Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


189 document(en) met "relaties" • Resultaten 61 tot 80 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 34, Juni 1991 • Benoît Vreux, Theo Van Rompay • Jean-Yves Langlais
Wilt u als dansdirecteur ook ingrijpen op de choreografische aspecten van de opera-ensceneringen ? J-Y L : "Waarom willen mensen samenwerken ? Het zijn altijd de persoonlijke relaties die

Nr. 34, Juni 1991 • Leonetta Bentivoglio • Und die Pina hat gesagt...
het begin had alles voor het grootste deel te maken met de menselijke relaties, de liefde

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
De complexiteit van verhoudingen krijgt geen gestalte doorheen het expliciet tonen van gevoelens en emoties (zoals gebruikelijk in films over relaties), maar in de eerste plaats doorheen de taal die

Nr. 36, December 1991 • Emil Hrvatin • Jan Fabres zoete verlokkingen
Toeval is de hoogste regel die de relaties van individuen tot anderen kan bepalen

Nr. 36, December 1991 • Herman Asselberghs • Videowerk van Walter Verdín
Een gesprek over de complexe en ambigue relaties tussen de videomaker als autonoom kunstenaar en de videomaker in dienst van andere kunsten

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De deuren van de tijd gaan niet...
Deze toestand van wettelijkheid heeft drie niveaus: een bestaansrecht van een volk (zelfbeschikkingsrecht), een orde tussen de volkeren (volkenrecht) en rechten betreffende de relaties tussen de

Nr. 37, April 1992 • Maarten Van Steenbergen • boekbespreking /
Iedere auteur kreeg één steekwoord, respectievelijk : verleden, toekomst, esthetiek, ethiek, menselijke relaties en situationele relaties

Nr. 38, Mei 1992 • An-Marie Lambrechts, Erwin Jans • Ignace Cornelissen
een dictator-koning) en de relaties tussen de spelers die een spel spelen aan de andere kant

Nr. 38, Mei 1992 • Klaas Tindemans • Drie keer Goethes Tasso
Dit politieke uit zich niet in commentaar op de frustrerende relaties die zich tussen kunstenaar en opdrachtgever haast noodgedwongen ontwikkelen

Nr. 39, December 1992 • Tom Blokdijk • Het gekluisterd bewustzijn
Toch is, als de relaties tussen de personages duidelijk zijn, het probleem voor de toeschouwer, als hij eenmaal weet dat hij zich anders moet instellen, niet al te groot

Nr. 39, December 1992 • Hugo Durieux • De tragedie van het luisteren
dynamische opvatting van wisselende relaties (optische en akoestische bronnen mogelijk door de hele zaal; dientengevolge een doorbreking van de conventionele relatie tussen ruimte en tijd; vervolgens een grotere

Nr. 40, Februari 1993 • Johan Reyniers • Tien Cunninghams cadeau voor één Meg Stuart...
Ergens rees de vraag: Anne Teresa,(...) j e maakt hier een stuk over de micro-emotionele aspecten van relaties, over vrouwen die doorslaan en je doet alsof er niets gebeurd is.' Verbergt vindt datje

Nr. 40, Februari 1993 • Erwin Jans • 'Elk mens kan slechts één keer zijn...
streng gereformeerd, de relaties: "Alles is eenvoudig, complexiteit slechts schijn", zegt Jansen

Nr. 41, April 1993 • Patrick Jordens • Tussen literatuur en theater
Dat relaas bestaat uit het introduceren van een aantal personages met specifieke karakters waartussen vage onderlinge relaties bestaan (v.b

Nr. 42, Juni 1993 • Bart Philipsen • De scène, het misverstand en het ogenblik
thematiek van het misverstand sturen én ontregelen ook de relaties en intriges in de drie stukken die door dit seizoen door De Tijd werden geënsceerd

Nr. 43, November 1993 • Eddie Vaes • 'Onze tijd is uit zijn voegen'
Onderlinge relaties lopen evenwel nogal gauw op de klippen, omdat de agressieve om wereld daartoe onvoldoende ruimte laat, geen veilige bedding meer vormt voor geluk

Nr. 43, November 1993 • Herman Asselberghs • Video als grensganger
Het is een eenvoudige ingreep die onverwacht complexe relaties installeert

Nr. 43, November 1993 • Johan Thielemans • Lezing zonder titel of: De vleugels van...
Dit stuk, over de misère van katholiek, burgerijk Vlaanderen, werd ervaren als iets totaal vreemds, ja, in zijn beschrijving van menselijke reacties en relaties wellicht onbegrijpelijk, vooral bij

Nr. 44, Februari 1994 • Nancy Derboven • Een schermutseling tussen Markies de Sade en...
De kritieken hekelden het gebrek aan actie, de droge dialogen en het intellectueel gebabbel over seksuele relaties ('een moeras van woorden'), de intelligente analyse die echter dramatisch niet werkt

Nr. 44, Februari 1994 • Myriam Van Imschoot • Een slingerbeweging tussen denken en dansen
Een heel andere zaak als de tussenmenselijke relaties tussen Lilia Mestre, Silvia Real, Paulo Henrique en Vera Mantero nadrukkelijk niét of zelden worden ontplooid


Toon volgende resultaten