Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


47 document(en) met "raad van beheer van het " • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
De pogingen van André Vermaercke (seizoen 1985-86) om de zaak nieuw leven in te blazen werden door de Raad van Beheer van de Korrekelder zelf afgebroken...Maar De Spiegelaere lag in Malpertuis-Tielt aan de basis van het veelgeprezen De moed om te doden en aan het einde van het seizoen 1986-87 gaf hij ons reeds een voorproefje van wat zijn intenties zijn...het panel zitten vertegenwoordigers van de Vereniging van Vlaamse Toneelauteurs; van de uitgeverij Dedalus, die toneelteksten publiceert; van het vertaalcentrum Diapason; en van Etcetera

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
even belangrijk als de openbaarheid van het beheer van alle gezelschappen en van de bestemming van de gelden...De Raad van State van zijn kant vernietigde het besluit van de minister van Cultuur om de subsidiëring van Globe te beëindigen: in strijd met het beginsel van behoorlijk bestuur, vond de rechtbank...Ze schetst kort, krachtig en helder het verloop van de geschiedenis: van Mickery en van haar context, van de avant-garde en het establishment, van de klare lijn naar de complexe verwarring

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
Hoewel de Inspectie van Financiën minister De Backer op 12 mei 1981 waarschuwde dat dit artikel inhield dat de raad van beheer volmacht kreeg om de stijging van dit tekort zelf te bepalen, hield zij...versmelten tot één "Opera van Vlaanderen". Daarin was zelfs sprake van het opgaan van beide orkesten in de Filharmonie van Antwerpen...Als men de 280 miljoen die door haar aan de VLOS gespendeerd worden, vergelijkt met de nog geen 500 miljoen voor het geheel van het gesproken toneel, dan gaat het toch om een belangrijke hap uit het

Nr. 24, December 1988 • Etcetera • Over Mortiers monopolie, de ervaring van de...
Maar zijn volmacht werd hem afgenomen door André De Moor, voorzitter van de raad van beheer...een tijd dat professionalisering van het artistieke bedrijf -- één van de stokpaardjes van Etcetera -- aan de orde is, vertrekt men hier van de omgekeerde stelling...Aangezien geen van beide het filiaal wil zijn van de andere en de eindelijk eengemaakte opera het Gentse en Antwerpse oor dient te bedienen, zal het gezicht van de VLOS nergens staan

Nr. 24, December 1988 • Inhoudstafel
Bourdet Het Franse Théâtre de la Salamandre, op een boogscheut van Kortrijk, zoekt aansluiting bij het volkstheater...53 In de Kroniek recensies van De Trojaanse vrouwen in Gibellina, De nacht juist voor het woud van Sandberg Produkties, 3 x Hugo Claus, Der Mann im Fahrstuhl van Goebbels/Müller, Le géomètre...et le messager van Théâtre Océan Nord, het Festival d'Automne, Ballet in wit van Vanrunxt, Giselle van Cullberg Baletten, De kunstopmeter in BKT, en de rubrieken Gelezen en Etcetera ontving, pag

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Brunat Rechter Guérin, in naam van het volk van Romans eisen wij, dat wij, in onze hoedanigheid van ambachtslieden, zitting krijgen in de grote raad van Romans...Zal ik je wat zeggen?! Wij willen dat de rekening opnieuw wordt opgemaakt, inclusief het overschot van het beheer van de gemeentegelden van het jaar 1564 tot heden...Nee, nee, Brunat, u als eerbaar lakenhandelaar van Romans, buitengewoon lid van de grote raad, vertrouwd met de verzuchtingen van het gewone volk

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
Naast technische bezwaren -- het niet definiëren van termen als 'beroepstoneelgezelschap' en 'werkplaats', de berekening van het kindertheatervoordeel -- nog twee opmerkingen bij het voorstel van SP...Spijtig is verder dat dit voorstel van decreet niets doet aan het partijpolitieke of anderszins verzuilde gesjoemel rond de Raad van Advies: samenstelling en functie blijven identiek...De afschaffing van de verplichtingen van de lokale besturen maakt het geheel overzichtelijker maar dreigt in de praktijk te leiden tot een netto vermindering van het globale bedrag van de

