Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


490 document(en) met "relatie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Daarvan herken je nog elementen: het gebruik van de ruimte, het ontbreken van een verhaal, het experimenteren met de relatie beeld-taal, de directe fysische aanwezigheid...vertaling: Hans W. Bakx) Taal en handeling lopen hier consequent parallel: het naast elkaar praten is illustratief voor de vastgelopen relatie tussen MAN/VROUW...Het gebeuren is zomaar voorbijgegaan, zonder consequenties voor de would be --betrokkenen binnen de MAN/ VROUW-relatie

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens • Boeken: Vrouwen en Shakespeare
De enige verhoudingen die 'normaar verlopen zijn die tussen vader/zoon en moeder/zoon (in tegenstelling tot de belangrijke vader/ dochter relatie in de andere stukken van Shakespeare). Tenslotte

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Ik heb altijd een dubbele relatie gehad met Vlaanderen en met Aalst...Het spelen van klassiekers en hun relatie met onze tijd is als problematiek zeker aanwezig binnen het toneelbeeld van 1982, maar deze problematiek aanpakken door Jef De Roeck een artikel te laten...directe band met hun klassiekers en ten tweede schijnen deze Europalia-voorstellingen weinig of geen impact te hebben gehad op onze toneelsituatie en haar relatie tot klassiek werk

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
goede relatie hebben en waar men bereid is het beetje geld dat overblijft in dit soort werk te stoppen

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Een dialectische relatie verdwijnt en men moet zich afvragen wat er voor in de plaats komt

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
De relatie van dit stuk met De Opdracht loopt via Mauser dat Brechts revolutionaire geweld radicaliseert en zo in vraag stelt

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Tegelijk wordt Tasso's evolutie naar wanhoop beter gemotiveerd: zijn relatie met de prinses vormt, zoals gemeld, steeds een aanleiding voor een bepaalde verhouding met Antonio

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Ze zijn veelduidig, ze geven de toeschouwer inzicht in de gespeelde tijd, onze tijd, de sociale status, smaak, karakter, opvattingen en levenswijze van het personage en de relatie van de acteur tot...De fysieke eigenaardigheden van de acteurs worden niet beschouwd als een handicap maar als een middel om iets te zeggen over een personage en de relatie van de acteur tot dit personage

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Een apart hoofdstuk vormt de relatie NTG-conservatorium

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Ik ben altijd gefascineerd geweest door de relatie tussen werk en leven van een schrijver

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Omdat de politieke concepten wel degelijk een relatie hadden met de werkelijkheid van het publiek

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Het voordeel was echter de relatie met het publiek...Ciné Rio was een bevestiging van wat theatersociologen al lang weten : het publiek creëert eerder een relatie met de ruimte dan met wat er zich in afspeelt

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
De culturele relatie tussen Amerika en Europa is geladen met frustraties...groot citaat (Eliot, O'Neill, Wilder, Miller). Dit zonder scrupules citeren, duidt eveneens de relatie van de Amerikaan North Atlantic (Globe/Wooster) - Foto Patrick Meis...En toch geeft deze niet-vorm de juiste relatie tussen de personages weer

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
De culturele relatie tussen Amerika en Europa is geladen met frustraties...groot citaat (Eliot, O'Neill, Wilder, Miller). Dit zonder scrupules citeren, duidt eveneens de relatie van de Amerikaan North Atlantic (Globe/Wooster) - Foto Patrick Meis...En toch geeft deze niet-vorm de juiste relatie tussen de personages weer

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
de voorstelling zelf vormt de 'lectuur' op ieder ogenblik de maatstaf voor het bewustzijn van de relatie tussen de originele schrijfwijze en de nieuwe schriftuur

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
Welke relatie had men daar met zo'n tekst

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
relatie met zijn waanzinnige zuster

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • KLAPSTUK 83
Het roept vele vragen op over de eigenheid van een voorstelling, de conventies in het theater, de artistieke vrijheid van de theatermakers, het kijkgedrag, de relatie tussen scène en publiek

Nr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
Maar geen spoortje van de zeggingskracht of van de integriteit, noch de betrokkenheid met de maatschappij of met het individu, noch de wil tot een relatie met de toeschouwers zoals in De Groene Tafel

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Off-off-Antwerpen: De zelfstudie van Guy Cassiers
Essentieel in dit gegeven is niet de relatie zelf, maar het probleem van de schrijver die hierover wil spreken