Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


40 document(en) met "repetitieruimte" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Het is dinsdagavond in de Minnemeers, een achterbuurtstraatje waar de stad Gent het NTG een krot ter beschikking heeft gesteld als repetitieruimte

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
De grote broers willen geld voor hun reisvoorstellingen (provinciaal) en eisen repetitieruimte en decoropslagplaatsen (stad). GENOT vertoont de mercantiele trekjes van het kleinsteedse theater, waar...NTG kreeg daarnaast een fabriekscomplex aan Minnemeers dat, met enige aanpassingen, nu repetitieruimte en opslagplaatsen biedt voor het gezelschap...Verder moet nog gewerkt worden aan verwarming, sanitair, het installeren van liften, het inrichten van een kleine repetitieruimte op zolder, enz

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Het Niewpoorttheater wil in de eerste plaats speel- en repetitieruimte bieden aan drie Gentse groepen, nl

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
Het Ballet van Vlaanderen zou er zijn vaste repetitieruimte krijgen

Nr. 15, September 1986 • Luk Dhooghe • OPERA EN ARCHITECTUUR
Aan de rechterzijde van het achtertoneel bevindt zich een repetitieruimte die zo groot is als het hoofdtoneel, zodanig dat men in het integrale decor kan repeteren...Om akoestische en budgettaire redenen is er evenwel een volle wand geplaatst tussen het achtertoneel en de repetitieruimte, zodat het niet mogelijk is met het transportsysteem der toneelwagens een...integraal decor van de repetitieruimte op het toneel te schuiven

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries • De Opdracht theatrale kaalslag
een tafel en een paar stoelen: een repetitieruimte waar de acteurs het publiek uitnodigen tot wat op het eerste gezicht niet meer lijkt dan een lezing

Nr. 41, April 1993 • Hugo De Greef • Kunst verdraagt geen compromis
Volstaat het om één keer per jaar een artiest de repetitieruimte aan te bieden voor twee maanden en hem vijf voorstellingen te laten spelen

Nr. 45, April 1994 • Hildegard De Vuyst • 'Alles wat naar diepte ruikt, is vies'
het beste geval verwart men produceren met broederlijk delen: administratieve hulp, repetitieruimte, een paar dagen zaal voor een première, daarmee samenhangend pers en promotie en publiekswerving

Nr. 48, Februari 1995 • Pieter T'Jonck, Johan Thielemans • Gerenoveerde theaters in Gent
Ze is nu omgebouwd tot de Domzaal, een platte-vloertheater dat ook dienst doet als repetitieruimte...Onder het dak kwam een repetitieruimte, sanitaire ruimtes werden gerenoveerd, de toegankelijkheid werd verbeterd en de werking van de scène werd op talloze punten (o.a

Nr. 48, Februari 1995 • Tuur Devens • Twee boeken over beeldend theater in Nederland
binnenkort te huur repetitieruimte voor dans & toneel te schaarbeek 1 20 vierkante meter, daglicht, verwarming, sanitair, douches vanaf 2.000,-fr

Nr. 49, April 1995 • Gunther Sergooris • Verzuchtingen van het muziektheater
Wij kregen een repetitieruimte, maar deze bleek nog een ruïne toen de volledige crew buitenlandse zangers aanwezig was

Nr. 51, Augustus 1995 • Marleen Baeten • Accidents de parcours
met de realiteit van de toeschouwer en de repetitieruimte (Repetitie/1 1992). Samen met de bundeling Accidenten/1, roept deze ervaring bij artistiek leider en acteurs meer vragen op dan ze antwoorden

Nr. 53, December 1995 • Dominiek Van Besien • Dans in het kwadraat
Er is bijna geen geld meer om dansers te betalen of repetitieruimte te huren

Nr. 54, Februari 1996 • Pieter Van Bogaert • Something is sparkling in this age of...
december zagen we de 'kamertoneel-versie' in de repetitieruimte van Bronks...Niet dat alles zo snel gaat, of dat er zoveel gebeurt, maar gewoon omdat de 'horizon' hier zo ruim is: het decor van Michel Van Beirendonck, de toeschouwers recht tegenover je (in de repetitieruimte...De scenografie, ingepast in de eigenaardigheid van de repetitieruimte van Bronks (inclusief het plafond), baadde in iets van een plechtig-hoofse sfeer

Nr. 55, April 1996 • Bruno Koninckx, Kurt Melens • De tering naar de nering gezet
Een constante is dat de gezelschappen het grootste deel van hun budget investeren in een vaste infrastructuur (repetitieruimte en kantoor) en lonen...Je hebt een behoorlijke repetitieruimte nodig, en je moet je kunnen permitteren om een lijn uit te werken

Nr. 58, December 1996 • Marleen Baeten • Gesprek met Guy Cassiers
Produceren vergt repetitieruimte en dus de beschikbaarheid van de zaal

Nr. 62, December 1997 • Carl Hourcau • Tussen hersenen en beweging
Ga je met een bepaalde intentie de repetitieruimte in? Greco: Het is niet eenvoudig om op deze vragen een duidelijk antwoord te formuleren, ook al omdat bepaalde aspecten in het creatieproces...Ik ga de repetitieruimte in met bepaalde ideeën - of noem ze verlangens of noodzakelijkheden - en eventueel met concretere vormen of figuren

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Produceren in een groot huis - 1
Zo halen we de Schwab-voorstelling van Johan De Hollander, die weggeduwd zat in de Minnemeers, de repetitieruimte van het ntg, naar het centrum in een 'pluchen' schouwburg

Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • De esprit bewaren
gezelschappen verlieten of erbuiten wensten te werken, vonden hier enthousiaste ondersteuning met zeer weinig middelen: een repetitieruimte, een bereidwillige technicus, een toonplek

Nr. 68, Juni 1999 • Koen Gisen, Marleen Baeten • Popmuziek in Vlaanderen!?
Hij moet kunnen beschikken over een repetitieruimte, hij moet materiaal kopen, gaande van snaren tot een nieuw instrument