Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


71 document(en) met "repertoiretheater" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 14, Juli 1986 • Jan Joris Lamers • Jan Joris Lamers
theaterbestel, de oprichting van Maatschappij Discordia, de malaise binnen het repertoiretheater in Nederland

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Berghe, Demedts) over beleidsstructuren, repertoire, scenografie en publiek en een kritisch onderzoek van Marianne Van Kerkhoven naar de functie van een repertoiretheater nu en in het verleden...De bijdrage van Marianne Van Kerkhoven overstijgt het occasionele belang van dit lustrumboek, het is een uitnodiging tot het schrijven van een geschiedenis van het Vlaamse repertoiretheater

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont • Seizoen '86-'87
Repertoire Over wat het begrip 'repertoiretheater' is en/of zou moeten zijn kan men lang redetwisten

Nr. 17, Maart 1987 • Mark Deputter • Claus Peymann in Wenen
Nu reeds wordt de tienjarige directieperiode van zijn voorganger Achim Benning algemeen gecatalogiseerd als "voorbereiding", "eerste stap" in de richting van een tijdsgevoelig repertoiretheater...Het "betere" repertoiretheater op een doordeweekse dag: met kwaliteiten weliswaar waar men voor het Vlaamse repertoiretheater enkel maar kan van dromen, desondanks weinig geestdrift wekkend

Nr. 17, Maart 1987 • Alex Mallems • Doe maar gewoon, dan is het al...
imitaties van het repertoiretheater

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • De Glamour en Glitter van het Vlaamse...
Het repertoiretheater b.v...het "elk wat wils"-principe te kunnen huldigen, dient een repertoiretheater vandaag dan ook duidelijke keuzen te maken

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Ook het feit dat de Staatsoper een repertoiretheater is, waar het orkest en het koor elke avond dienen op te treden, maakt het er niet makkelijker op om een werk grondig - d.w.z

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
het een reëel antwoord op de vragen omtrent de betekenis van het repertoiretheater vandaag of vangt Nederland hier enkel "zijn verloren generatie" op

Nr. 21-22, Mei 1988 • Marianne Van Kerkhoven • Bijna een jaar Toneelgroep Amsterdam
wordt duidelijk dat we in ons zoeken naar een herdefiniëring van de sociale functie van wat eens "repertoiretheater" werd genoemd, met zeer vele facetten van een maatschappelijke praktijk rekening...Teksttheater Als je de globale praktijk van Toneelgroep Amsterdam zou definiëren bij welk begrip kom je dan uit: is dit een repertoiretheater, een stadstheater, teksttheater...? "Een...De enige inhoud die het woord repertoiretheater in Nederland sinds 1969 eigenlijk heeft gehad, was die van een grote permanente groep: een inhoudelijke definiëring kun je dat niet noemen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Produkties als de laatstgenoemde werken zelfs indirect mee aan de restauratiepoging om de oude sociale publieksfunctie van het repertoiretheater in volle glans te herstellen...Het kritische en historiserende repertoiretheater dat T 68 voorspiegelde, heeft men in Vlaanderen nooit gerealiseerd...Terwijl het repertoiretheater na 1968 in het buitenland nieuwe evoluties meemaakt, wordt bij ons eerder Koninklijke Vlaamse lauwtjes gereageerd

Nr. 23, September 1988 • Alex Mallems • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Als Crombecque zijn festival duidelijk naar het Franse repertoiretheater oriënteert, dan is dit Amandiers-projekt -- a.h.w...vanzelfsprekend het grote repertoiretheater

Nr. 23, September 1988 • Marianne Van Kerkhoven • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
het Berliner Theatertreffen, waar -- telkens in de maand mei -- en dit al gedurende 25 jaar de "top tien" van het Duitstalige repertoiretheater wordt bijeengehaald...van het repertoiretheater in Nederland

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
Geert Opsomer heeft in een artikel over het repertoiretheater (Etcetera, 21-22) gesteld dat er moet afgestapt worden met ad-hoc formaties of produktiecellen met een integratie van produktieve en

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
De eerste categorie staat dan voor 'repertoiretheater'. Marianne Van Kerkhoven analyseert aan de hand van dit begrip een belangrijk segment van de actuele theaterpraktijk...misschien zelfs lijnen zichtbaar worden die aansluiten op de globale probleemstelling omtrent repertoiretheater vandaag of omtrent theater tout court in zijn hedendaagse verschijningsvorm...repertoiretheater') wordt mee een factor in het in stand houden van een kader dat met de realiteit geen uitstaans meer heeft

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
gelegenheid om de absolute top van het Duitse repertoiretheater mee te maken met gast-voorstellingen door de Berlijnse Schaubühne Drei Schwestern van Tsjechov in een regie van Peter Stein en door het...Alexander Baervoets Gelezen "Wij zouden in het repertoiretheater niet veel moeten doen om gemakkelijke successen te behalen

Nr. 24, December 1988 • Alex Mallems • Gildas Bourdet
Het repertoiretheater in Vlaanderen is op zoek naar een nieuwe rol...De fundamentele optie voor hedendaags repertoiretheater werd nl

Nr. 24, December 1988 • Luk Van den Dries • WOYZECK
Er is repertoiretheater en repertoiretheater... De kracht van het hedendaagse theater put voor een groot stuk uit het onderzoek van het bestaande tekstmateriaal

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries • Tussenstad
Bij wijze van denkoefening: een KVS in handen van een Blauwe Maandag Cie, met een aan een nieuwe werking aangepaste structuur, zou het repertoiretheater in Brussel een cruciale functie bezorgen

Nr. 25, Maart 1989 • Marianne Van Kerkhoven • Die dingen doen die elders niet kunnen
omtrent repertoiretheater -- ook al zendt de werkelijkheid quasi dagelijks signalen uit die erop wijzen dat deze discussie aan de orde én noodzakelijk is -- blijft een taaie bedoening...de functie van dit soort repertoiretheater vandaag niet beantwoord zijn...Deze multidisciplinariteit manifesteert zich in groeiende mate als een wezenstrek van het theater van deze tijd en dwingt ook het 'repertoiretheater-oud-concept' tot het herdenken van zijn eigen

Nr. 25, Maart 1989 • Johan Thielemans • Vorm geven aan centrale mythen
Zolang men daar geen duidelijke definities bij vooropstelt, loopt de discussie rond het repertoiretheater in kringetjes van onduidelijkheid, vaagheid en misverstand


Toon volgende resultaten