Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


28 document(en) met "repertoiretoneel" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 4, September 1983 • Dirkje Houtman • Globe op zoek naar liefde en geluk
Van Vermeulen Windsant kun je zeggen dat hij de beeldende werking in het repertoiretoneel een nieuwe impuls heeft gegeven

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
bewuste poging tot vernieuwing van het repertoiretoneel én tot het fusioneren van acteerstijlen en -generaties springt de historische betekenis van een voorstelling als Maria Magdale-na van Jan Decorte nog

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Binnen het aanbod repertoiretoneel zag ik La Tragédie de MacBeth door de Comédie Française in het voor dit stuk toch wel gedroomde kader van de Cour d'Honneur du Palais des Papes

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
Maar nog veel merkwaardiger vind ik het feit dat ze blijkbaar op dit moment, artistiek gezien, geen behoefte hebben aan een repertoiretoneel, zelfs in zijn meest vrije, onderzoekende vorm...Lamers) hebben een theatraliteit ontwikkeld die haaks staat op het repertoiretoneel...Het is daardoor dat het repertoiretoneel nu niet op hun artistieke agenda staat

Nr. 14, Juli 1986 • Leen Thielemans • THEATERTIJDSCHRIFTEN 1945-1985
de naoorlogse jaren verschenen de tijdschriften wekelijks en recenseerden ze, voorbeschouwend, het repertoiretoneel, dat elke week een nieuw stuk bracht...Kamertoneel en vormingstoneel waren niet meer zo strikt aan de tijd gebonden en binnen het repertoiretoneel was er een geleidelijke evolutie naar het 2- en 3-weken-stelsel

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Karst Woudstra van zijn kant houdt een pleidooi voor groot repertoiretoneel, ensemblevorming, piramidale structuren

Nr. 17, Maart 1987 • Mark Deputter • Claus Peymann in Wenen
Een begeesterend voorbeeld van hoe ook repertoiretoneel vernuftig, stekelig, humoristisch en verrassend kan zijn

Nr. 18, Juni 1987 • Leo Geerts • Waarborg voor continuïteit en traditie
Het Koninklijk Jeugdtheater in Antwerpen is het enige A-gezelschap (repertoiretoneel) voor kinderen in dit land en daarmee één van de weinige benijdenswaardige tradities die Vlaanderen heeft

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Nederland zijn er vijf instituten die spel-docenten vormen), ofwel omdat men zich afzet tegen de visie en de te strakke aansluiting bij het bestaande repertoiretoneel waarmee in de officiële scholen toneelles...Karelmaria de Boeck: "Misschien is de eigenheid van onze school dat ze niet rechtstreeks voorbereidt op repertoiretoneel". Luc De Smet: "Ik hoop dat de mensen die hier afstuderen het theater uitvinden

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Er is gezegd: Piccoli kiest opeens voor de veilige weg, hij gaat repertoiretoneel doen

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
was aan de opzet van het festival dat zijn lot verbonden had aan grote namen, gevestigde tradities, groot repertoiretoneel

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Het gaat om goed of slecht toneel, niet om modern en repertoiretoneel

Nr. 26, Juni 1989 • Luk Van den Dries • STAD & THEATER
Het Jeune Théâtre is meer en meer een apart circuit gaan vormen, naast het grote repertoiretoneel, zonder enige invloed op de gangbare theatervormen, en zonder grote pu-blieksverschuivingen te weeg te

Nr. 28, December 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
repertoiretoneel, wil Toneel Teatraal in een serie bijdragen onderzoeken wat er zo anders is aan dat Vlaamse theater

Nr. 39, December 1992 • Janine Brogt • Hoezo repertoire?
Nee, hij durfde ook de associatie met het besmette gebied wel aan, en zo begon een poging om repertoiretoneel te maken, zonder de eigenschappen van het 'Dames- en Herentoneel': Globe (tegenwoordig het...Ik vertel dit, omdat repertoiretoneel nu, vijftien jaar later, naar vorm en inhoud voor een deel is veranderd, maar de structuur en organisatie zijn in wezen gelijk gebleven...Wat het repertoiretoneel van het andere toneel onderscheidt, is geen principieel verschil, maar vooral een kwestie van schaal, structuur en organisatie

Nr. 41, April 1993 • Tom Blokdijk • Hoezo repertoire?
Er woedt op dit ogenblik in Nederland een oorlog tussen twee modellen van repertoiretoneel, aldus Tom Blokdijk

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
Niet dat het nu allemaal zo indrukwekkend was: sommige acteurs, gefrustreerd door het vigerend repertoiretoneel, gooiden bij wijze van protest tijdens een voorstelling in de Amsterdamse

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Caroline Van den Borre • Tussen hogeschooldecreet en theaterpraktijk
Het is tot dan toe ook altijd zo geweest dat de afgestudeerden van conservatoria en andere toneelopleidingen vooral bij het repertoiretoneel terecht kwamen

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Produceren in een groot huis - 1
willen proberen het schisma op te heffen tussen dor repertoiretoneel (de vroeger kns), plat volkstoneel of commercieel theater (de Arenbergschouwburg), het marge-gebeuren in de Monty en het betere...Maar een van de jammerlijke aspecten van het repertoiretoneel in de laatste jaren is dat deze groepen nooit in een context als die van het ntg of de kvs te zien waren, dat zij gedwongen werden in de

Nr. 67, Maart 1999 • Marianne Van Kerkhoven • De dramaturg als roerganger
Eind jaren '70 heerste er een situatie waarin jonge toneelmakers geen repertoiretoneel wilden doen: dat was een 'besmet gebied' waarin ze niet geïnteresseerd waren...moesten kunnen vinden binnen het repertoiretoneel, grootschaliger worden