Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


304 document(en) met "redenen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
Om al die redenen is de geautomatiseerde bankservice van de Raiffeisenkas voor u en uw gezin een belangrijk onderdeel van een prettiger toekomst: de "mooie morgen" die de Raiffeisenkas aan haar hele

Nr. 1, Januari 1983 • Eric De Kuyper • Eric De Kuyper
Ze doen maar, en liefst zonder mij... Ik heb aan een paar vrienden gevraagd die - om professionele redenen - het theaterleven volgen, om mij op de hoogte te houden en mij een seintje te geven als er

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Walter heeft blijkbaar heel persoonlijke redenen om dit geval op de planken te willen brengen

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Antonio Maar, zeg me, welke redenen leg ik voor

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Nadien is dat stilgevallen om twee redenen: het Nederlandse Centrum was uit elkaar gevallen en werkt thans, voor zover mij bekend, slechts minimaal; het internationale secretariaat in Parijs heeft

Nr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Die kunnen bij gelegenheid best hun eigen aandacht afdwingen, ook vanuit de kritiek, om bijzondere redenen...Het is volstrekt onvoldoende een produktie af te wijzen; wat voorrang verdient, is het optekenen van de redenen

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
De redenen hiervoor liggen hoofdzakelijk in het dramaturgische concept van de voorstelling en de repercuties hiervan op het gebruik van de symboliek...nog andere redenen voor deze ontkrachting die paradoxaal genoeg te vinden zijn in de vernieuwing of verrijking die Tavora met Nanas de Espinas in zijn werk heeft willen aanbrengen...De titel die samensteller Jaak Van Schoor aan het cahier meegaf Theater in Vlaanderen 1982, dekt niet echt de lading en wel om twee redenen: ten eerste wordt dat Vlaanderen, dat al zo klein is, hier

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Doorgaans staan formele redenen een erkenning door BJV of BVO in de weg; ook al heeft de instelling op klare wijze zijn nut reeds bewezen

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Sinds het laatste jaar houdt de afdeling Internationale Zaken zich minder bezig met import van buitenlands theater naar Nederland, om twee redenen

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Als theater in Gent toch in de lift zit, zijn daar uiteenlopende redenen voor

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Misschien komen de redenen daarvoor best tot uiting in een bespreking van zijn opvattingen over de 'kunstenaar' zoals ze in zijn werk besloten liggen

Nr. 3, Juni 1983 • Walter van den Broeck • Men hoede zich voor toverlantaarns
Het heeft mij altijd al geïnteresseerd hoe mensen, die om politieke redenen hun land moeten verlaten, zich elders uit de slag trekken

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Men kan geen generatie lang iedere dag weer, om politieke redenen, met een mogelijke Apocalyps dreigen zonder dat het sporen gaat nalaten in de geesten...De Italianen van Falso Movi-mento voeren hun Otello met veel muzikaal geweld ten tonele in die, om allerlei redenen toch, in een schril daglicht staande gemeente

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
plaats van naar het drama van Lear geduwd te worden, krijg ik het 'drama' van een tiental personen en houd ik - om mij niet meteen duidelijke redenen - vooral Edmund, Kent en Gloucester over

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
plaats van naar het drama van Lear geduwd te worden, krijg ik het 'drama' van een tiental personen en houd ik - om mij niet meteen duidelijke redenen - vooral Edmund, Kent en Gloucester over...Men kan geen generatie lang iedere dag weer, om politieke redenen, met een mogelijke Apocalyps dreigen zonder dat het sporen gaat nalaten in de geesten...De Italianen van Falso Movi-mento voeren hun Otello met veel muzikaal geweld ten tonele in die, om allerlei redenen toch, in een schril daglicht staande gemeente

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Als het NTG 'technische redenen' moet uitvinden om een voorstellingsreeks bij gebrek aan publieke belangstelling af te toppen, moeten er vragen rijzen...Wat zijn de redenen voor dit absenteïsme

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
En met name een publiek dat verder, vooral om sociaal-culturele redenen, nooit met theater in aanraking komt...En vind je het politieke censuur van de overheid om Proloog weg te bezuinigen ? "De redenen van de overheid om zich van Proloog te ontdoen hebben niets maar dan ook niets vandoen met de

Nr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • KLAPSTUK 83
KUL) "Ik vind dit eigenlijk niet geoorloofd om zuiver organisatorische redenen: er was een voorstelling besteld en de regisseur heeft niet het recht dan iets anders te serveren

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
vroeg hij, Ik zei: natuurlijk, het is niet de eerste keer, ze zal haar redenen hebben...Ik heb mijn redenen...Ik heb mijn redenen om u dat niet te zeggen, mijnheer

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Er bestaan weinig redenen om het optimisme van Jaak Van Schoor (in de inleiding van De Vlaamse dramaturgie sinds 1945, Brussel, 1979) over een hoogconjunctuur in de Vlaamse toneelschrijfkunst te delen


Toon volgende resultaten