Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "reikwijdte"Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
Ferrarese was bekend voor de grote reikwijdte van haar stem, en Mozart schreef een paar ironische aria's waarbij precies deze zangtechniek een deel van het komisch effect is. Daarbij zijn de beide

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
buitensporigste coloraturen" (Hildesheimer). Voor de rol van Ce-cilio beschikte Mozart over de bejubelde castraat Venanzio Rauzzini (4). De jonge Mozart wist dat de zanger over een stem met een grote reikwijdte

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Nu is dat voor TTW niet zo'n overspelige situatie, aangezien in Nederland filmwetenschap intrinsiek tot de opdracht van deze instituten hoort, in plaats van tot de reikwijdte van de

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
verruimt de facto haar reikwijdte en krijgt als het ware vleugels; de pop die Giselle aan haar hart drukt of gekscherend door haar benen heen haalt, verwijst naar de wensdroom van het kind, het zinnebeeld van

Nr. 53, December 1995 • Kurt Vanhoutte • De taal van de schouwburgen
Het doet hoe dan ook vragen rijzen bij de reikwijdte van volksstukken als die van Schwab

Nr. 58, December 1996 • Jef Aerts • Het toneel, de woede en het sociale...
Het is onmogelijk om de reikwijdte van deze vorm van provocerend toneel - de grenzen met een revolutionaire samenscholing, de politieke toespraak of het vormingswerk zijn niet steeds even duidelijk

Nr. 62, December 1997 • Peter Anthonissen • Turn out the stars
de reikwijdte van datzelfde lichaam af

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Artistiek zijn is geen kunst: kanttekeningen bij...
pleitbezorgers van sociaal-artistieke projecten wat meer oog hebben voor de feitelijke reikwijdte én determinanten van de niet-deelname aan de legitieme cultuur

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Maarten van den Abeele: Het leven in...
De rijkdom van mijn fotografisch archief, dat een Europese reikwijdte heeft, speelt zeker mee in al wat ik doe, hoewel ik niet precies weet hoe

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Culturele competenties verhogen: Ann Olaerts over kunsteducatie...
De reikwijdte van het oorspronkelijke koepeldecreet wordt nu ingeperkt tot Cultuur en Jeugd

Nr. 89, December 2003 • Marleen Baeten • Van Theaterstorm tot Kunstbende: Is theatereducatie te...
Meer trajecten, minder projecten Een tweede probleem situeert zich op het niveau van de reikwijdte van de gangbare praktijken...De meeste initiatieven hebben hoogstens projectmatige ambities of vertalen reikwijdte in geografische of kwantitatieve termen

Nr. 90, Februari 2004 • Paul Kuyper • Het engagement van het woord
Zelfregulering in een gedifferentieerd systeem als het theater heeft maar een bescheiden reikwijdte

Nr. 91, April 2004 • Rudi Laermans • Hedendaagse dans, wat is dat?: Petite leçon...
Die ontbreekt het per definitie aan een vaste betekenis, daarvoor bestaat er publiek teveel onenigheid over hun inhoud of reikwijdte

Nr. 93, Januari 2004 • (inhoud)
Dachau' Elke Van Campenhout over de reikwijdte van Kanes taal achterflap Ontmoeting met vluchtelingenkinderen in de lava Foto's van Sarah Vanagt Naar New Came van Olga de Soto

Nr. 99, December 2005 • (inhoud)
Elke Van Campenhout interviewde Patricia Ceysens, Katia Segers en Erik Temmerman over het wantrouwen van de culturele sector en de reikwijdte van een creatieve industrie

Nr. 105, Februari 2007 • Saskia Sassen • Publieke interventies in hedendaagse grote steden.
Een nieuwe definitie voor het begrip ‘lokaliteit’ Weldra zullen veel stadsbewoners het ‘lokale’ beginnen ervaren als een soort micro-omgeving met globale reikwijdte...Ik denk aan deze lokale entiteiten als micro-omgevingen met een globale reikwijdte

Nr. 108, September 2007 • Daniëlle de Regt • Toen was geluid nog heel gewoon
Door het machinalisatieproces was het mogelijk geworden geluid te ‘overproduceren’ en te delokaliseren, waardoor de natuurlijke reikwijdte van geluid gemanipuleerd kon worden

Nr. 109, December 2007 • Bojana Cvejić, Daniëlle de Regt • Zo veel om te vragen...: De toekomst...
vriendelijkheid te produceren, door de performatieve reikwijdte van iedere activiteit te vergroten, inclusief de reikwijdte van de performativiteit van theatrale activiteiten – waarvoor hebben we dan het theater...reikwijdte van performativiteit van ieder individu, iedere activiteit of domein oneindig kan verschillen, wat is er dan mis met het theater zoals we dat kennen...Ze staan je toe om de reikwijdte van je daadkracht te vergroten maar ook om jezelf terug te brengen tot microscopische proporties, in een maximale weigering om grote mobilisaties te volgen – een

Nr. 114, December 2008 • Daniëlle de Regt • Flessenpost uit het dolhuis
Ze zitten weggemoffeld in een instelling die buiten de reikwijdte van de maatschappelijke radar valt