Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


135 document(en) met "representatie" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 55, April 1996 • Adri De Brabandere • Toonladders van de beweging
Representatie versus subject Er zijn aanzetten geweest om de muziekgeschiedenis te interpreteren met behulp van Michel Foucaults epistèmè-begrip...Zo verschijnt de barokmuziek als representatie van gevoelens, niet als een subjectieve uiting, maar volgens bepaalde codes...De categorie van de representatie leidde er toe dat het klassieke ballet van de zeventiende en achttiende eeuw als een schilderij, dus plat, werd gezien

Nr. 55, April 1996 • Geert Opsomer • Herhaling, waanzin, discipline
Disciplinering (Foucault, Levinson), representatie, herhaling en differentie (Deleuze), worden door Hrvatin gehanteerd als paradigmatische aspecten van Fabres werk en van het theater in het algemeen

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Jan De Pauw • No Motherfuckin' Shiiiit...?!
Het gesprek is nog niet goed uit de startblokken of het loopt al vast in het vraagstuk van de representatie...Inzake representatie heeft een artiest niet tot taak te vertegenwoordigen, maar telkens opnieuw te presenteren...slechts één metaforisch register geopend worden, met name dat in relatie tot de blanke representatie van het zwarte ras

Nr. 58, December 1996 • Hugo De Greef, Erwin Jans • Jukebox
Integendeel: woorden als 'gemeenschap' 'publiek', 'identiteit', 'repertoire', 'representatie' worden van hun evidenties ontdaan

Nr. 58, December 1996 • Jef Aerts • Het toneel, de woede en het sociale...
Het is niet mijn bedoeling om in deze tekst de discussie rond de mogelijkheid van een theatrale representatie van politieke hangijzers -en de impact van zulke stellingname op de maatschappij - uit te

Nr. 59, Maart 1997 • Kurt Vanhoutte • Wat doe je na de begrafenis?
Het is de heersende media op dit punt niet meer te doen om een representatie (theater) of een reproductie (film en fotografie), maar om een simulatie van de werkelijkheid (de televisuele cultuur met

Nr. 59, Maart 1997 • Jean Baudrillard • Manifest: De obscene vorm van het antitheater,...
Men zal het theater in de val laten lopen van de representatie...Niettemin wordt die representatie nog enigszins op het spel gezet...Artaud is ongetwijfeld de laatste die het theater heeft willen redden: hij onttrok het aan het rottende scenario van het reële, hij liep vooruit op het einde van de representatie, door de heilzame

Nr. 59, Maart 1997 • Adri De Brabandere • Een siderale kilte
Sinds de 18de eeuw is in het theater het reële binnengeslopen omdat het in de ban van de representatie is geraakt

Nr. 59, Maart 1997 • Peter Anthonissen • Roberto Zucco in medialand
rechts op de bühne: in tegenstelling met het videogebruik van onder meer The Wooster Group, wordt hier niet in de eerste plaats de wijze van representatie van de acteur in een ander daglicht geplaatst, maar

Nr. 60, Juni 1997 • Jef Aerts • Het contaminerende spreken
westerlingen die zich over de representatie ontfermen...Zolang echter de weg om die stem te oefenen bemoeilijkt of geblokkeerd blijft, is men afhankelijk van de representatie door anderen

Nr. 60, Juni 1997 • Rudi Laermans • De denkbeeldige lichamen van Meg Stuart
Maar zonder religieuze context - en dat wordt gedurig vergeten - is elke mise-en-scène van het geruïneerde lichaam noch meer, noch minder dan een louter symbolische representatie van een alles bij

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
Tot grote schrik van Rousseau kreeg op die manier de representatie, het simulacrum een overwicht op de persoonlijkheid van de speler zelf...Voor Diderot is dat realiteitsverlies helemaal niet aan de orde omdat de representatie en het gerepresenteerde twee autonome grootheden zijn...Meer nog, de aangekondigde infectie van het gerepresenteerde door de representatie kan volgens Ankersmit het best vermeden worden door helemaal in de lijn van Diderot (en Aristoteles) èn tegen

Nr. 61, Januari 1997 • Klaas Tindemans • Shakespeare en het pelliculetaboe
representatie

Nr. 62, December 1997 • Gojim 5.1 • Doodgewoon en levensecht
En waar anders valt de grens tussen beide beter te bewandelen dan in de extremiteiten van de representatie

Nr. 63, Maart 1998 • Rudi Laermans • De idiotie van het menselijke
uiterst onderzoekende, bijwijlen conceptueel aandoende omgang met het medium theater en zijn mogelijkheid tot reflectie, in de zin van weerspiegeling of - algemener - representatie

Nr. 64, Juni 1998 • Hans Op de Beeck • Een wereld met een smaakje
vierluik een representatie van één, dus van deze, van dé wereld

Nr. 64, Juni 1998 • Maaike Bleeker • Het Visible Human Project als schouwtoneel van...
Volgens het Center for Human Simulation is het Visible Human Project een radicale breuk met de traditionele kadaverontleding en de tweedimensionale representatie van het menselijk lichaam...Het is ook hierom dat de digitale verbeelding van het lichaam een breuk kan lijken met de traditie van representaties en met representatie überhaupt omdat het digitale beeld meer dan historische...Echter, tussen het Theatrum Anatomicum en het Visible Human Project is niet alleen het begrip van representatie in de anatomische praktijk veranderd, maar ook van representatie in het theater, en

Nr. 65, Januari 1998 • Marleen Baeten • Eerst de taal, dan het beeld
Beeld 'De "feiten" zijn slechts een picturale representatie van onze grammatica', schrijft Wittgenstein (Philosophische Untersuchungen 295). Voor de mens komt het woord altijd vóór het beeld...Muziek 'De "feiten" zijn slechts een picturale representatie van onze grammatica', schreef Wittgenstein

Nr. 65, Januari 1998 • Naomi M. Jackson • Postmodernisme met nationalistische trekjes
Naarmate de hypergevoeligheid voor onderwerpen als identiteit en representatie toenam, werd Kylian ook steeds meer voorgesteld als een blanke Europese man die zich zonder voldoende gevoeligheid

Nr. 65, Januari 1998 • Pieter T'Jonck • Hoe moeilijk is het om de anarchie...
het denkbaar dat zo'n strategie van subversieve representatie van wat gewoonlijk genegeerd wordt, op zich een soort waardigende, of zelfs bevrijdende kracht heeft


Toon volgende resultaten