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
En meteen was één van de voor mij merkwaardigste en markantste gebeurtenissen van dit festival een feit: na afloop van de het tweede deel van deze kolchose saga over het Stalintijdperk veert het...Het failliet van het collectivisme en van de revolutie dan nog eens in de tweede productie van het Maly Teatr en van regisseur Dodin: Sterren aan de ochtendhemel van Alexander Galin over vier hoertjes...Mieke Felix is wel artistiek direkteur en lid van de Raad van Beheer van Teater Poëzien, maar is voor geen enkele van deze funkties bezoldigd

Nr. 27, September 1989 • Gunther Sergooris, Klaas Tindemans • DOSSIER VLAAMSE OPERA
De handtekening van de intendant werd toevertrouwd aan een gevolmachtigd bestuurder, de voorzitter van de raad van bestuur...Hier komt de keuze helemaal uit het hoofd en het hart van Gerard Mortier, Bij een evaluatie van het programma '89 -'90 mag niet uit het oog verloren worden dat hij van niets moest vertrekken...Zou het ook geen vorm van besparing zijn voor de kleinere rollen op mensen van hier een beroep te doen ? "Dat ook, maar er is een veel belangrijkere reden om mensen van bij ons te vragen: het

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
de briefscène van Tatjana haalt het licht halsbrekende toeren uit om het verglijden van het maanlicht van de avond tot de ochtend hyperrealistisch zichtbaar te maken...gedragsregels, in geschriften vastgelegd door voorgangers, mollahs en ayatollahs, en ingrijpt in het totale leven van de gelovige binnen het collectief van alle gelovigen, appelleert het soefisme aan het mystische, het...Dat René Char, die twee jaar geleden overleed, in het kader van het Festival d'Avignon aan bod komt, heeft te maken met de oorsprong van het festival zelf : het was namelijk René Char die in 1947 Jean

Nr. 32, December 1990 • Gerardjan Rijnders • Rijnders, Gerardjan
UITGEVER Wat ik nog zeggen wou het is het verhaal van de wederopbouw en om de afbraak tegen te gaan, gaat het dan ook om het feit dat als we het over een multi-rationele eh... raciale...Daar geloof ik ook niet in. RAF Wij brengen problemen in de sfeer van het beheer onder, maar nodig is een systeem van zoals ik dat noem beleidslevenscyclus...BACTERIOLOOG Ze hebben heel lang gedacht Freud gelijk te moeten geven en dat onder dwang van het onderbewustzijn de beerput van het menselijk... MASSAMOORDENAAR Waarom beerput

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
Dat decreet is al een paar maal heen en weer gereisd tussen het kabinet van Gemeenschapsminister Dewael, de Vlaamse Executieve en de Raad van State, telkens voorzien van opmerkingen en wijzigingen...globale overheidstoelage gespendeerd wordt aan de betaling van het personeel (3). Bovendien moet 75% van de medewerkers van wie het loon betaald wordt vanuit het verplichte deel van de financieringsenveloppe...publieksbereik, de grootte van tewerkstelling, het aantal produkties en voorstellingen, de spreidingsfunctie, het beheer en exploitatie van de eigen schouwburg

Nr. 35, September 1991 • Paul Corthouts, Cecilia De Moor • Le nouveau beaujolais est arrivé!
Haar voornaamste bezwaren betroffen het sociaal statuut van de acteurs van de gevestigde gezelschappen, het mogelijk wegvallen van erkenning en subsidiëring na een periode van 4 jaar en het wegvallen...De basissubidies kunnen vierjaarlijks aangepast worden aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen (16). Wat betreft de weddesubsidies wordt 60% van de door de Vlaamse Raad...Dit is het geval bij stijging van de index van de consumptieprijzen of bij uitgaven ten gevolge van de uitvoering van de CAO afgesloten tijdens het vorige seizoen in het bevoegde paritaire comité (19

