hij progressieve muziek schreef, maar enkel omwille van Hitiers persoonlijke afkeer...Het gaat trouwens helemaal niet op om tonaal gelijk te schakelen met een conservatieve politieke overtuiging en atonaal met een progressieve

Nr. 58, December 1996 • Eva van Schaik • Een dure misser
Pas in de jaren zeventig en tachtig draaide dit proces zich om en bleken Vlaamse dansvernieuwers in sterke mate afhankelijk van progressieve festivalprogrammeurs in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht

Nr. 66, December 1998 • Gert Keunen • Het theatrale in de popmuziek
De symfonische of progressieve rock nam popmuziek ernstig, te ernstig wordt wel eens beweerd

Nr. 66, December 1998 • Peter Vantyghem • Roest op het huwelijk tussen woord en...
Niet oninteressant is dat ook in de VS de zogenaamde 'rootsmuziek' weer opbloeit en zelfs in progressieve artiesten als Tom Waits en vooral Nick Cave een eigentijdse adem vindt

Nr. 74, December 2000 • Redactioneel
De dominantie daarvan verdedigen in naam van een democratische, zelfs progressieve opstelling, is gewoonweg ideologische newspeak

Nr. 74, December 2000 • Pieter T'Jonck • De kijker, de acteur, het stuk, de...
Alle progressieve vooroorlogse ideologie was met de oorlog verdwenen zodat de ig, net als de hele rest van het culturele landschap, in een ideologisch vacuüm verkeerde