Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


189 document(en) met "relaties" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Zonder relaties, ik ben van geen enkele partij of groep lid

Nr. 24, December 1988 • Alex Mallems • Gildas Bourdet
Theater dat mensen aanspreekt op het niveau van de fantasie, van de sociale relaties, van de werksituatie, enzovoort

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
wordt de profilering van de dramatische personages en onderlinge relaties hier veel scherper uitgetekend

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
kader van interdisciplinaire relaties...Maatschappelijke relaties en historische zin worden door het eeuwige proces van natuur en dood herleid tot rimpels in de tijd...Wie uit alle sociale relaties wegvalt, wijzigt zijn maatschappelijke handelen en bestaan in rol, zijn taal in tekst, de omgeving in koelisse, de wereld in theater

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Heerlijk staat voor relaties die stuk voor stuk onderhevig zijn aan ontbinding, elk "februarigroen" is gedoemd te verdwijnen nog voor de lente is aangebroken

Nr. 27, September 1989 • Gunther Sergooris, Klaas Tindemans • DOSSIER VLAAMSE OPERA
een gesprek met artistiek leider Jef De Roeck peilen Gunther Sergooris en Klaas Tindemans naar artistieke intenties, interne werkverhoudingen en externe relaties met het moederhuis de Munt en het...Voor het invullen van de bezettingen zal Gerard Mortier zijn kennis en zijn wijdvertakte relaties in de operawereld blijven inzetten

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
weinig ingaand op de (volgens mij foute) uitgangspunten van de relaties overheid-theater en beleid-kwaliteit die het debat domineren

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
Strauss' postrevolutionaire 'esthetiek van het verlies' ontwikkelt zich rond een aantal herkenbare thema's : de verstoorde tussenmenselijke relaties, de onmogelijkheid om tot zinvol handelen te komen...Strauss' werk "verlokt met cultuurkritische oriëntatiepunten en identificatie-openingen, maar drijft de identificaties een labyrint van relaties binnen, waaruit zij zonder hun identiteit schade te...Coda Strauss is geen mythomaan, geen moralist, geen milde melancholische observator van de verstoorde menselijke relaties

Nr. 29, Maart 1990 • Mieke Kolk • MOZART
Sellars suggereert sterk 'herkenning' : de partnerruil begint als een koekje van eigen deeg, het overspel brengt nieuw leven en een moment van bevrijding in de wat ranzig geworden relaties, het huwelijk

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Hildegard De Vuyst • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
niet meer complexiteit nodig om alle relaties duidelijk te stellen ? "Ik heb bewust gekozen voor de permanente aanwezigheid van die lineaire structuur: ik wou de uiterst korte scènes van Gorki

Nr. 30, Juni 1990 • Johan Callens • O'Neill Het leven als tussenspel
Waanzin, abortus, depressie, schuldcomplexen, promiscuïteit, echtelijke ontrouw, dood : het zijn allemaal ingrediënten die samen met de ingewikkelde, wisselende relaties tussen Nina en haar mannen

Nr. 30, Juni 1990 • Dirk Verstockt • Peeters, Elvis
Elvis Peeters Het uur van de aap is een monoloog van een vrouw die zich een aantal relaties herinnert...Relaties met mannen

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Het meest inspirerende moment tijdens het festival vormde voor mij de tentoonstelling rond René Char waarin relaties worden gelegd tussen ,de poëzie van Char en de wereld van de plastische kunst

Nr. 31, September 1990 • Inhoudstafel
Dirk Lauwaert zet zijn zoektocht verder naar de intieme relaties tussen scène en fotografie

Nr. 32, December 1990 • Erwin Jans, Dirk Verstockt • Love Theater
Wij hebben de perspectieven in een zeker instinctief vertrouwen bij elkaar gebracht en pas nu, na tien of twaalf voorstellingen beginnen we te ontdekken waar en waarom precies de relaties naar elkaar

Nr. 32, December 1990 • Luk Van den Dries • De man, hij wankelt
Relaties...Op een eerste niveau als inhoudelijk thema : zowel Losing Time als Voader gaan over relaties als conflict tussen man en vrouw, als strijd tussen de sexen...Dit seizoen is de thematische kern -die ondanks alle diversiteit voordien al sterk rond relaties cirkelde- opvallend coherent

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
een aantal stille intermezzo's heeft hij getracht op een plastiche manier de relaties tussen de personages te karakteriseren, meestal ook duidelijk afgebakend door een verandering in de belichting...De vale vlakheid van uitgedoofde relaties

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
enige diepgang in de relaties...Relaties, het ontstaan ervan en hun teloorgang, het stuk zit er vol van : Marie heeft jaren het hoofd boven water gehouden met de dichter Petrell, die een relatie zal aangaan met Irene, een studente...Het lijkt wel het failliet van de mogelijkheid tot relaties tussen mensen

Nr. 33, Maart 1991 • Sigrid Bousset • Wim Vandekeybus : Lichamen in vrije val
Stellen dat Vandekeybus werkt rond het 'thema' passie, erotiek en menselijke relaties, begeleid door de gebruikelijke levensbeschouwelijke commentaren, zou zijn werk onrecht aandoen

Nr. 33, Maart 1991 • Alexander Baervoets • Michèle-Anne De Mey : Van Fancy Fairs...
Bij de personages werk ik ook meer op de relaties tussen de mensen dan op de persoonlijkheden zelf


Toon volgende resultaten