Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


169 document(en) met "radicale" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
Samen met Luk Perceval herschrijft Joosten de klassieke tekst tot een eigen scenario waarin de oorspronke- lijke intentie van Sophocles opzij wordt gezet voor een radicale

Nr. 19, September 1987 • Michel De Sutter • Een kunst die het zien uitschakelt
Deze nieuwe vorm van luisterspel heeft, buiten West-Duitsland, slechts weinig navolging gekend en is, vandaag de dag, ook daar in zijn meest radicale uitdrukkingsvormen niet meer zo invloedrijk als

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
daarom ziet Drese geen heil in radicale veranderingen of grootscheepse om-functionering

Nr. 20, December 1987 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Het is de collectieve afwezigheid van verbeelding, het misverstand dat de totale en radicale vernieuwing ligt in het even totaal en radicaal afwijzen en ontkennen van een onontkoombaar, want op het

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
Maar ook hier kan een voorbeeld aantonen dat de trouw aan de tekst geen wondermiddel is. Jürgen Gosch leverde met zijn radicale aanpak van Tristan een adembenemende opvoering

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Pas in '68, toen de jonge wolven van het Living Theater hem terugfloten, bleek dat hij één stap nog niet gezet had: de radicale vraag naar de zin van het repertoire als zodanig...De radicale politisering van elk dramatisch en theatraal probleem leverde werkvormen op die grondig verschilden van de ensembles -- om niet te spreken van de eigenlijke overheids- of privé-theaters

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Het Publiekstheater en Centrum gingen op in de radicale Toneelgroep Amsterdam en de Haagse Comedie zal wellicht nooit meer worden wat ze was...Hierbij is het treffend dat radicale minderheidsstandpunten later vaak mainstream worden voor een ontvankelijk publiek, wat dan opnieuw reacties uitlokt van een minderheid...De poging van Teiriinck en Laroche vond geen gehoor bij het stadsbestuur dat de directeur E. Hendrickx steunt voor een nieuw mandaat: "Une révolution radicale n'aurait d'autre résultat que d'en

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Oud Huis Stekelbees Gent Parade In het januari-nummer van Toneel Theatraal verdenkt Jan Middendorp het 'radicale jeugdtheater' -- waar niet de doelgroep, nl

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
radicale gevolg - De dood - nadat het verschillende graden van iconiciteit heeft doorlopen - agressie, diaspora, sociale hiërarchie en manipulatie van het individu - die in het spektakel namen krijgen als

Nr. 26, Juni 1989 • Herman De Dyn • Theater over filosofie
Hier krijgt een niet-filosofisch (en een filosofisch geschoold) publiek de niet zo alledaagse gelegenheid in 'levend' kontakt te komen met radicale en tegeliljk gedisciplineerde denkactiviteit...De episode met de vrouw toont ook aan dat niets, zelfs niet het meest radicale denken, een vanzelfsprekende en onontwijkbare waarde is; ook het denken is uitermate 'kwetsbaar'. Vanuit een extern

Nr. 26, Juni 1989 • Pol Arias • Russisch theater in 1989
Ik geloof niet in radicale veranderingen," zegt Janoskaya," maar in de gewone evolutie van de mensheid

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Koudwatervrees voor de radicale lectuur
De vermoedelijk meest radicale Tsjechow-enscenering (ik zag de voorstelling zelf niet), was De Drie Zusters van het Squat Theatre, 1976, in Boedapest...Uit angst om daar, bij Tsjechow zelf, een radicale visie op mens en maatschappij aan te treffen, die niet meer aan de vooropgestelde esthetische behoeften beantwoordt

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
ene kant, en dat deel van de theaterwereld dat belang hecht aan radicale kwaliteitsbevorderende maatregelen aan de andere kant

Nr. 28, December 1989 • Alexander Baervoets • Vlaams dansbeleid maakt geen school
Ofschoon Mudra in de eerste plaats was bedoeld als een kweekschool voor eigen dansers -een radicale erkenning van en een reactie tegen het ontbreken van een pedagogische structuur in het toenmalige

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
Hoe ensceneer je leegte, radicale onzekerheid, het gebroken oog ? Erwin Jans bespreekt de recente produkties van De Tijd en de Kamer door Arca en Het Nationale Toneel in het licht van Strauss...het eerste deel van Die Zeit und das Zimmer verkrijgt Strauss die 'momenten van verzwakking' door een strategie van de radicale onzekerheid over plaats, tijd en handeling

Nr. 29, Maart 1990 • Inhoudstafel
Heiner Müller, Hamletmachine, 1977). Müllers radicale Hamletversie vraagt naar de positie van zijn hoofdpersonage (Hamlet, man, acteur, schrijver, intellectueel,...) in de tijd van de opstand

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Woza Albert is een voorstelling van een radicale eenvoud en dito helderheid

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Misschien dat een radicale lectuur van het stuk een klein mirakel vereist

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
de eerste, tussen Bazarow en Pawel, zweert de radicale nihilist alle geloof in politiek en maatschappelijk engagement af

Nr. 34, Juni 1991 • Johan Thielemans • Peter Sellars' Klinghoffer
Door sommigen bejubeld als de wonderboy van de moderne opera, door anderen afgedaan als een modieuze postmodernist, heeft de Amerikaan Peter Sellars de afgelopen jaren furore gemaakt met zijn radicale...De ster van het gezelschap was plots de toen vrij onbekende Peter Sellars, omdat hij zo rad van tong bleek, en omdat hij zijn radicale ideeën met zoveel enthousiasme naar voren bracht...Het bleek dat Sellars zich in zijn eigen praktijk niet zeer strikt aan zijn radicale stellingen hield


Toon volgende resultaten