Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


25 document(en) met "representatieve" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Geachte Redactie, u zijt, op zijn zachtst gezegd, niet mals voor de representatieve waarde van de Raad van Advies

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
Op 1 september 1834 werd de nieuwe schouwburg plechtig ingehuldigd met representatieve voorstellingen van La Dame Blanche en Le Billet de Loterie

Nr. 14, Juli 1986 • Leen Thielemans • THEATERTIJDSCHRIFTEN 1945-1985
Vervolgens wordt verondersteld dat de meest representatieve kritieken voorkomen in de meest professionele publicaties en bijgevolg worden enkel die kritieken bedoeld die in theatertijdschriften

Nr. 15, September 1986 • Luk Dhooghe • OPERA EN ARCHITECTUUR
Tussen de benen van L, waar vroeger de representatieve ruimten en centrale hal waren gelegen, schoof Holzbauer het muziektheater van Bijvoet, zij het met een gereduceerd programma, maar met behoud van...Door deze koppeling kon men de representatieve ruimten van het stadhuis verminderen, omdat er kan gebruik gemaakt worden van de ruimten in het muziektheater

Nr. 17, Maart 1987 • Christel Op de Beeck • Eerste festival zindert na
Premières Door de uitstraling van het festival van Tielt kregen velen de verkeerde indruk dat het programma een representatieve doorsnede van het beste uit het nederlandstalige aanbod was

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Het Festival d'Automne in Parijs is wellicht het meest representatieve, tegelijkertijd het meest spectaculaire herfstfestival en zeker niet alleen omwille van zijn naam...Twee zeer representatieve produkties: 'Drei Schwestern", een herneming van een vijfjaar oude produktie, kan gelden als het ultieme voorbeeld van perfect ensemblespel, resultaat van 15 jaar ervaring en

Nr. 33, Maart 1991 • Rik Hancké • Aan de deelnemers aan het debat Theater...
Toneelkritiek uitgereikt door een representatieve jury van theatermakers

Nr. 38, Mei 1992 • Désirée Ortega Cerpa • Een theater van twee werelden
De meest representatieve figuur is wellicht Alfonso Sastre, die omwille van zijn sociale kritiek door de censuur vervolgd werd

Nr. 39, December 1992 • Dirk Vanhaute • Het Mattheüseffect in het kindertheater
Ofwel neem je een representatieve steekproef volgens de regels van het vak, ofwel analyseer je enkel de gegevens die je binnenkrijgt

Nr. 46, Januari 1994 • Marleen Baeten • Engelengezang uit de hel
Dat 'andere' is - nog altijd volgens Kristeva - in wezen altijd terug te voeren tot verdrongen processen en representatieve inhouden die niet langer noodzakelijk zijn voor het eigen genot, zelfbehoud

Nr. 47, December 1994 • Pascal Gielen • Theatercritici op het podium
Zo haalde de als dominant (h)erkende artistieke opvatting het op de representatieve functie binnen het politieke beleid

Nr. 48, Februari 1995 • Kurt Lannoye, Marleen Baeten • Interview met Minister Weckx
Het moet toegang hebben tot alle dossiers van de twee verschillende administraties en daarbij autonoom genoeg werken om voldoende voeling te hebben met het werkveld en diens representatieve

Nr. 61, Januari 1997 • Bart Verschaffel • De zaal die niet gedoofd kan worden
zekerheid dat hij ook als toegang bedoeld is. De rue des Abbesses heeft er niet een - onvermijdelijk -representatieve en dominante gevel bijgekregen die aandacht trekt en het levendige en informele karakter van

Nr. 61, Januari 1997 • Klaas Tindemans • Shakespeare en het pelliculetaboe
scherpen (Richard III). Een film, net zo min als een toneelproductie, is nooit representatief voor een Shakespeare-tekst, omdat er niet zoiets als een representatieve verhouding tussen tekst en opvoering kan

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
decreet - inzonderheid het podiumkunstendecreet - werken en de andere kunstenaars, de weinig representatieve vertegenwoordiging van theatermakers in onderhandelingen die hen aanbelangen

Nr. 95, Februari 2005 • P O L L E S C...
Maar de mislukking van deze opvoering was volgens Pollesch te wijten aan de regisseur, die elke mislukking uit de weg wou gaan: hij bracht een representatieve vorm van theater die te zeer overtuigd

Nr. 95, Februari 2005 • Elke Van Campenhout, Bojana Cvejić • The Mapping
Vanuit een representatieve reflex, die loodrecht staat op de enclave-gedachte of het identitaire discours

Nr. 95, Februari 2005 • 5
Door te zeggen dat tijd, ruimte en beweging zich 'niet altijd gemakkelijk lenen tot een talige articulatie' gebruikt T'Jonck het niet-representatieve medium dans (in tegenstelling tot figuratieve

Nr. 98, Januari 2005 • Pieter T'Jonck • Intimiteit, intimidatie
Ander werk daarentegen is opgevat als een constructie die geen waarheid verkoopt, maar representatieve strategieën −zowel van het theater als van andere media− zichtbaar maakt in al hun (ideologische

Nr. 104, December 2006 • Hito Steyerl, Boris Buden • De kunstenaar als res(iden)t
Het is niet ‘pars pro toto’ zoals de politieke mechanismen van de representatieve democratie, maar het is sterk beïnvloed door de illusie van afkomst...Dit impliceert dat er een institutioneel kader moet gecreëerd worden waar deze condities opnieuw geïntegreerd kunnen worden in de basisbeginselen van de representatieve politiek...Dit zou betekenen dat de gevangenis van de residentie of de expressie van het transnationale opnieuw geclaimd moeten worden als het grondbeginsel van een representatieve democratie: om