Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


74 document(en) met "recensenten" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Eric De Kuyper • Eric De Kuyper
Maar alle aanwezige recensenten en theaterspecialisten vonden het een uitzonderlijk en boeiend experiment

Nr. 1, Januari 1983 • Inhoudstafel
Naarmate ETCETERA een forum wordt voor recensenten, theatermakers èn publiek, is de opzet waargemaakt

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Ik heb gemerkt dat deze merkwaardige vertoning, die boeiend is wegens haar eigenzinnigheid, bij de recensenten slecht is ontvangen

Nr. 6, Maart 1984 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Zij zijn geen 30 jaar oud, In dag- en weekbladen verschijnen hun namen naast of in de plaats van die van vroegere recensenten

Nr. 7, Juli 1984 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
incompetentie van de recensenten ? Kan het niet zijn dat er aan de voorstelling zelf wat schort ? Wanneer diezelfde recensenten produkties van gesubsidieerde theater-vzw's als de KNS, de KVS, het MMT...Het is misschien niet eens zo'n slecht idee dat ook de recensenten hun toegangsbiljet zouden betalen...Als de recensenten uit het totale aanbod van theaterprogramma's zelf een keuze zouden maken van voorstellingen die hun een bericht waard lijken, kregen we misschien een heel andere theaterkritiek

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Zo pervers zijn nu eenmaal recensenten: ze zijn benieuwd om de confrontatie van water en vuur... om mee te maken wat Noelte met Smetana zou doen

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
Dat is voor een deel te wijten aan de slechte gewoonte van recensenten om in nieuwkomers epigonen te zien en om bekende namen als kritische categorieën te hanteren

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
uit recensenten, jaarlijks een verdienstelijk Vlaams acteur met de De Gruyterprijs te bekronen; "de hoogste onderscheiding [...] die een akteur in Vlaanderen te beurt kan vallen

Nr. 17, Maart 1987 • Christel Op de Beeck • Eerste festival zindert na
De slogan uit de campagne "Vlaanderen Leeft", Vanaf 9 januari is het kindertheater in Vlaanderen voorgoed volwassen, werd door bepaalde recensenten in het tegendeel omgebogen

Nr. 18, Juni 1987 • Luk Van den Dries • Tie3 zonder Tone Brulin
Een paar recensenten, enkele vrienden van de spelers, een enkele ongeïdentificeerde toeschouwer, verspreiden zich over de zaal

Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
Wanneer ik het enthousiasme van de meeste recensenten voor deze produktie niet deel, dan heeft dat weinig of niets te maken met de wijze waarop Joosten/Perceval hun produktie in haar samenstellende

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
geschiedschrijving van het theater te beurt valt: "Recensenten schreven over hem dat...", "Men vertelt

Nr. 18, Juni 1987 • Johan De Boose • Ontmoeting met de Picasso van het theater
Opnieuw bewijst hij dat hij de twee krachtigste stromingen van de avant-garde, constructivisme en surrealisme, op authentieke wijze heeft geassimileerd en spreekt hij, nog vóór de recensenten het

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Noréns Nachtwake in KVS en BMC
Tal van recensenten denken bij het zien van Nachtwake (BMC) met weemoed terug aan De Witte Kraai-versie van Who's Af-raid of Virginia Woolf . Behoeft Norén ook geen commentaar, afstand, relativering

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Makers, organisatoren en recensenten van het kinder- en jeugdtheater gaven aan de VTI-Studiedienst de opdracht het cijfermateriaal uit dit eindverslag op een rij te zetten en constateerden dat deze

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Als het dan al een cliché is te stellen dat recensenten en theatermakers geen al te hoge dunk van elkaar hebben, dan nog kan men zich de vraag stellen of het nu echt nodig was de meningen die er over

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Ik heb al gedurende heel mijn loopbaan overhoop gelegen met de recensenten (cfr

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
gebeurde niet zonder pijnlijke woorden of gerommel - maar toch lijkt het op weg te zijn naar een nieuwe bloeiperiode, als we tenminste sommige binnen- en buitenlandse recensenten mogen geloven

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Dat dit plan door alle politici en de meeste recensenten niet serieus is genomen, verklaart wellicht het abrupte afscheid van de theaterpraktijk en de even plotselinge ommezwaai naar de

Nr. 27, September 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
liever : het was mij om diegenen te doen die denken dat toneelcritici en recensenten (en voornamelijk grote geesten als Teirlinck) vroeger veel hoffelijker waren en niet meteen met grof geschut