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
Want verveling was het, die leidde tot de geheime afspraken tussen de apotheker Rouffart en de vrouw van zijn beste vriend notaris Deleu - allebei leden van de raad...het aquarium achter het plantsoen naast de kaaimannen, waar eens een te hitsige jongeman van het beheer zijn vinger werd afgebeten door een krokodil, vonden ze elkaar...Ja...Het moet een jongetje van twaalf geweest zijn, al geleek het nu door het verdrogen van de huid op een verschrompelde ouderling van tweehonderd jaar

Nr. 38, Mei 1992 • Dirk Vanhaute • Het kindertheater zit in de lift. Een...
Zo ontvangt het vaste personeel van Het Gevolg gemiddeld een loon dat 1 / 3de lager ligt dan wat gangbaar is. Een snelle goedkeuring van het nieuwe podiumdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten...De vele acteurs die Het Gevolg aantrekt kennen meestal het gezelschap niet, laat staan dat hen ooit verteld werd dat je in die tak van het theater ook op een interessante manier je brood kan verdienen...Om in dit stadium efficiënt te werken zou de Raad van Advies aan de Toneelkunst (RAT), vooraleer een advies aan de minister van cultuur uitte brengen voor het seizoen 1992-93, enkele zittingen hieraan

Nr. 39, December 1992 • Dirk Vanhaute • Het Mattheüseffect in het kindertheater
de VTM-redenering te volgen: ' Ik geef wat men vraagt en mijn Raad van Beheer is tevreden want mijn afrekening is sluitend'. Een voorstelling kost gemiddeld 21.168 Bfr...Er staat nog veel meer in de studie, maar al bij het lezen van zijn 'Mattheüs-effect-theorie' (pagina 8) bekroop mij het gevoel dat het niet helemaal klopte...Het is het dada van veel programmatoren en daarom ook niet verwonderlijk dat Kwanten dit integreert in zijn studie

Nr. 39, December 1992 • Benoît Vreux • Contract tussen kunstenaars en overheid
De aanpassing van het statuut van 12 mei 1952 aan de situatie van de Franstalige toneelkunst beantwoordt bovendien aan de wens de culturele autonomie van de twee landsdelen te bevorderen, een wens die...Hield de politieke macht voordien het evenwicht tussen de gemeenschappen in de gaten, dan ging ze nu de economische implicaties regelen van de cultuur in het algemeen en van het theater in het...Daarnaast zijn er bepalingen omtrent de minimale loon-massa voor artistiek personeel in het geheel van het budget, het aantal creaties, coprodukties en gastvoorstellingen, de vereffening van de

Nr. 44, Februari 1994 • Tuur Devens • Signaal '93: een blik achterom
Het rapport werd het meest relevante onderdeel, zeker door de stuwende kracht van Bea Migom, die van 1988 tot nu in de jury gezeteld heeft en die de redactrice was van het rapport van '89 en '90...wordt heel duidelijk gesteld dat Fevecc de organisator is en dat de Raad van Beheer van Fevecc de eindverantwoordelijkheid voor Signaal blijft dragen...Koen Kwanten verrichtte in 1992 een sociologische studie naar de dagvoorstellingen in de culturele centra, en op politiek niveau kreeg de Raad van Advies het advies kindertheater in de

Nr. 55, April 1996 • Bruno Koninckx, Kurt Melens • De tering naar de nering gezet
Vijf voor twaalf Zelden heeft de algemene berichtgeving in verband met theater zoveel ruimte gekregen in de media als drie jaar geleden bij het bekend worden van het advies van de Raad voor...Torka T. startte namelijk met een nieuwe Raad van Beheer, een nieuwe directie en een nieuwe programmatie...Het beheer van een beperkte financiële enveloppe vergt aanvankelijk veel inspanning van de nieuwkomers

Nr. 58, December 1996 • Myriam Van Imschoot • Een salon van weigeraars
Een salon van weigeraars Over het uitblijven van een dansbeleid In weerwil van de adviezen van de Raad voor Dans besliste minister Luc Martens afgelopen zomer geen nieuwe...Het van kracht worden van het nieuwe decreet was immers de uitgelezen aanleiding om het Koninklijk Ballet van Vlaanderen op te nemen in een integraal dansbeleid...Schuilt er achter het argument van 'de versnippering' niet nog iets anders dan het behoedzame beheer van de beschikbare middelen


Toon volgende resultaten