Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


76 document(en) met "religie" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 52, Januari 1995 • Eva van Schaik • De opmars van de danser
de nieuwe computer- religie die thans als een virus over de hele wereld uitwaaiert en alle wereldreligies, ideologieën en kunsten als gegadigden voor haar internet en lifters aan haar electronic

Nr. 52, Januari 1995 • Luk Van den Dries, Wouter Hessels • De toeschouwer een geweten getrapt
Vandaag wordt lijden op afstand meegeleden en bieden kunst en religie troost en verstrooiing

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Luisteren naar wie niet wordt gehoord
religie en strijd, een thematiek die b.v

Nr. 58, December 1996 • Pascal Gielen • Off-Side
Hier raakten realiteit, religie en fictie mekaar nog probleemloos

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
van de tragedie waar moraal, rede en religie de plak zwaaien

Nr. 63, Maart 1998 • Pascal Gielen • Corps incorporated
zich onvoldoende rekenschap geeft van de relatie die er tussen religie en erotiek bestaat, zal ook nooit de betekenis van de religie in het algemeen inzien...Religie is, hoe dan ook, fundamenteel subversief; zij keert zich af van het in acht nemen van de wetten

Nr. 65, Januari 1998 • Koen Tachelet • Theater van de vervuiling
Op de scène uit zich dat via een negatieve symboliek, waarin macht, dood en religie met elkaar verbonden worden

Nr. 72, Juni 2000 • Katrien Darras • Een Japanse Shakespeare uit Gent
Dodenklas ging over dood, religie, emotie, geschiedenis

Nr. 73, Januari 2000 • Peter Verlinden • RECHT OP RECHT
Het gaat hier om zware misdaden op grote schaal tegen burgers omdat zij behoren tot een bepaalde groep, wat nationaliteit, etnie, ras of religie betreft

Nr. 73, Januari 2000 • Raymond Detrez • GENOCIDE OP DE BALKAN
Dat impliceert dat binnen de grenzen van een 'natuurlijke' staat enkel mensen kunnen leven die behoren tot dezelfde etno-culturele gemeenschap (zelfde taal, eventueel ook zelfde religie, zelfde zeden...Daarbij wordt de middeleeuwse staat voorgesteld als etnisch, dus wat taal en religie betreft homogeen...Dit impliceert dat mensen die andere talen spreken dan die van de dominante gemeenschap in de staat en/of een andere religie belijden, moeten 'verdwijnen'. Dit 'verdwijnen' geldt in het

Nr. 76, Maart 2001 • Erwin Jans • Het meervoud van de multicultuur
Kunstenaars en intellectuelen verlaten hun land omdat hun moderne ideeën over politiek, religie, democratie, vrijheid van meningsuiting,... er geen plek vinden...De individuele kunstenaar en zijn werk kan niet langer vanuit zijn etnie, zijn gemeenschap, zijn traditie, zijn religie benaderd worden zonder de singuliere waarde ervan te ontkennen

Nr. 75, Maart 2001 • Peter Brook • Op zoek naar honger
Religie roept terstond beelden op van Graham Greene, de paus, Billy Graham, de schoolaalmoezenier, het christendom, Zen, Alan Watts en president Kennedy

Nr. 77, Juni 2001 • Erwin Jans • Gezocht: Aïsja, mosl., vr.
Alle parameters zijn aanwezig: religie, gemeenschap, artistieke vrijheid, traditie, gezag, intimidatie, politieke correctheid en respect, autochtonen en allochtonen, doelgroepen, culturele...Het is een puur utopische gemeenschap die hier in het leven geroepen wordt, een gemeenschap die de verschillen tussen etnie, religie en sekse overstijgt en harmoniseert...islamitische dogma's. Sociologisch onderzoek kan duidelijk maken in welke mate de opvattingen over religie en traditie samenhangen met de leeftijd, de sociale en culturele achtergrond, de opleiding, het al dan

Nr. 79, December 2001 • Clara Van den Broek • Lorent Wanson: 'De notie sociaal-artistiek getuigt van...
Religie was tenminste gelinkt aan manieren van leven

Nr. 81, Februari 2002 • Raymond Detrez • Cultureel pluralisme avant la lettre: Het Osmaanse...
Hun leiders kwamen op voor onafhankelijke nationale staten, waarin één taal en één religie, als basiscomponenten van een (imaginaire) nationale identiteit, dominant zouden zijn

Nr. 81, Februari 2002 • Marc Hooghe • Waarover we het hebben als we over...
Seculiere tolerantie De traditionele betekenis van het begrip tolerantie heeft dus alles te maken met religie en de aanwezigheid van niet-dominante religies binnen een zelfde natie...Ten eerste zijn we er gewoon gewend aan geraakt: het idee dat mensen vervolgd zouden kunnen worden omwille van het feit dat ze een bepaalde religie aanhangen is - althans in de meeste landen ter...Religie is echter een marginaal fenomeen geworden in onze samenleving en het is dan ook niet helemaal correct om onze huidige houding ten opzichte van niet-westerse godsdiensten te omschrijven als

Nr. 81, Februari 2002 • (inhoud)
Hoe denkt regisseur Gerrit Timmers over de relatie tussen kunst en religie en over een verdere samenwerking met moslims in het theater...Over religieuze muziek Religie is overgave, maar geen blinde overgave, want die is meestal geen gave maar vraatzucht...Dat maakt de muzikale vertolking van de religie zo delicaat

Nr. 81, Februari 2002 • Patrick Vandermeersch • Tussen Opus en Opera Dei: Over religieuze...
bent eigenlijk al lang op dit 'Erbarme dich' aan het wachten, na al die Religie vergt afstand, niet alleen om de kritische geest te bewaren, maar ook om het mysterie als iets ongrijpbaars te...Dit maakt de muzikale vertolking van de religie zo delicaat...Tenzij je religie opvat als een uitlaatklep, als een scène, moet religieuze muziek enerzijds iets vertolken van de aanwezigheid van de mysterieuze oergrond van het bestaan, een aanwezigheid die ook na

Nr. 82, Juni 2002 • Erwin Jans • De religie, de media, de terreur... en...
Omdat volwassenen niet meer geloven, is het absurd om kinderen met een religieuze moraal op te voeden: ‘Dat brengt kinderen moreel in de grootste verwarring – religie heeft niets van doen met het...deze wederopstanding, deze wedergeboorte van de religie wel iets fundamenteel anders dan de geproclameerde dood van god...het tele-techno-wetenschappelijke kapitalisme’.22 Manuel Castells komt via een andere analyse tot een soortgelijke ‘nabijheid’ van technologie en religie wanneer hij de

Nr. 82, Juni 2002 • Rudi Laermans • Media, ervaring, geloof: een gesprek met Arjen...
Terwijl de wetenschap dan weer heel sterk iets heeft van ‘sorry, daar hebben wij het niet over’. Ik vind wetenschap heel interessant, religie ook, maar ik wil mijn ervaringen niet kwijt


Toon volgende resultaten