Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


46 document(en) met "regeling" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 67, Maart 1999 • Clara Van den Broek, Marianne Van Kerkhoven • Je eigen ding doen
Blijkt bijvoorbeeld dat Het Zuidelijk Toneel al jaren bezig is met de regeling van ziekteverzekeringen

Nr. 68, Juni 1999 • Katia Segers • Zin en onzin van sponsoring
Brussel: onuitgegeven proefschrift VUB, 1998 1 Decreet van 31 maart 1998 houdende de regeling van de erkenning en de subsidiëring van professionele muziekensembles, concertorganisaties

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
Kars Van Pellecom bevestigt de wantoestanden: 'Met de vrt is er net een nieuwe cao afgesloten, maar voor de andere productiehuizen is er geen regeling, ondanks de herhaalde vraag van de vakbonden

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
Het is een heel duidelijke impuls geweest vanwege de werkgevers om een sociale regeling te treffen

Nr. 68, Juni 1999 • Raf Weverbergh • Belgische roulette
De terminologie van het decreet is niet gelijklopend met die van de federale regeling...Daarbij komt nog dat er verschillende opvattingen bestaan over waar het nu heen moet met een nieuwe regeling...Een regeling die dus voordelen biedt, zowel voor de 'decretalen', als de rest

Nr. 69, Januari 1999 • Bram De Sutter • Don't hassle me, I'm in transition
Voor hen is de regeling het voordeligst...De regeling beperkt zich slechts tot een financiële ondersteuning, voor de psychologische en emotionele begeleiding van de dansers die het einde van hun dansersloopbaan maar moeilijk kunnen verwerken

Nr. 73, Januari 2000 • Tone Brulin • TERUG NAAR DE BRON
De acteurs van het gezelschap staken grinnikend hun hoofden naar binnen om even te luisteren naar hoogoplopend gepalaver over de financiële regeling

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Culturele instellingen als actainten: (dans)werkplaatsen & cultuurbeleid
De proactieve opstelling van de beoordelingscommissie beeldende kunsten resulteerde met name in een nieuw overkoepelend reglement dat het statuut van een predecre- tale regeling heeft...het Vlaams cultuurbeleid voorziet alvast de eerder genoemde predecretale regeling dat beeldendekunstcentra in één of meer bredere netwerken zijn verankerd

Nr. 83, Januari 2002 • Nikol Wellens • Opdracht volbracht?: Meer sociale bescherming voor alle...
Bovendien voorziet een regeling in het omrekenen van een globale vergoeding naar aangegeven arbeidsdagen zodat repetities en training ook recht geven op bijdragevrijstelling voor de opdrachtgever en...Indien dit de bestaande regeling van de interimkantoren is, heeft dit voor niet BTW-plichtige occasionele opdrachtgevers (het verenigingsleven bijvoorbeeld) onvermijdelijk een verhoging van de

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Culturele competenties verhogen: Ann Olaerts over kunsteducatie...
Het 'koepeldecreet' moest voor heel dat beleidsdomein een uniforme regeling treffen voor beleidsinstrumenten enerzijds en voor een aantal 'transversale' (sectoroverstijgende) materies anderzijds

Nr. 89, December 2003 • Jean-Marc Adolphe • Kortcontractbreuk
De regeling geldt voor één jaar, doch is verlengbaar indien u aantoont dat u in het voorbije jaar verder actief was in de bijzondere arbeidsmarkt...Ten tweede is de regeling exclusief in die zin dat alleen korte contracten meetellen

Nr. 93, Januari 2004 • Guy Poppe • Rwanda 2004, alesbehalve verzoening
Dat blijkt al in oktober 1990, als de troepen van het RPF Rwanda binnenvallen, net als het Uno-commissariaat voor de vluchtelingen bijna een regeling voor de vreedzame terugkeer van de Tutsi rond

Nr. 98, Januari 2005 • Liv Laveyne • Alles komt goed
Dat lijkt mij beter dan een versnipperde regeling

Nr. 101, April 2006 • PERSONALIA
03 239 68 74 Verantwoordelijke uitgever Johan Wambacq, Mangelschotsstraat 13, B-1861 Wolvertem Personen die niet konden worden bereikt voor een regeling inzake copyright

Nr. 103, September 2006 • (Colofon) • (Colofon)
03 239 68 74 Verantwoordelijke uitgever Johan Wambacq Mangelschotsstraat 13 B-1861 Wolvertem Wie niet kon worden bereikt voor een regeling inzake copyright, wordt verzocht

Nr. 104, December 2006 • (Colofon) • (Colofon)
03 239 68 74 Verantwoordelijke uitgever Johan Wambacq Mangelschotsstraat 13 B-1861 Wolvertem Wie niet kon worden bereikt voor een regeling inzake copyright, wordt verzocht

Nr. 105, Februari 2007 • (Colofon) • (Colofon)
03 239 68 74 Verantwoordelijke uitgever Johan Wambacq Mangelschotsstraat 13 B-1861 Wolvertem Wie niet kon worden bereikt voor een regeling inzake copyright, wordt verzocht

Nr. 106, April 2007 • (Colofon) • (Colofon)
03 239 68 74 Verantwoordelijke uitgever Johan Wambacq Mangelschotsstraat 13 B-1861 Wolvertem Wie niet kon worden bereikt voor een regeling inzake copyright, wordt verzocht

Nr. 107, Juni 2007 • (Colofon) • (Colofon)
03 239 68 74 Verantwoordelijke uitgever Johan Wambacq Mangelschotsstraat 13 B-1861 Wolvertem Wie niet kon worden bereikt voor een regeling inzake copyright, wordt verzocht

Nr. 108, September 2007 • (Colofon) • (Colofon)
Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – administratie Cultuur Verantwoordelijke uitgever: Johan Wambacq Mangelschotsstraat 13, B-1861 Wolvertem Wie niet kon worden bereikt voor een regeling


Toon volgende resultaten