Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


63 document(en) met "referentiekader" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Niet alleen als herhaling, maar ook als referentiekader naar een ander werk...dat moment en in die ruimte - geen duidelijk standpunt tegenover het historisch referentiekader van het theater

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Door het dagelijkse leven van de kunstenaar (vrouw, danser, choreograaf) als referentiekader in de voorstelling in te voeren, wordt Rosas danst Rosas een produktie over wat kunst met het dagelijkse

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Door het dagelijkse leven van de kunstenaar (vrouw, danser, choreograaf) als referentiekader in de voorstelling in te voeren, wordt Rosas danst Rosas een produktie over wat kunst met het dagelijkse

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • Jan Fabres theatertrilogie
De toeschouwer vult dat referentiekader natuurlijk zelf in, naar eigen kennis en vermogen...Aan de andere kant van het referentiekader vinden we de recente theaterevolutie (P. Brook, A. Schneider, R. Schech-ner, A. Mnouchkine, enz

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
De proloog van de voedster (Verkommerde Oever) schetst via krachtige plastische taalbeelden het slagveld, referentiekader voor Medea en Ja-son

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Ik vond een tijdschrift als Etcetera nodig om als referentiekader te dienen voor de theaterartiest, als begeleidend element en als een reflectie van zijn dialoog met het publiek

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Het christelijke referentiekader wijst hij af om er dat van de Griekse mythologie voor in te ruilen

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Een eerste vereiste voor de RAT (Raad van Advies voor de Toneelkunst) is dat je mensen vindt die deskundig zijn, die het veld kennen, die voorstellingen zien en dus een breed referentiekader hebben

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Daar is heel wat kritiek op, ook in Frankrijk, bij theaterliefhebbers die met name het internationale referentiekader missen voor dat Frans theater

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Michel Uytterhoeven: "Ik wil een kijkgedrag ontwikkelen"
Nu is er een referentiekader, men kan lijnen trekken, nagaan vanwaar iets komt

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Duiven en Schoenen lukt echter niet als voorstelling, misschien omdat ze zo keurig als toneelstuk geconcipieerd is. De personages zonder psychologische inhoud, de plaatsen zonder referentiekader, noch

Nr. 23, September 1988 • Klaas Tindemans • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Dit spel met het referentiekader -- de theaterlijst is dan de eerste metafoor -- houdt het actuele theater al langer bezig, en het kan dus niet verbazen dat het jeugdtheater hier expliciet gebruik van...De houding van de theatermaker tegenover het referentiekader -- materieel en politiek-sociaal -- waarbinnen hij zichzelf en zijn werk plaatst, is de cruciale artistieke vraag, maar die wordt door de

Nr. 26, Juni 1989 • Luc Dhooghe • Tocht door het Brussels theaterlabyrint
geslaagd een theaterruimte te bouwen die de theatermakers in staat stelt steeds opnieuw de verhouding tussen acteurs en toeschouwers te bepalen met de ruimte als referentiekader

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Zo kan je je referentiekader uitbreiden

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • Van op een afstand indrukken bij Das...
Er duikt dan een tweede paradox op in deze opera, die te maken heeft met een iets breder referentiekader

Nr. 30, Juni 1990 • Gunther Sergooris • De macht van het uur blauw
Dat heeft zonder twijfel te maken met de mooie en vaak poëtische beelden die het publiek overspoelen, maar niet in een vertrouwd referentiekader zijn geplaatst

Nr. 31, September 1990 • Mark Deputter • EEN LEGE PLEK OM TE BLIJVEN
Ten derde kan het tonen van meer ervaren werk een stevig referentiekader vormen voor het begrijpen en leren waarderen van 'onaffe' produkties

Nr. 36, December 1991 • Pieter T'Jonck, Peter De Jonge, Dieter Lesage,... • Klapstuk
Als bewegingen bepaalde betekenissen lijken te hebben, dan is dat alleen omdat er een referentiekader is dat de interpretatie van die bewegingen in een bepaalde richting stuurt...Onderzoek Meg Stuart (USA) Disfigure Study Foto Don Rodenbach tijdens zijn voorstelling, dat is essentieel, zo schept hij een referentiekader waarbinnen we zijn choreografie bekijken

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De deuren van de tijd gaan niet...
Het ontbreekt hen aan een referentiekader waarin ook het meest lelijke, het verwerpelijke, het afschuwelijke, het smakeloze, het niet-authentieke, een betekenis krijgt - en als ze er wel over

Nr. 39, December 1992 • Jean Pierre Rondas • De criticus als dilletant
Een ander voorbeeld: "Een acteur betrekt de theaterwerkelijkheid in zijn creatie van illusie". Om deze zin te begrijpen moet je als lezer weet hebben van een heel referentiekader