Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


110 document(en) met "reageert" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 21-22, Mei 1988 • Alex Mallems • Ariane Mnouchkine:
Het ging om een groep leiders met daar-rond -- net zoals in ons spektakel -- de anonieme massa die veel meer lijdt, maar veel minder reageert

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Het publiek is een partner die reageert met ontroering, woede of verwarring

Nr. 24, December 1988 • Christel Op de Beeck, An-Marie Lambrechts • BEAT FÄH
Ik wil duidelijk stellen dat ik me niet verplaats naar een kind, om vorm te geven aan hoe het op die universele gevoelens reageert

Nr. 24, December 1988 • Luk Van den Dries • WOYZECK
Anderzijds regeert de objectiverende blik, de afstandelijke blik waarmee de omgeving op Woyzecks drama reageert; die hem torenhoog, vanop de achterwand, of vanuit een aquarium bespiedt en hem koudweg

Nr. 24, December 1988 • Luk Van den Dries • NA EEN EEUW ALLEENHEERSCHAPPIJ
Ivo Van Hove benadert teksten sterk emotioneel, reageert heel impulsief op stukken

Nr. 25, Maart 1989 • Janny Donker • Gilgamesj, Enkidu, Chumbaba, diverse dieren, drie managers,...
zie je dat de moeder in de eerste fracties van seconden niet troostend reageert, maar afwerend: laat me met rust, ik wil jouw narigheid niet

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
je... (Mengarde Coste reageert niet) Perchta Wat je zegt, dringt niet tot haar door

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Als Elly voor de zoveelste keer komt vertellen dat men haar vooral niet voor de gek mag houden, reageert zelfs het publiek nog nauwelijks

Nr. 26, Juni 1989 • Marianne Van Kerkhoven • GOD OF DE LEDEPOP
denkwerk zo vruchtbaar mogelijk te laten verlopen; wat de filosoof doet, hoe hij op de toehoorders reageert enz

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Dat komt vooral doordat Stef/Neef zelf altijd iets te laat reageert op de gebeurtenissen, hij is a.h.w...Dat bezorgt Ina (!) de slappe lach en op de vraag of de familie nu voor dit soort toestanden is samengekomen, reageert ze: "Neen, ik had nog van alles willen bespreken

Nr. 27, September 1989 • Klaas Tindemans, Lieven De Cauter • Toneelspelen is marginaal sinds de Romeinen
Amsterdam reageert men er ook 'eigenaardig' op

Nr. 27, September 1989 • Frank Hellemans • LOUIS XIV EEN AUTOPSIE
reageert nauwelijks...Zoals men in extreme situaties nog reageert als het subject dat men ooit is geweest - elk gevoelen met zijn corresponderende uitdrukking, gebaar - zo dikwijls is op het toneel een zinnig samengaan van

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
het ontwerpdecreet, dat is echt een goed punt) Raad van Advies, en die op basis van deze structuur adequaat en alert reageert op de ambities van de theatermakers, en die zichzelf niet onderwerpt aan

Nr. 28, December 1989 • Alexander Baervoets • Vlaams dansbeleid maakt geen school
Als publiek beschouwd, reageert die bevolking echter positief : de belangstelling voor dans groeit zienderogen en de reacties zijn nogal eens verrassend

Nr. 29, Maart 1990 • Inhoudstafel
Hoe reageert het theater op de versnelling van de wereld ? En hoe politiek is het theater van Ivo Van Hove, Guy Joosten en Dirk Tanghe ? Pag

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
zijn praktijk met psychiatrische patiënten stelde Oliver Sacks vast, dat bij elke vorm van afwijking of ziekte het organisme reageert om de eigen identiteit te bewaren, op welke vreemde manier dan ook

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Heel de tijd heeft hij eenzaam liggen wachten - masturbatie als surrogaat voor de liefde - en als ze dan thuiskomt, reageert hij nauwelijks

Nr. 32, December 1990 • Erwin Jans, Dirk Verstockt • Love Theater
De eerste keer dat ze tegen de vlakte gaat reageert het publiek : "Wat gebeurt er ?" En dan valt Peter nog eens en nog eens, zodat we na drie keer het punt bereiken waarop het grappig wordt, maar wat

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
De Raad van State, van zijn kant, reageert op het decreetontwerp voor de podiumkunsten en vindt dat een aantal bepalingen niet conform zijn aan het cultuurpact...Raad van State reageert op het decreetontwerp voor de podiumkunsten Onlangs gaf de Raad van State zijn mening te kennen over het 'ontwerp van decreet houdende regeling van de subsidiëring voor

Nr. 33, Maart 1991 • Caroline Derycke • Hervormingen Hoger Kunstonderwijs
eerste instantie reageert men tegen het invoeren van de verzuiling : men heeft het gevoel dat vooral het vrije net, i.c


Toon volgende resultaten